449_0_239

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

לומדה להכרת רישום הא.ק.גיוספה בירתי : 

יוספה בירתי לומדה להכרת רישום הא.ק.גיוספה בירתי ביה"ס לסיעוד , מרכז רפואי מאיר , כפר- סבא

סטודנט/ית יקר/ה : 

יוספה בירתי סטודנט/ית יקר/ה לפניך לומדה בנושא ה-א.ק.ג. הלומדה בנויה ממספר פרקים (ראה פרוט בשקופית הבאה). ניתן להיכנס לכל פרק בנפרד על ידי הקשה על הסימן ולחזור חזרה לתפריט הראשי על ידי הקשה על הסימן מומלץ לעבור על תכני הלומדה על פי הסדר המופיע במצגת! בפרק האחרון מופיעות שאלות סיכום וחזרה לבחינה עצמית. התשובות מופיעות בנפרד בתום סדרת השאלות, כולל הסברים נלווים. למידה מהנה!

Slide 3: 

יוספה בירתי תפריט ראשי חיבורי הא.ק.ג מערכת ההולכה ורישום גלי הא.ק.ג 5 שלבים - חישוב קצב וסדירות הפרעות קצב: S.A NODE הפרעות קצב עלייתיות הפרעות קצב חדריות הפרעות הולכה ב AV Node איסכמיה ואוטם שריר הלב הפרעות אלקטרוליטים שאלות סיכום וחזרה

אלקטרוקרדוגרפיה : 

יוספה בירתי אלקטרוקרדוגרפיה רישום הפעילות החשמלית של הלב על גבי גליל נייר נע.

חיבורי ה- א.ק.ג : 

יוספה בירתי חיבורי ה- א.ק.ג במכשיר א.ק.ג ניתן לבצע רישום של 12 חיבורים לפחות. לכל חיבור נקודת רישום (תצפית) שונה. 6 חיבורים חזיתיים-אנכיים – חיבורי הגפיים. 6 חיבורים אופקיים – חיבורי החזה.

חיבורי הגפייםI, II, III AVR, AVL, AVF : 

יוספה בירתי חיבורי הגפייםI, II, III AVR, AVL, AVF

חיבורי החזה : 

יוספה בירתי חיבורי החזה V1 – רווח בין צלעי 4 , גבול ימני של הסטרנום. V2 – רווח בין צלעי 4 , גבול שמאלי של הסטרנום. V4 - רווח בין צלעי 5 , קו Mid-Clavicular שמאלי (אמצע עצם תת – בריח). V3 - בין V2 ל- V4. V5- באותו גובה כמו V4 , בקו – Anterior Axillary Line. V6- באותו גובה כמו V4 ו- V5 ב Mid-Axillary Line. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 חזרה לתפריט ראשי

מערכת ההולכה ורישום גלי ה- א.ק.ג : 

יוספה בירתי מערכת ההולכה ורישום גלי ה- א.ק.ג

מערכת ההולכה ב-לב : 

יוספה בירתי מערכת ההולכה ב-לב Sinoatrial (SA) node AV node Bundle of His Bundle Branches Purkinje fibers

מערכת ההולכה: : 

יוספה בירתי מערכת ההולכה: קוצב ראשי – Sinus Atrial node (SA node). מיקום: עלייה ימין, ליד פתח ה- Superior Vena Cava. קצב: 60-100 פעימות לדקה. באופן תקין – קובע את קיצוב הלב. קוצב משני – Atrio-Ventricular node (AV node). מיקום: עלייה ימין, ליד החלק התחתון של הספטום (מחיצה). קצב: 40-60 פעימות לדקה. באופן תקין – לא פועל כקוצב, אלא כמעביר סיגנל (אות) בלבד. גורם לעיכוב רצוי בהעברת הסיגנל החשמלי בין העליות לחדרים, וכך מתאפשר כיווץ מתואם ויעיל של העליות, מילוי החדרים ואחרי התכווצות החדרים.

Slide 11: 

יוספה בירתי Bundle of His מיקום: מחיצה בין חדרית. מתפצל למערכת ימנית ושמאלית (Left+Right bundle brunch). קצב: עד 40 פעימות לדקה. באופן תקין: לא פועל כקוצב, ומשמש להעברת סיגנלים חשמליים בלבד. סיבי Purkinje מיקום: שריר חדרי הלב. הרכיב האחרון של מערכת ההולכה הלבבית בעקבותיו מתבצעת ההתכווצות המכנית של החדר (סיסטולה) ולאחר מכן הרפייה (דיאסטולה).

