MES02-1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Przykladowy wyklad z Metody Elementow Skonczonych

Comments

Presentation Transcript

Przykład pręta: 

Przykład pręta Pręty 2D i 1D Macierz pręta 1D Przykład liczbowy Rozwiązanie

Pręt kratowy 2D i 1D: 

Pręt kratowy 2D i 1D i j ui uj i j fi fj

Transformacje…: 

Transformacje…

Transformacje: 

Transformacje

Macierz 1D: 

Macierz 1D

Przykład wzorcowy: 

Przykład wzorcowy

Zasada agregacji: 

Zasada agregacji Zgodność przemieszczeń Przemieszczenia węzłowe wszystkich elementów schodzących się w danym węźle są sobie równe Równowaga sił Suma sił pochodzących od elementów schodzących się w danym węźle musi być w równowadze

Równania węzłowe: 

Równania węzłowe

Kulisy agregacji…: 

Kulisy agregacji… Macierz sztywności struktury będzie miała wymiar 4x4, macierze sztywności elementów są wymiaru 2x2 – jak je doda(wa)ć „Rozbudowujemy” macierze elementowe do wymiarów 4x4 dodając zerowe kolumny i wiersze – nie ma wtedy kłopotów z dodawaniem Stosujemy specjalne procedury agregacyjne umożliwiające „wkładanie” macierzy 2x2 do macierzy 4x4

Macierz struktury: 

Macierz struktury

Redukcja układu: 

Redukcja układu

Siły węzłowe: 

Siły węzłowe

authorStream Live Help