מצגת אנזימים

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 ניסוי בפלפלים ומי חמצן

אנזימים חיילים בפעולה!:

2 אנזימים חיילים בפעולה! מבנה התלת-ממדי של אנזים

מהו אנזים ומה אתם יודעים על האנזימים?:

3 מהו אנזים ומה אתם יודעים על האנזימים? אנזים -זרז ביולוגי. חלבון המיוצר בתא ומזרז תהליכים ביולוגיים ספציפיים. לכל תהליך האנזים הספציפי לו. התהליך המזורז יכול להיות של פרוק או הרכבה . בתהליך מצע הופך ל תוצר בנוכחות האנזים.

PowerPoint Presentation:

4 האנזים הוא חלבון. מה המבנה של חלבונים וכיצד המבנה הזה משפיע על התפקוד של אנזימים? רמז: 4 רמות במבנה...

PowerPoint Presentation:

5 חלבונים

PowerPoint Presentation:

6

PowerPoint Presentation:

7 אנימציה: מבנה החלבון

PowerPoint Presentation:

8

מבנה האנזים והתאמתו למבנה המצע :

9 מבנה האנזים והתאמתו למבנה המצע מרבית האנזימים הם חלבונים. חלבונים מורכבים מרצפים שונים של חומצות אמיניות. כל חלבון מורכב ממספר שונה ומרצף שונה של חומצות אמיניות. רצף זה קובע את אופן ההתקפלות של החלבון למבנה תלת-ממדי מורכב, ולפיכך גם את תפקודו של החלבון בסופו של דבר. הרצף ותבנית הקיפול של כל אנזים מציבים חומצות אמינו מסוימות באתר שבו מבוצעת התגובה של האנזים. אתר זה קרוי האתר הפעיל . לכל אנזים יש אתר פעיל אחד או יותר, אליו נקשרים המגיבים ובו מתרחשת התגובה הכימית.

התאמה בין אנזים למצע:

10 התאמה בין אנזים למצע קיימת התאמה מרחבית מדויקת בין האתר הפעיל למצע,בדומה ל"מפתח ומנעול". האנזים הוא כמו שדכן – במקום מפגש אקראי בין מולקולות מביא אותן זו מול זו בזווית הנכונה ומאפשר את התהליך. בתמונה אנזים (כחול) והמצע – גלוקוז (צהוב).

קופקטור (קואנזים):

11 קופקטור (קואנזים) תוספת לא חלבונית הנדרשת לעיתים כדי שהתהליך האנזימתי יוכל להתרחש הקופקטור הנקשר לאנזים לא פעיל(פרו אנזים) והופך אותו לפעיל. קופקטורים המשתחררים בקלות מהמולקולה נקראים קואנזימים . בין הקופקטורים נמנים ויטמינים ויוני מתכות. ויטמינים – תרכובות אורגניות שהגוף זקוק להן בכמויות קטנות, ואין ביכולת האדם לייצר בגופו, משום כך עליו לקבל אותו במזונו

PowerPoint Presentation:

12 בשביל מה צריך קואנזים (קופקטור)?

PowerPoint Presentation:

13 פעולת האנזים

PowerPoint Presentation:

14 פעילות האנזים

דרך פעולת האנזים:

15 דרך פעולת האנזים

PowerPoint Presentation:

16 כדי שמולקולות החד-סוכר יתחברו, הן צריכות לפגוש זו את זו בתמיסה בדיוק בכיווניות הנכונה. בהעדר אנזים, המולקולות נעות בתמיסה ומתנגשות זו בזו באופן אקראי. כשהן נפגשות בדיוק בכיוון הנכון, יכול להיווצר ביניהן קישור. בנוכחות אנזים, כל מולקולות המצע נקשרות למקום מסוים באנזים  וכך הן מצויות בכיוון ובמרחק המאפשרים את יצירת הקשר ביניהן:

כיצד מתבצעת תגובה כימית?:

17 כיצד מתבצעת תגובה כימית? תגובה כימית צריכה לקבל קודם כל אנרגיה מסוימת – " אנרגיית שפעול " (אקטיבציה). בשלב של התגובה הכימית מגיעים המגיבים למצב ערור. "אנרגיית השפעול" - האנרגיה הדרושה כדי שתגובה מסוימת תתקיים.

