Tema IV_MG RU

Views:
 
     
 

Presentation Description

Management of Human Ressources

Comments

Presentation Transcript

Managementul Resurselor Umane, al Diversităţii şi Productivităţii:

Managementul Resurselor Umane , al Diversităţii şi Productivităţii

MG RU – cum se defineşte???:

MG RU – cum se defineşte ??? Fiecare afacere are 3 resurse principale : resurse financiare resurse fizice resurse umane Cine este Manager ul ? Fiecare persoană care administrează oameni făcând produse sau prestând servicii

PowerPoint Presentation:

Introducere Angajaţi puternici = avantaj competitiv. MG RU este un subansamblu al managementului . Are cinci scopuri principale : Scopurile MG RU Angajarea personalului Atragerea angajaţilor Fidelizarea personalului Motivarea angajaţilor Instruirea angajaţilor

Rolul RU:

Rolul RU În sens larg Un rol integrat de management Variază în funcție de dimensiunea afacer i i ş i de la o întreprindere la alta . Trebuie să ţină cont de cultura corporativă Să facă faţă presiunilor externe Administrarea personalului Instruirea & Dezvoltarea personalului Să ofere personalului servicii de relaxare

PowerPoint Presentation:

MG RU ajută angajaţii să înţeleagă condiţiile economice şi politice ale altui stat Înţelegerea mediului ambiant Ţările au diverse valori morale obiceiuri sisteme politic e , economic e şi legal e MG RU operează într-un mediu de afaceri global

Înţelegerea Mediului Cultural:

Înţelegerea Mediului Cultural MG RU trebuie să se asigure că angaja ţ ii pot opera în limba corespunzătoare c omunica rea se dezvoltă normal în mediul multilingv Să se asigure că angajaţii pot opera în culturi care diferă în variabile ca diferenţierea statuturilor incertitudine socială Încrederea în sine individualism M G RU de asemenea trebuie să ajute grupurile multiculturale să conlucreze

Lumea schimbătoarea a Tehnologiilor:

Lumea schimbătoarea a Tehnologiilor Knowledge Worker – persoane a căror lucru este conceput în jurul achiziţionării şi aplicării informaţiei . De ce ar trebui să se pună accentul pe tehnologie? face organizaţiile mai productive le ajută să creeze şi să menţină avantaje competitive prestează informaţii mai bune şi mai utile

Lumea schimbătoarea a Tehnologiilor:

Lumea schimbătoarea a Tehnologiilor Cum Tehnologiile afectează practicile MG RU Recrutare Selecţia personalului Instruirea şi dezvoltare personalului Etica şi drepturile angajaţilor Motivarea “ Knowledge Workers ” Plata angaja ţ ilor cu v aloare de pia ţă Comunicare D escentraliza rea şi autonomia Niveluri le de calificare Preocupările legale

Paşi în procesul de selecţie:

Paşi în procesul de selecţie Verificări de referinţă Testarea locului de muncă Interviu final Decizia de selecţie Plasarea la locul de muncă Respinge rea solicitant antului S creening-ul preliminar Eboșe de aplicare Interviu

Etape de carieră profesională: Activitati Centrale, Relaţii şi probleme psihologice în Patru etape de carieră:

Etape de carieră profesională: Activitati Central e , Rela ţ ii ş i probleme psihologice în P atru etape de carieră Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Activităţi centrale Ajutor Învăţare Urmărirea direcţiilor Colaborator independent Training Interfaţare Modelarea direcția organizației Relaţii primare Ucenic Coleg Mentor Sponsor Probleme psihologice majore Depenedenţă Independenţă Asumarea responsabilităţii pentru alţii Exercitarea puterii

PowerPoint Presentation:

Diversitatea forţei de muncă MG RU s-a dezvoltat de la conceptul de “ melanj ” la : - celebrarea diversităţii forţei de muncă . - conceptul de ” salată asortată ”. L egea RM cu privire la asigurarea egalităţii n r. 121 din 25.05.2012 .

