La BSO

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

El Llenguatge Cinematogràfic

La Banda Sonora:

La Banda Sonora En sentit general, és el suport sonor que acompanya les imatges d'una pel·lícula (diàleg, sorolls, efectes sonors i música).

Diferents tipus de música que poden aparèixer en una pel·lícula::

Diferents tipus de música que poden aparèixer en una pel·lícula: Música diegètica (o realista) És la música que prové sempre d'una font que forma part de l'acció fílmica , és a dir que és dins de la pel·lícula. Música incidental Ens serveix per destacar o il·lustrar musicalment una escena i no té justificació dins de la pel·lícula. Es tracta d'una música externa a l'acció.

PowerPoint Presentation:

Exemple de música diegètica: Una ràdio que escolten uns personatges, una orquestra que toca en un ball, una cançó xiulada per algun personatge...

PowerPoint Presentation:

Exemple de música incidental: Una escena en que dos enamorats es declaren mútuament el seu amor i hi sona una música de tipus romàntic que no necessàriament es toca en viu en aquell moment,..

PowerPoint Presentation:

Funcions de la Música en el Cinema

Als inicis la funció de la Música dins del cinema...:

Als inicis la funció de la Música dins del cinema... Tenia la funció de dissimular el soroll que provocaven les màquines de projecció.

Accelerar o endarrerir l'acció:

Accelerar o endarrerir l'acció La música marca el ritme de l'acció. Ex. Ritme ràpid si es tracta d'una persecució, i un tema lent en passatges tristos o en les escenes d'amor.

Recrear una època o un ambient:

Recrear una època o un ambient Certs instruments provoquen associacions immediates amb llocs o èpoques.

Crea el to i l'atmosfera d'un film:

Crea el to i l'atmosfera d'un film Aquesta funció de la música dóna pistes sobre el gènere de la pel·lícula (terror, comèdia, drama). Una bona banda sonora ha d'intensificar l'efecte buscat pel film.

+ funcions...:

+ funcions... Intensificar el sentit d'una escena o cridar l'atenció sobre la seva importància Anticipar quin és el significat d'una escena. Donar cohesió a diferents escenes. Recordar elements anteriors. Mostrar la psicologia o el caràcter d'un personatge

authorStream Live Help