איך מזרזים תהליך?:

18 איך מזרזים תהליך? זירוז תהליך כימי יכול להיעשות על ידי העלאת הטמפרטורה, המאיצה את תנועת החלקיקים. הבעיה – מערכות ביולוגיות רגישות מאוד לשינוי בטמפרטורה. אנזים יכול להאיץ בתהליך מבלי לשנות את הטמפרטורה שלו. האנזימים מורידים את "אנרגיית השפעול" של התהליך. במילים אחרות : בנוכחות האנזים סף האנרגיה הדרוש כדי שהתגובה תצא לפועל נמוך בהרבה מהסף הדרוש לכך בהיעדר האנזים.

התהליך האנזימתי:

19 התהליך האנזימתי האנזים מאפשר לתהליך להתקיים במהירות הגדולה פי 100 עד 1000 יותר מהר מאשר ללא האנזים. © 2007 Paul Billiet ODWS

דוגמא: פירוק גלוקוז:

20 דוגמא: פירוק גלוקוז ניתן לפרק גלוקוז בנוכחות חמצן ב – 2 דרכים: ללא אנזים- בתהליך שריפה– במקרה זה סף האנרגיה שיש לעבור גבוה 100 o C . בנוכחות אנזימים (נשימה תאית) –במקרה זה סף האנרגיה הדרוש על מנת שתגובה מסוימת תצא לפועל נמוך בהרבה – 37 o C

PowerPoint Presentation:

21 אילו מהמשפטים – נכונים? - המבנה המרחבי של אנזים אינו תלוי בחומצות האמיניות המרכיבות אותו. - לכל האנזימים יש מבנה מרחבי זהה. - המבנה המרחבי של האתר הפעיל מותאם למבנה המצע.

PowerPoint Presentation:

22 - בהעדר אנזים התגובה אינה יכולה להתרחש. - מולקולות המצע יכולות להיפגש בכיווניות הנכונה רק בנוכחות אנזים. - בהעדר אנזים הסיכוי שמולקולות המצע ייפגשו בצורה הנכונה הוא קטן. - בנוכחות אנזים התוצר המתקבל שונה מן התוצר המתקבל בהעדר אנזים. - בנוכחות אנזים דרושה אנרגיה נמוכה יותר כדי שהתגובה תתרחש. - קצב התגובה זהה בנוכחות אנזים ובהעדרו.

PowerPoint Presentation:

23 ב. שערו: מהם הגורמים שישפיעו על קצב פעילות אנזימטית? נמקו את תשובתכם. א. מהו קצב תגובה אנזימטית? הגדירו את המושג.

גורמים המשפיעים על פעילות אנזימים:

24 גורמים המשפיעים על פעילות אנזימים קצב התגובה מוגדר כמספר מולקולות התוצר הנוצרות ביחידת זמן . כדי לקבוע קצב של תגובה אנזימטית, אפשר למדוד את קצב היווצרות התוצר על ידי בדיקת השינוי בריכוז התוצר עם הזמן. אפשר גם למדוד את קצב היעלמות המצע , על ידי מדידת ריכוז המצע שנשאר במערכת התגובה עם הזמן. גורמים שונים משפיעים על קצב התגובה של אנזימים, בהם טמפרטורה, pH , ריכוז האנזים, ריכוז המצע, ונוכחות של חומרים שונים המגבירים או מעכבים את פעילות האנזים.

גורמים המשפיעים על פעילות ה E:

25 גורמים המשפיעים על פעילות ה E הגורמים המשפיעים על פעילות האנזים: pH טמפרטורה ריכוז אנזים E ריכוז מצע S מעכבים

PowerPoint Presentation:

26 כיצד יראה גרף שמתאר קצב פעילות אנזימטית כתלות בטמפרטורה (בטווח טמפרטורות מ- C 0° עד C 100°)? ציירו את הגרף ונמקו את צורתו.

PowerPoint Presentation:

27

PowerPoint Presentation:

28

PowerPoint Presentation:

29 כיצד יראה גרף שמתאר קצב פעילות אנזימטית כתלות בחומציות? ציירו את הגרף ונמקו את צורתו.

PowerPoint Presentation:

30 גורם נוסף המשפיע על פעילות אנזימים הוא ה- pH (רמת החומציות) של התמיסה שבה מתרחשת התגובה. בדרך כלל לכל אנזים יש תחום צר של ערכי pH בו הוא פעיל. ה - pH   בו פעילות האנזים מירבית נקרא pH אופטימלי . האיור שלפניכם מתאר את  השפעת ה- pH על קצב התגובה של שני אנזימים שונים. השפעת ה- pH על הפעילות האנזימטית נובעת מיינונן של קבוצות שונות במולקולות האנזים ו/או במולקולות המצע.