ההולכה החשמלית ורישום ה- א.ק.ג : 

יוספה בירתי ההולכה החשמלית ורישום ה- א.ק.ג Sinoatrial node AV node Bundle of His Bundle Branches Purkinje fibers

נייר ה- א.ק.ג : 

יוספה בירתי נייר ה- א.ק.ג גלי ה- א.ק.ג נרשמים על נייר גרפי המחולק לקווים: מאוזנים (horizontal) = מדידת זמן וקצב אנכיים (vertical) = מדידת אמפליטודה (גובה הגל) ו- וולטאג' (עוצמה)

נייר ה- א.ק.ג : 

יוספה בירתי נייר ה- א.ק.ג הקווים המאונכים והמאוזנים מחולקים לקוביות קטנות וגדולות. Horizontally: קובייה קטנה = 0.04 שניות קובייה גדולה = 0.20 שניות Vertically: קובייה קטנה = 1 מילימטר קובייה גדולה = 5 מילימטר

גלי ה- א.ק.ג : 

יוספה בירתי גלי ה- א.ק.ג גל P הגל המייצג את ההולכה החשמלית המתחילה ב S.A Node ומתפשטת בתוך העליה. דה פולריזציה (ובעקבותיה התכווצות) של שריר העליות. עד 0.11 שניות אורך ו- 2.5 מ"מ גובה.

גלי ה- א.ק.ג : 

יוספה בירתי גלי ה- א.ק.ג קומפלקס QRS דה פולריזציה (ובעקבותיה התכווצות) בשריר החדר. אורכו פחות מ 0.12 אורך (3 קוביות קטנות). Q – הגל השלילי הראשון באופן תקין פחות מ 0.04 מ"מ ופחות מ- 25% מהאמפליטודה (גובה) של גל R. R – הגל החיובי הראשון לאחר גל P. S – הגל השלילי הראשון לאחר גל R.

גלי ה- א.ק.ג : 

יוספה בירתי גלי ה- א.ק.ג גל T רה פולריזציה (ובעקבותיה הרפיה) של החדר. בא אחרי קומפלקס QRS.

PR Interval (מרווח) : 

יוספה בירתי PR Interval (מרווח) מרווח המייצג את הזמן החל מגירוי ה S.A Node, התכווצות העליות וההולכה דרך ה A.V Node, לפני התחלת התכווצות החדרים. נמדד מתחילת גל P עד לתחילת קומפלקס QRS . טווח – 0.20 - 0.12 שניות (3-5 קוביות קטנות) .

ST Segment (מקטע) : 

יוספה בירתי ST Segment (מקטע) רה – פולריזציה מוקדמת של החדר. מתחיל מסוף קומפלקס QRS עד לתחילת גל T. באופן תקין – סגמנט ST הינו בקו איזואלקטרי (אופקי). במצבי איסכמיה או אוטם נצפה עליה או ירידה של מקטע ST.

R- R INTERVAL : 

יוספה בירתי R- R INTERVAL מרווח הנמדד מקומפלקס QRS אחד עד לקומפלקס QRS הבא אחריו. קובע את קצב (RATE) התכווצות החדר. קובע את קיצוב (RHYTHM ) החדר – סדיר / לא סדיר. R R

QT INTERVAL (מרווח) : 

יוספה בירתי QT INTERVAL (מרווח) הזמן הכולל של דה-פולריזציה ורה- פולריזציה חדרית. נמדד מתחילת קומפלקס QRS עד לסוף גל T. מרווח QT מושפע מקצב הלב – מתארך בדופק איטי ומתקצר בדופק מהיר. בקצב 65-95 פעימות בדקה המרווח הינו בין 0.32-0.40 שניות.

