Revolucions burgeses i estats liberals.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Presentació sobre el tema 2 de Historia del Món Contemporani.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

La Il·lustració i la França de l’Antic Règim Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal Índex general A PARTIR DE 1789 L’època de les revolucions 1 1- L’Antic Règim 2- La revolució americana 3- La revolució francesa 4- L’època napoleònica A PARTIR DE LA DERROTA DE NAPOLEÓ La Restauració Absolutista 5- La Restauració i les revolucions liberals 6- Els nacionalismes (Itàlia i Alemanya)

PowerPoint Presentation:

Fins el segle XVIII va dominar el sistema de l’Antic Règim Economia -Creixement lent de la població -Agricultura tradicional -Dels tallers artesanals a les manufactures -Comerç colonial -Sistema econòmic mercantilista Es caracteritzava per 1.- L’Antic Règim El segle XVIII va aparèixer la Per influència de la Il·lustració es desenvolupa el Despotisme Il·lustrat 2 Societat estamental -Privilegiats (noblesa, clergues) -No privilegiats -Tercer Estat- (burgesia, classes populars) Estat absolutista -Sobirania reial (llei divina) -Exèrcit,burocràcia,diplomàcia Il·lustració La raó, el “segle de les llums” Felicitat, progrés, reformisme, tolerància, Natura L’Enciclopèdia (Diderot i d’Alembert) Es caracteritza Dóna lloc al Pensament polític il·lustrat Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

J. L. Locke -L’Estat garantia de les llibertats individuals Cal destacar 1.- L’Antic Règim 3 Voltaire -Llibertat de pensament i tolerància religiosa Montesquieu -Divisió de poders, “L’esperit de les lleis”, 1748. Crea les bases del liberalisme polític El pensament il·lustrat Rousseau -”Contracte social” L’home és lliure en la natura i esclau en la societat (corrompre) Montesquieu Voltaire Rousseau Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

- 1783 Llibertat d’expressió, de premsa, de religió... Divisió de poders República Federació d’Estats Constitució Els principals fets - 4 juliol de 1776 Al segle XVIII les 13 colònies britàniques d’Amèrica del Nord Insurrecció colonial Declaració de la Independència L’absolutisme de Jordi III provoquen A causa de 4 Revolució liberal Que es converteix L’abús dels impostos ànglesos Poca llibertat política 2.- La Revolució Americana Derrota anglesa de Yorktown (Pau de Versalles) Pàg. 44 - 1787, construcció d’un Estat liberal Declaració de drets Declaració de la Independència G. Washington Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

La revolta del Tercer Estat El 1789 comença la transformació de les estructures de l’Antic Règim Reforma fiscal La Monarquia vol fer pagar impostos a l’aristocràcia 5 3.- La Revolució Francesa A causa de Crisi de subsistència Descontentament de la burgesia Difusió de les idees liberals Crisi econòmica de l’Estat Provoca una Lluís XVI Provoca una tensió amb estament privilegiats aquests demanen Convocatòria dels ESTATS GENERALS Noblesa Tercer Estat Clergat -Vot per estament -Deliberació per separat Aquesta situació permet Amb el Jurament de la Pilota es crea la L’Assemblea Nacional Constituent Jurament del joc de la Pilota Pàg. 34 Pàg. 34 Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

Reformes econòmiques i socials Constitució de 1791 Abolició dels drets feudals Declaració dels Drets de l’Home i el Ciutadà Construcció de l’Estat Liberal Abolició duanes interiors, gremis, unificació mesures... 6 3.- La Revolució Francesa Amb el recolzament de les classes populars La Presa de la Bastilla (14 de juliol de 1789) L’Època de l’Assemblea Nacional 1789 - 1792 Comença la Divisió de poders Drets individuals Sobirania nacional Monarquia Constitucional (Lluís XVI) Llibertat, igualtat, propietat... Però... Els problemes socials (crisi), polítics (Lluís XVI), militars (guerra) Provoquen la radicalització de la Revolució Pàg. 47 Act. 3 Lluís XVI Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