PowerPoint Presentation:

31  ב- pH  המיטבי, יינון הקבוצות השונות שבאתר הפעיל מאפשר מבנה מרחבי המתאים בצורה אופטימלית למולקולת המצע וכך פעילות האנזים היא מקסימלית. בערכי pH שמחוץ לתחום ה-  pH   המיטבי (אופטימלי) , משתנה יינון הקבוצות השונות וכתוצאה מכך נגרמים שינויים במבנה האתר הפעיל של האנזים וכך נפגעת ההתאמה האופטימלית בין האנזים למצע וחלה ירידה בפעילות האנזים. 

PowerPoint Presentation:

32 כיצד יראה גרף שמתאר קצב פעילות אנזימטית כתלות בריכוז הסובסטרט (מצע)? ציירו את הגרף ונמקו את צורתו.

PowerPoint Presentation:

33 השפעת ריכוז המצע : העקום המתואר מאפיין את רוב האנזימים. קיימים גם אנזימים שעבורם יש השפעה שונה של ריכוז המצע על הפעילות.

PowerPoint Presentation:

34 השפעת ריכוז האנזים על קצב התגובה - כשמגדילים את ריכוז האנזים, עולה מספר מולקולות האנזים ואיתם מספר האתרים הפעילים היכולים לקשור את המצע ולאפשר את התרחשות התגובה. לכן ככל שעולה ריכוז האנזים, כן עולה גם קצב התגובה. הקצב ימשיך לעלות, עד שריכוז המצע יהיה הגורם המגביל (כלומר, לא יהיו מספיק מולקולות מצע כדי להיקשר לכל מולקולות האנזים), ולמרות שמעלים את ריכוז האנזים אין עליה בפעילות. 

PowerPoint Presentation:

35 סיכום הגורמים המשפיעים על פעילות אנזימים: לפניכם 4 גרפים, שכל אחד מהם מתאר את השפעתו של גורם אחר על קצב התגובה של אנזים. התאימו לציר X של כל גרף את הגורם המתאים, על-פי צורת הגרף.

PowerPoint Presentation:

36

עיכוב אנזים:

מעכבי אנזימים הם חומרים הנקשרים לאנזים ומעכבים את פעילותו. יש שני סוגי מעכבים: מעכב תחרותי ומעכב לא-תחרותי. 1. מעכב תחרותי : חומר בעל מבנה מרחבי הדומה לזה של הסובסטרט. לכן הוא יכול להיקשר לאתר הפעיל של האנזים, ובדרך זו למנוע את קישור הסובסטרט (הוא מתחרה עם הסובסטרט על הקישור לאנזים, ולכן נקרא מעכב תחרותי). 37 אנזים סובסטרט אתר פעיל מעכב תחרותי מעכב תחרותי קשור לאנזים עיכוב אנזים

PowerPoint Presentation:

2 . מעכב לא-תחרותי : חומר הנקשר לאנזים שלא באתר הפעיל . הקישור גורם לשינוי במבנה המרחבי של האתר הפעיל, כך שהסובסטרט אינו יכול להיקשר. 38 אנזים אתר פעיל סובסטרט שינוי במבנה המרחבי של האתר הפעיל מעכב לא-תחרותי קשור לאנזים

PowerPoint Presentation:

39 התרופה סטטין היא תרופה נפוצה להורדת רמת הכולסטרול בדם. שאלה: שערו מה הקשר בין התרופה סטטין לבין אנזימים או מעכבי אנזימים? הידעת? יש רעלים הפועלים בדרך דומה. הם מסוכנים מפני שהם מעכבים את פעילותם של אנזימים חיוניים בגופנו! ואולם, גם תרופות רבות פועלות כך. לדוגמה, האנטיביוטיקה סולפנילאמיד נקשרת לאחד האנזימים החיוניים בחילוף החומרים של חיידקים, ומעכבת את פעולתו. בעקבות זאת החיידקים מתים. הסטטינים מורידים את רמת הכולסטרול בגוף האדם על ידי עיכוב פעולתו של האנזים HMG-CoA רדוקטז ( HMG-CoA reductase), שהוא אנזים קובע הקצב בתהליך ייצור הכולסטרול

PowerPoint Presentation:

40 מה קשור???