האם ה- קצב סדיר? : 

יוספה בירתי האם ה- קצב סדיר? חזרה לתפריט ראשי

5 שלבים : 

יוספה בירתי 5 שלבים חישוב קצב וסדירות

שלב 1: חישוב ה- קצב : 

יוספה בירתי שלב 1: חישוב ה- קצב שיטה 1: התייחס ל-קטע של 3 שניות = 15 משבצות גדולות. ספור כמה קומפלקסים של QRS מופיעים בקטע זה. לדוגמא – 5 קומפלקסים ב 3 שניות. ב- 60 שניות (דקה) ? = 20 X 5. תשובה: 3 sec 3 sec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

שלב 1: חישוב ה- קצב : 

יוספה בירתי שלב 1: חישוב ה- קצב . 5 קומפלקסים ב 3 שניות. ב- 60 שניות (דקה) 100 = 20 X 5. תשובה: הדופק הינו 100 פעימות בדקה 3 sec 3 sec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

שלב 1 : חישוב ה- קצב : 

יוספה בירתי שלב 1 : חישוב ה- קצב שיטה 2: סמן 2 קומפלקסים רצופים של QRS וספור את מספר המשבצות הגדולות בין 2 הקומפלקסים. חלק את מספר המשבצות ב- 300 לדוג: 150 פעימות= 300:2 100 פעימות = 300:3 75 פעימות = 300:4 R wave

שלב 2: קבע את הקיצוב – סדיר או לא סדיר? : 

יוספה בירתי שלב 2: קבע את הקיצוב – סדיר או לא סדיר? בדוק את המרחקים בין R-R. האם המרחקים קבועים? כן הקיצוב סדיר לא הקיצוב לא סדיר R R R R

שלב 3: זהה את גלי P : 

יוספה בירתי שלב 3: זהה את גלי P האם מופיעים גלי P? האם לכל גלי P מבנה דומה וקבוע ? האם כל גל P מופיע לפני כל ? QRS

שלב 3: גלי P : 

יוספה בירתי שלב 3: גלי P גלי Pמופיעים. לכל גלי P מבנה דומה וקבוע . כל גל P מופיע לפני כל QRS.

שלב 4 : זהה את קומפלקס QRS : 

יוספה בירתי שלב 4 : זהה את קומפלקס QRS האם מופיע אחרי כל גל P ? האם צורתו קבועה וזהה ? אם לא זהה צורות נוספות. קבע את רוחב/משך ה QRS - באופן תקין 0.12 – 0.04 שניות (1-3 קוביות קטנות).

שלב 4 : קומפלקס QRS : 

יוספה בירתי שלב 4 : קומפלקס QRS QRS מופיע אחרי כל גל P . צורתו קבועה וזהה . רוחב/משך ה QRS - 0.04 שניות.

שלב 5 : מדוד את מרווח PR : 

יוספה בירתי שלב 5 : מדוד את מרווח PR תקין – 0.20 – 0.12 שניות (3-5 קוביות קטנות).

שלב 5 : מרווח PR : 

יוספה בירתי שלב 5 : מרווח PR מרווח PR 0.16 שניות (4 קוביות קטנות).

סיכום : 

יוספה בירתי סיכום לפניך סטריפ של א.ק.ג. התייחס ל: קצב ??? קיצוב ??? גלי ??? P מרווח PR ??? אורך QRS ???

סיכום : 

יוספה בירתי סיכום קצב 90-95 פעימות בדקה קיצוב סדיר גלי P תקין מרווח PR 0.16שניות אורך QRS - 0.08 0.04 שניות Normal Sinus Rhythm

Normal Sinus Rhythm (NSR) : 

יוספה בירתי Normal Sinus Rhythm (NSR) האימפולס החשמלי (הקצב והקיצוב) מתחיל ב S.A Node ועובר בהולכה תקינה. קצב עליות וחדרים 60-100 פעימות בדקה קיצוב סדיר QRS משך ומבנה תקין גל P תקין ובמבנה קבוע, תמיד לפני QRS מרווח PR קבוע, בין 0.20 – 0.12 שניות יחס QRS:P 1:1 חזרה לתפריט ראשי

הפרעות קצב : 

יוספה בירתי הפרעות קצב ARRHYTHMIAS

סוגי הפרעות קצב : 

יוספה בירתי סוגי הפרעות קצב Sinus node עלייתיות - Atrial cells AV junction חדריות - Ventricular cells

הפרעות קצב ב- SA Node : 

יוספה בירתי הפרעות קצב ב- SA Node Sinus Bradycardia Sinus Tachycardia

Sinus Bradycardia : 

יוספה בירתי Sinus Bradycardia האימפולס החשמלי (הקצב) שנוצר ב S.A Node איטי מהקצב התקין.