Execució de Lluís XVI (guerra) Grans reformes socials Exèrcit nacional Aplicació del TERROR Sufragi universal masculí Constitució de 1793 Comitè de Salvació Pública 7 3.- La Revolució Francesa L’Època republicana democràtica CONVENCIÓ JACOBINA (1792 - 1794) La radicalització Sota la direcció de Robespierre Sota la direcció d’un DIRECTORI Provoca l’aparició Dirigida pel La burgesia moderada recuperarà el poder amb Època republicana moderada CONVENCIÓ TERMIDORIANA (1794-1799) Cop d’Estat Termidor Pàg. 36 Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

L’època NAPOLEÒNICA (1799-1814) Sufragi universal indirecte La derrota de Napoleó provocarà el retorn de l’absolutisme 8 4.- L’època Napoleònica El 18 de Brumari es dóna el cop d’Estat de Napoleó -Continua la guerra i la crisi -Una part de la burgesia vol més ordre i control CONSOLAT (1799-1804) A causa de Nova constitució Dóna lloc a Es divideix en dues etapes IMPERI (1804-1814) Codi Civil Concordat Sistema educatiu centralitzat Reformes Expansió territorial Difusió del ideals liberals mapa Pàg. 19 Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

Mapa època napoleònica 9 Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

RESTAURACIÓ ABSOLUTISTA 1814-1848 G.B, Prússia, Rússia, Àustria La Santa Aliança 10 La derrota de Napoleó provova el retorn de les monarquies absolutistes Defensa del legitimisme característiques Es decideixen al Per tal de defensar aquests principis es crea la 5.- La Restauració i les Revolucions Liberals Defensa de l’absolutisme Equilibri territorial Congrés de Viena Pàg. 38 Però la Restauració fou un període inestable Època de cicles revolucionaris Amb uns trets generals Revoltes de les classes populars (reivindicacions socials i econòmiques) Les revolucions liberals Dirigides per la burgesia (moderada) Contingut nacionalista Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

11 els cicles revolucionaris contra la Restauració 5.- La Restauració i les Revolucions Liberals Poca participació masses (Trienni Liberal a Espanya) Les revolucions liberals Dirigides per la burgesia (moderada) La Santa Aliança imposa l’ordre 1820 Comença la guerra d’independència de Grècia i de les colònies llatinoamericanes Participació de les masses (crisi econòmica i social) 1830 Comença a França → revolta contra Carles X Les Tres Jornades Glorioses Lluís Felip d’Orleans Independència i liberalisme a Bèlgica S’imposa un nou rei S’independitza d’Holanda Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

12 5.- La Restauració i les Revolucions Liberals Participació masses i burgesia mitjana Comença a França_ República democràtica 1848 Es donen revoltes nacionalistes i liberals a l’Imperi austríac i als Estats alemanys (fracassen) Reivindicacions igualtat social i sufragi universal Dóna lloc a l’Imperi de Napoleó III Al llarg de la Restauració es desperten moviments nacionalistes Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

6.- Els moviments nacionalistes Amb la Il·lustració apareix un nou concepte de nació Drets dels ciutadans i de la nació L’aparició del nacionalisme es veu influenciat per L’imperialisme napoleònic Ideals liberals (drets del ciutadà) Romanticisme Durant la Restauració El nacionalisme es converteix en corrent ideològic Dret a constituir Estats que s’identifiquin amb nacions Llengua, història, territori, arrels ètniques... Dues tendències Inspirades en ideals de la Revolució francesa Inspirades en els ideals conservadors del Romanticisme Itàlia de G. Mazzini “Voluntat del poble” Alemanya de Herder i Fichte → Volksgeist 13 Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