PowerPoint Presentation:

41 ויאגרה פותחה במקור כתרופה לטיפול בתעוקת חזה והתגלתה כיעילה ביותר לטיפול בגברים הסובלים מבעיות של אין-אונות ומקושי להגיע לזקפה. גז NO אנזים ספציפי הרפיית שרירים בדפנות העורקיקים בפין כמות הדם בעורקיקים גדלה זקפה אנזים המפרק cGMP חומר cGMP חומר פעיל בויאגרה

PowerPoint Presentation:

42 מה קשור??? רמז:

פעילות אנזימתית בשרשרת:

43 פעילות אנזימתית בשרשרת אנימציה:

כיצד נעשית הבקרה?:

44 כיצד נעשית הבקרה? עיכוב על ידי התוצר : הבקרה נעשית במשוב שלילי – על ידי התוצר. התוצר נקשר לאנזים וכתוצאה מקישור זה משתנה צורת האתר הפעיל ופעילות האנזים נפסקת.

אנזימים בתעשייה:

45 אנזימים בתעשייה אנזימים מיוצרים ופועלים בטבע ביצורים חיים כגון: יצורים חד-תאיים, חיידקים, צמחים, ויצורים עילאיים. אפשר להשתמש באנזימים גם ליישומים תעשייתיים ורפואיים חשובים. תהליכים כגון התססת יין, התפחת בצק ללחם, הקרשת גבינה ובישול בירה היו נהוגים מאז ימי קדם, אבל רק במאה ה-19 הובן שהתגובות האלה מבוססות על פעילות הזירוז של אנזימים. הבנה זו אפשרה להרחיב את השימוש באנזימים. הן בתהליכים תעשייתיים שונים, והן בתחום הרפואה: בתעשיית ייצור התרופות, למחקר ולמטרות אבחון (דיאגנוסטיקה). אנזימים שונים משמשים בתחומים תעשייתיים רבים ומגוונים. השימוש באנזימים מאפשר לייעל תהליכים שונים, ובמקרים רבים גם מאפשר להפוך אותם לידידותיים יותר לסביבה.

אנזימים ולוחמה כימית:

46 אנזימים ולוחמה כימית לוחמה כימית(מעובד מתוך "מדע" לד 1990) הרעלה מגז עצבים מתבטאת בהגברת ההפרשה מבלוטות והתכווצויות שרירים, עד לשיתוק עוויתי. בהתקשרות גז עצבים לרצפטורים במוח נגרמות תופעות כגון סחרחורות, פחד ובחילה והתוצאה הסופית היא דיכוי כללי של המערכות ובעיקר באיזור מרכז הנשימה. אתרי פעילותם של גזי העצבים למיניהם הן הסינפסות - נקודות המפגש בין סיבי העצב, דרכן עובר הדחף העצבי. מעבר הדחף העצבי דרך הסינפסה כרוך בהפרשת חומרים הנקראים מתווכים עצביים=(נוירוטרנסמיטורים). אחד מאלה הוא האצטיל כולין המשמש להעברת פקודות עצביות לשרירים.  זמן קצר לאחר הפרשתו של האצטיל כולין בסינפסה הוא מתפרק ובכך נמנע ריכוזו לכמות בלתי רצויה. האנזים המפרק אותו הוא אצטיל כולין אסטרז . גזי עצבים נקשרים באופן בלתי הפיך לאנזים ומעכבים את פעילותו. ההרעלה מגז עצבים נובעת מהצטברות של אצטיל כולין בסינפסה ומגירוי בלתי פוסק של האתרים הפוסט סינפטיים. ההרעלה מתבטאת בהגברת ההפרשה מבלוטות והתכווצויות שרירים, עד לשיתוק עוויתי. 1. רשום מהו תפקידו הביולוגי של האנזים המתואר בקטע שקראת . 2. השימוש בגז עצבים הוא ניצול של מידע ביולוגי לצרכי מלחמה . א . כיצד ניצול זה בא ליידי ביטוי בקטע שקראת? ב. חשוב והצע דרכים בהם נעשה ניצול מידע ביולוגי לרווחתו של האדם.

PowerPoint Presentation:

47 סינפסת עצב שריר הרצפטור לאצטיל כולין שלפוחיות האצטיל -כולין המרווח הסינפטי שריר

PowerPoint Presentation:

48 אצטילכולין מופרש למרווח הסינפטי, נקשר לרצפטור הממוקם בחלק הפוסט-סינפטי , ולאחר פעולתו – מתפרק בעזרת אנזים אצטיל-כולין אסטראז. במצב רגיל :

authorStream Live Help