Sinus Bradycardia : 

יוספה בירתי Sinus Bradycardia גורמים לדוגמא: צרכים מטבוליים "נמוכים" – שינה, היפותרמיה, היפותירודיזם גירוי ואגלי – סקשן (שאיבת הפרשות) מדרכי נשימה, כאב תרופות – חוסמי תעלות סידן, חוסמי ביתא עליה בלחץ תוך גולגולתי- Intra Cranial Pressure Myocardial Infarction - אוטם לבבי, בעיקר בקיר תחתון

Sinus Bradycardia : 

יוספה בירתי Sinus Bradycardia קצב פחות מ 60 פעימות בדקה קיצוב סדיר QRS משך ומבנה תקין גל P תקין ובעל צורה קבועה. תמיד בא לפני QRS מרווח PR בין 0.20 – 0.12 יחס QRS :P 1:1

Sinus Tachycardia : 

יוספה בירתי Sinus Tachycardia האימפולס החשמלי (הקצב) שנוצר ב- S.A Node מהיר מה- קצב התקין.

Sinus Tachycardia : 

יוספה בירתי Sinus Tachycardia גורמים לדוגמא: איבוד דם, אנמיה, שוק היפו-וולמי (הלם תת נפחי), כאב, פעילות יתר של בלוטת התריס, חום, פעילות גופנית, חרדה, תרופות סימפטומימטיות

Sinus Tachycardia : 

יוספה בירתי Sinus Tachycardia קצב מעל 100 פעימות בדקה קיצוב סדיר QRS משך ומבנה תקין גל P תקין ובעל צורה קבועה. תמיד בא לפני QRS יכול להיות "מוחבא" בגל T מרווח PR בין 0.20 – 0.12 יחס QRS :P 1:1 חזרה לתפריט ראשי

הפרעות קצב עלייתיות : 

יוספה בירתי הפרעות קצב עלייתיות PAC – Premature Atrial Complex Atrial Flutter Atrial Fibrillation

PAC – Premature Atrial Complex : 

יוספה בירתי PAC – Premature Atrial Complex קומפלקס שנוצר מגירוי חשמלי שמתחיל בעליה, לפני שהגירוי החשמלי התקין הבא נוצר ב S.A Node . גל ה- P המוקדם שונה מגל ה-P שנוצר על ידי SA Node. ה QRS יבוא בעקבות גל ה P המוקדם.

PAC – Premature Atrial Complex : 

יוספה בירתי PAC – Premature Atrial Complex גורמים לדוגמא: קפאין, אלכוהול, ניקוטין, מתיחה של מיוקרד ה-עליה, היפוקלמיה, היפרמטבוליזם, איסכמיה או אוטם בעליה.

PAC – Premature Atrial Complex : 

יוספה בירתי PAC – Premature Atrial Complex קצב תקין או סינוס טכיקרדיה קיצוב לא סדיר – פעימה מוקדמת היוצרת מרווח P-P קצר מקודמיו QRS משך ומבנה בא בעקבות גל P . בד"כ תקין גל P ניתן לראות מדי פעם גל בודד מוקדם ושונה מרווח PR גל P מוקדם יוצר מרווח PR קצר יותר מהתקין. עדין בגבול 0.20 – 0.12 שניות יחס P: QRS 1:1

Atrial Flutter – רפרוף עליות : 

יוספה בירתי Atrial Flutter – רפרוף עליות גירויים חשמליים שנוצרים בעליה בקצב 400 – 250 פעימות בדקה. לא כל הגירויים, אלא רק חלקם עוברים בהולכה מהעליה דרך ה A.V Node , לתוך החדרים. כל גל שני, שלישי או רביעי יצור אחריו גל QRS. גלי P נראים כ- "שיני מסור". P P P P QRS

Atrial Flutter – רפרוף עליות : 

יוספה בירתי Atrial Flutter – רפרוף עליות קצב עליות 250-400 , חדרים 75-150 קיצוב עליות – סדיר , חדרים - סדיר או – לא סדיר בגלל השוני בהולכה ב A.V QRS משך ומבנה תקין / לא תקין / חסר גל P צורת "שיני מסור" מרווח PR ריבוי גלי P מקשה על קביעת מרווח PR יחס P: QRS 2:1, 3:1 או , 4:1 P P P P QRS

