Glossari

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Glossari Música i Cinema

PowerPoint Presentation:

Fotograma Cada una de les imatges de què es compon una pel·lícula cinematogràfica.

PowerPoint Presentation:

L’Enquadrament És la selecció que la càmera fa d’uns espais o personatges perquè apareguin d’una manera determinada en la imatge filmada.

PowerPoint Presentation:

Dos factors dels quals depèn l’enquadrament: L’angulació: Normal, picat i contrapicat. L’escala o mesura del pla: General, americà, primer pla i de detall.

PowerPoint Presentation:

En el cinema, la narració es basa en el moviment. Aquest moviment es presenta des de diferents posicions. El tràveling i el zoom són exemples de tècniques utilitzades amb aquesta finalitat .

PowerPoint Presentation:

La successió d’imatges és la característica més específica i el punt central de l’estètica cinematogràfica . En aquesta successió intervé la tècnica del muntatge. Aquesta operació consta de tres etapes: Selecció – ordenació – unió de plans seleccionats .

PowerPoint Presentation:

El ritme cinematogràfic és conseqüència del muntatge i resultat del temps i de l' interès subjectiu del film. Qualsevol imatge necessita un temps de contemplació perquè se n'aprofitin els aspectes expressius i informatius.

PowerPoint Presentation:

En el muntatge de diferents plans i seqüències, cal trobar fórmules per passar d'un pla al següent. És el que anomenem puntuació cinematogràfica .

PowerPoint Presentation:

Els recursos de puntuació més emprats en el cinema són: Fosa negre Fosa de color Fosa encadenada Tall simple

authorStream Live Help