El nacionalisme dóna lloc nous Estats 6.- Els moviments nacionalistes procés de la unificació Piemont-Sardenya, Estats Pontificis, El Regne de les Dues Sicílies, Vèneto, Llombardia, Parma, Mòdena i la Toscana protagonistes Suport de la burgesia del nord d’Itàlia La unificació d’Itàlia (1859 - 1870) Existien 8 Estats italians El Regne de Piemont L’Estat unificador serà Amb uns Víctor Manuel II de Savoia Cavour, el primer ministre Garibaldi 1859, aliança amb Napoleó III. Guerra contra Àustria Annexió de la Llombardia Revolta i annexió de Parma, Mòdena i Toscana 1860, campanya de Garibaldi Annexió de Sicília i Nàpols. Víctor Manuel Rei d’Itàlia. 14 mapa 1866, annexió de Vèneto, 1870, annexió de Roma (capital) Cavour Garibaldi Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

Mapa Itàlia 15 1ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª Guerra contra Àustria, 1859 Pau de Zúrich Annexió de la Llombardia, Parma, Mòdena i Toscana 2ª La guerra contra Nàpols, Expedició dels mil (Garibaldi), 1860 Annexió de les Dues Sicílies 3ª Annexió de Venècia (durant la guerra austro-prussiana, 1866) 4ª Annexió dels Estats Pontificis (durant la guerra franco-prussiana, 1871) Etapes de la unificació REGNE DE LES DUES SICÍLIES PIEMONT LLOMBARDIA PARMA MÒDENA TOSCANA ROMA Estats Pontificis VENETO Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

Existien 38 Estats que formaven la 6.- Els moviments nacionalistes procés de la unificació Confederació Germànica protagonistes Suport de la burgesia del nord d’Alemanya, els junkers... La unificació d’Alemanya (1860 - 1870) El Regne de Prússia L’Estat unificador serà Amb uns precedents Guillem I Hohenzollern Otto von Bismarck (“canceller de ferro”) Guerra contra Dinamarca Annexió de Holstein, Lauenburg i Schelesvig 1870, guerra contra França Sedan. Creació del II Reich, annexió d’Alsàcia i Lorena, Pau de versalles. 16 Revolucions liberals dels 20, 30 i 48 1834, creació del Zollverein Guerra contra Àustria Sadowa. Creació Confederació d’Alemanya del Nord mapa Bismarck Pàg. 42-43 Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

Mapa unificació d’Alemanya 17 Etapes 3ª La guerra contra França 2ª La guerra contra Àustria 1ª La qüestió dels ducats Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

Amb inestabilitat política i territorial 6.- Els moviments nacionalistes De la desintegració i debilitat de l’Imperi Otomà Interessos de Rússia, Àustria i Anglaterra Nous Estats Balcans Apareixen nous Estats als Grècia, 1830 Romania i Sèrbia, 1878 Bulgària i Albània, 1913 18 1853, EUA obre el mercat joponès En el Japó del segle XIX Apareixen nous canvis La Revolució Meiji (1868) 1868, del Shogunat a la Monarquia constitucional -Supressió del règim feudal -Constitució -Monarquia autoritària -Modernització i occidentalització mapa Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

Mapa Balcans 19 Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

textos Il·lustració 19 "En cada Estat hi ha tres classes de poders: pel primer, el príncep o el magistrat fan les lleis per un cert temps o per sempre, i corregeix o deroga les que estan fetes. Pel segon, fa la pau o la guerra, envia o rep ambaixadors, estableix la seguretat i prevé les invasions; i pel tercer, castiga els crims o decideix sobre les conteses dels particulars. (...)   Quan els poders legislatius i executius estan reunits en una mateixa persona o corporació, aleshores no hi ha llibertat, perquè és de témer que el monarca o el Senat facin lleis tiràniques per executar-les de la mateixa manera.   (...) En l'Estat en què un home sol o una sola corporació de pròcers, o de nobles, o del poble, administrés els tres poders i tingués la facultat de fer les lleis, d'executar les resolucions públiques i de jutjar els crims i conteses dels particulars, tot es perdria completament." Montesquieu, "L'esperit de les lleis"   Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