Atrial Fibrillation - פרפור עליות : 

יוספה בירתי Atrial Fibrillation - פרפור עליות גירוי והתכווצות מהירה ולא סדירה של שריר העליה. גלי P לא יראו על גבי הא.ק.ג , אלא כקו לא סדיר ("דשא"). הקצב החדרי המתקבל לא סדיר. הפרעת הקצב הכי שכיחה שבגללה פונים מטופלים לטיפול רפואי. A.Fib יכול להתחיל ולהפסיק באופן פתאומי, להופיע כל פרק זמן קצר (Paroxysmal) או להופיע כהפרעה כרונית.

Atrial Fibrillation - פרפור עליות : 

יוספה בירתי Atrial Fibrillation - פרפור עליות גורמים לדוגמא: גיל, מחלה במסתמי הלב, יתר לחץ דם, קרדיומיופתיה, היפרתירודיזם, מחלה ריאתית, לאחר ניתוח לב, צריכת אלכוהול.

Atrial Fibrillation - פרפור עליות : 

יוספה בירתי Atrial Fibrillation - פרפור עליות התגובה החדרית המהירה תגרום לירידה בזמן מילוי החדר וה- Stroke Volume. אין סינכרוניזציה (תיאום) בין התכווצות העליות להתכווצות החדרים ה Atrial Kick שכולל 30%-25% מה Cardiac Output (תפוקת הלב) נאבד.

Atrial Fibrillation - פרפור עליות : 

יוספה בירתי Atrial Fibrillation - פרפור עליות קצב עליות 300-600 , חדרים 120-200 קיצוב לא סדיר QRS מבנה ומשך בד"כ תקין גל P לא מזוהים, אינם סדירים, "דשא", "רעד בבסיס" מרווח PR לא ניתן למדוד יחס QRS: P 1 : גלי P רבים חזרה לתפריט ראשי

הפרעות קצב חדריות : 

יוספה בירתי הפרעות קצב חדריות PVC – Premature Ventricular Complex Ventricular Tachycardia Ventricular Fibrilation

PVC – Premature Ventricular Complex : 

יוספה בירתי PVC – Premature Ventricular Complex גירוי חשמלי מוקדם שמקורו בתאי שריר החדר. הגירוי מופיע לפני הגירוי החשמלי הבא והתקין מה S.A Node וגורם להתכווצות החדרים. ב א.ק.ג קומפלקס ה QRS המוקדם נראה שונה ורחב.

PVC – Premature Ventricular Complex : 

יוספה בירתי PVC – Premature Ventricular Complex גורמים לדוגמא: קפאין, ניקוטין, אלכוהול, איסכמיה או אוטם לבבי, עליה בעומס העבודה של הלב (פעילות גופנית), חום, היפר-וולמיה, כשלון לבבי, טכיקרדיה, הרעלת דיגוקסין, היפוקסיה, חמצת, הפרעה במאזן אלקטרוליטים (במיוחד היפוקלמיה)

PVC – Premature Ventricular Complex : 

יוספה בירתי PVC – Premature Ventricular Complex Bigeminy לאחר כל קומפלקס תקין של QRS מופיע PVC.

PVC – Premature Ventricular Complex : 

יוספה בירתי PVC – Premature Ventricular Complex Trigeminy לאחר כל 2 קומפלקסים תקינים של QRS מופיע PVC .

PVC – Premature Ventricular Complex : 

יוספה בירתי PVC – Premature Ventricular Complex Quadrigeminy לאחר כל 3 קומפלקסים תקינים של QRS מופיע קומפלקס רביעי של PVC. 1 2 3

PVC – Premature Ventricular Complex : 

יוספה בירתי PVC – Premature Ventricular Complex קצב תלוי בקצב הבסיסי – סינוס , פרפור עליות וכו' קיצוב לא סדיר. קומפלקס QRS מוקדם יוצר מרווח R -R קצר מהאחרים QRS מבנה ומשך מעל 0.12 שניות. מבנה שונה מהפעימות ממקור עלייתי גל P הופעת גל P תלויה בתזמון ה PVC מרווח PR במידה וגל P מופיע לפני ה QRS, המרווח פחות מ 0.12 שניות יחס QRS: P 1:1 , 0:1

Ventricular Tachycardia - VT : 

יוספה בירתי Ventricular Tachycardia - VT 3 או יותר PVC`S הבאים ברצף, בקצב מעל 100 פעימות בדקה. גלי P אינם מזוהים. קומפלקס QRS רחב ובקצב מהיר.