PowerPoint Presentation:

Diversitatea forţei de muncă Astăzi angajaţii doresc un echilibru între un serviciu sănătos şi viaţă privată . Ei : pot lucra oricând, și, practic, oriunde lucra mai mult de 40 ore pe săptămână fac parte dintr-o familie cu venituri dublu motivul # 1 în schimbarea serviciului : Lipsa unui program flexibil de lucru

PowerPoint Presentation:

Oferta de lucru Managerii RU monitorizează oferta de muncă Tendinţa este “dimensionarea corectă” : ajustarea scopurilor companiei cu numărul necesar de locuri de muncă . Pentru agilitate, companiile creează un contingent de forţă de muncă din lucrători part-time lucrători temporari sau “contract parţial de muncă” lucrători angajaţi pe contract

PowerPoint Presentation:

Programe de dezvoltare continuă Managerii RU ajută lucrătorii să se adapteze la schimbările dezvoltării continue prin recalificare, oferirea de răspunsuri şi monitorizare a aşteptărilor. componentele îmbunătăţirii / dezvoltării continue împuternicirea angajaţilor măsurare corectă preocupare Pentru calitate totală Centrarea pe oaspete preocupare pentru Îmbunătățire continu ă

PowerPoint Presentation:

Implicarea angajaţilor Este vorba despre responsabilizarea angajaţilor prin implicare , care duce la creşterea productivităţii muncii şi loialităţii. Conceptul de implicare a angajaţilor delegare • management participativ echipe de lucru • stabilirea obiectivelor instruirea angajaţilor

PowerPoint Presentation:

Implicarea angajaţilor Activitate! 14 principii ale lui W. Edwards Deming (îmbunătăţirea calităţii şi împuternicirea angajaţilor) Bibliografie: http://www.skymark.com/resources/leaders/deming.asp

PowerPoint Presentation:

Alte provocări ale M G RU Provocări ale MG RU : Recesiunea a adus concedieri şi moral scăzut. Dezvoltarea offshoring-ului înseamnă că locuri de muncă se pot deplasa în străinătate. Numărul mare de fuziuni şi achiziţii duce la creşterea rolului RU.

PowerPoint Presentation:

Etica Codul de etică : o declara ţ ie formală de valori primare ale unei organiza ţ ii ş i a normelor etice care se a ş teaptă a fi urmate de membr ii organizaţiei Managerii de resurse umane trebuie să ia parte la aplicarea normelor de etică.

Faţă de cine ai obligaţii?:

Faţă de cine ai obligaţii ? Obligaţiile managerilor. 1. faţă de proprietari protejează investiţiile; 2. faţă de clienţi motivul existenţei 3. faţă de lucrători resurse umane *Memo: lucraţi pentru organizaţie şi nu invers.

PowerPoint Presentation:

Managementul productivitatii in industria ospitalitatii Principiu: creşterea productivităţii reprezintă baza creşterilor de venituri

PowerPoint Presentation:

Factorii principali in creşterea productivităţii Oboseala - psihologica (subiectiva); fizica (obiectiva). Temperatura Iluminatul Zgomotul II. Simplificarea muncii

PowerPoint Presentation:

Motivaţia productivităţii Existenţa unui sistem motivaţional - avantajele: motivează angajaţii să reducă costurile şi să crească productivitatea; - conduce la creşterea câştigurilor lucrătorilor printr-un sistem prin care sumele cuvenite acestora cresc odată cu productivitatea

PowerPoint Presentation:

Motivaţia productivităţii Productivitatea este influenţată de factori ca: - nevoia de realizare; - nevoia de recunoaştere şi apreciere din partea managementului; - posibilitate de avansare; - munca însăşi; - nevoia de asumare a responsabilităţii

PowerPoint Presentation:

Cercurile de calitate Conceptul: idee popularizată de managementul japonez; presupune crearea unor cercuri de calitate - grupuri de 17-12 manageri şi lucrători care aparțin aceluiași compartiment, întâlnindu-se regulat pentru a rezolva probleme legate de munca.

PowerPoint Presentation:

Cercurile de calitate Avantaje: informațiile ce sunt folosite sunt obţinute de la cei care cunosc bine activitatea respectivă; angajaţii simt că sunt implicaţi in problemele creative ale activităţii lor şi ale mediului de muncă; conceptul de echipă poate încuraja motivaţia şi productivitatea.

PowerPoint Presentation:

Cercurile de calitate Dezavantaje: unii manageri pot avea sentimentul că se simt ameninţaţi, pierzând din statutul funcției respective odată cu reducerea distanţei manager - lucrător; dacă discuţiile şi sugestiile nu sunt aplicate, lucrătorii pot avea un sentiment de frustrare mai mult decât înainte; consumul de timp pentru aceste întâlniri.

authorStream Live Help