textos Il·lustració 19 "El primer llenguatge de l'home, el llenguatge més universal, el més enèrgic i l'únic que li va caldre abans que necessités persuadir uns homes reunits, és el crit de la natura (...)"   Rousseau, J.J., "Discurs sobre l'origen i els fonaments de la desigualtat entre els homes"     Allò que origina una societat política no és res més que el consentiment del conjunt d'homes lliures que han de formar part d'aquesta societat. Això i només això és el que ha de donar origen a qualsevol govern legítim del món." John Locke, "Assaig sobre el govern civil"   Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

textos Revolució Americana 19 "Sostenim com a evidents aquestes veritats: que tots els homes són creats en la igualtat, i dotats pel Creador de certs drets inalienables entre els quals hi ha la vida, la llibertat i el dret a la felicitat. Que, per assegurar aquests drets, els homes creen governs els justos poders dels quals deriven del consentiment dels governats. Que qualsevol altra forma de govern que atempti contra aquests fins el poble pot alterar-la per instituir un altre govern, que es fonamenti en aquests principis i organitzi els seus poders de tal forma que sembli més segur d'assolir amb ella la seguretat i la felicitat. (...) Però quan un llarg seguit d'abusos i usurpacions, perseguint inva riablement el mateix objectiu, palesa un designi de reduir-la sota el despotisme más absolut, és el seu dret, és el seu deure, deslliurar-se de tal govern i proporcionar-se noves lleis per a la seva seguretat futura. Tal ha estat el sofriment pacient d'aquestes colònies, i tal és ara la necessitat que les obliga a alterar els seus vells sistemes de govern." Thomas Jefferson. Declaració d'Independència dels Estats Units. 1776. Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

textos Revolució Francesa 19 La Declaració dels Drets de l'home i el ciutadà. Article 1r. Els homes neixen lliures i iguals en drets, i les distincions socials només poden fundar-se en la utilitat comuna. Article 2n. L'objecte de tota societat política és la conservació dels drets naturals i imprescindibles de l'home. Aquests drets són la llibertat, la propietat, la seguretat i la resistència a l'opressió. Article 3r. El principi de tota sobirania resideix essencialment en la nació. Cap individu ni corporació no pot exercitar autoritat que no emani expressament d'ella. Article 4t. La llibertat consisteix a poder fer tot allò que no perjudica d'altri (...). Article 6è. La llei és l'expressió de la voluntat general. Tots els ciutadans tenen dret a concórrer la llur formació personalment o per representants. Article 10è. Ningú no ha d'ésser molestat per les seves opinions, encara que siguin religioses... Article 11è. La lliure comunicació dels pensaments i de les opinions és un dret dels més preuats de l'home. Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

textos: Restauració 19 “l’obediència al legítim sobirà és un deure religiós... Les constitucions són obra dels homes, que han gosat rectificar els designis de Déu...Mai no s’ha pogut imaginar que l’home pugui crear un arbre; com s’ha pogut imaginar ,doncs, que l’home tingués poder per a crear una constitució?” . J. de Maistre Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

textos: Restauració 19 "No és en el liberalisme prussià, sinó més aviat en la força i la potència de Prússia on Alemanya té els ulls posats. Baviera, Wüttemberg i Baden poden lliurar-se al liberalisme; però ningú no els assignarà el paper de Prússia; Prússia ha de reunir les seves forces i esperar el moment oportú. Les fronteres que el Congrés de Viena ens va donar no són correctes. Aquest no és un tema ni per fer discursos ni per buscar el vot de la majoria; les grans qüestions del nostre temps (...) es resoldran pel ferro i la sang." Bismarck, Pensaments i records , 1899. Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

PowerPoint Presentation:

Imatge: Revolucions liberals Una època de revolucions: l’origen de l’Estat Liberal

authorStream Live Help