Ventricular Tachycardia - VT : 

יוספה בירתי Ventricular Tachycardia - VT גורמים: כמו PVC, בד"כ קשורים למחלת לב קורונרית (כלילית) ועלול לגרום בהמשך ל VF (פרפור חדרים).

Ventricular Tachycardia - VT : 

יוספה בירתי Ventricular Tachycardia - VT קצב חדרי – 100-200 פעימות בדקה קיצוב בד"כ סדיר QRS מבנה צורה שונה, רחב משך 0.12 שניות או יותר גל P לא נראה על פני ה א.ק.ג מרווח PR לא ניתן לזהות גלי P יחס P : QRS קשה לקבוע

Ventricular Fibrillation - VF : 

יוספה בירתי Ventricular Fibrillation - VF קיצוב מהיר ולא מאורגן של החדר, הגורם להתכווצות לא יעילה של החדרים. לא ניתן לזהות קומפלקסים של QRS. סכנת חיים מיידית !!!!! מחייב היפוך קצב חשמלי.

Ventricular Fibrillation - VF : 

יוספה בירתי Ventricular Fibrillation - VF קצב חדרי – מעל 300 פעימות בדקה קיצוב לא סדיר, ללא תבנית ספציפית QRS מבנה ומשך לא מזוהה כקומפלקס QRS גל P לא מזוהה מרווח PR לא קיים יחס P : QRS לא קיים חזרה לתפריט ראשי

הפרעות הולכה בAtrioventricular (AV) Node : 

יוספה בירתי הפרעות הולכה בAtrioventricular (AV) Node 1st Degree AV Block 2nd Degree AV Block, Type I 2nd Degree AV Block, Type II 3rd Degree AV Block

AV BLOCK : 

יוספה בירתי AV BLOCK הפרעת הולכה המתקיימת כשהולכת הגירוי החשמלי מהעליות דרך ה- A.V Node מופחתת או מופסקת (חסומה). גורמים לדוגמא: תרופות – digitalis , חוסמי תעלות סידן, חוסמי ביתא, איסכמיה או אוטם של שריר הלב, מחלת מסתמים, מיוקרדיטיס.

Degree AV Block 1st : 

יוספה בירתי Degree AV Block 1st הפרעת הולכה בה כל גירוי חשמלי הנוצר בעליה עובר דרך ה A.V Node- אל החדרים אך בקצב איטי מהתקין. מרווח PR גדול מ 0.20 שניות. P QRS

Degree AV Block 1st : 

יוספה בירתי Degree AV Block 1st QRS מבנה ומשך בד"כ תקין גל P בא לפני כל QRS, מבנה תקין מרווח PR מעל 0.20 שניות יחס QRS: P 1:1 P QRS

Degree AV Block – type 1 2nd : 

יוספה בירתי Degree AV Block – type 1 2nd הפרעת הולכה בה כל גירוי חשמלי הנוצר בעליה עובר דרך ה A.V Node אל החדר חוץ מגירוי אחד. משך מעבר ההולכה בין העלייה לחדר (מקטע PR) גדל בין פעימה לפעימה, עד לקבלת חסימה מוחלטת (היעדר קומפלקס QRS) חסימה זו נקראת גם חסימה מסוג וונקבך או Mobits 1 P QRS QRS QRS QRS QRS P P P P P P

Degree AV Block – type 1 2nd : 

יוספה בירתי Degree AV Block – type 1 2nd QRS מבנה ומשך בד"כ תקין גל P מופיע לפני כל QRS ולבד מרווח PR מתארך בכל פעימה עד שיופיע גל P שאחריו אין QRS יחס QRS: P 3:2 , 4:3 , 5:4 , וכו' P QRS QRS QRS QRS QRS P P P P P P

Degree AV Block – type 2 2nd : 

יוספה בירתי Degree AV Block – type 2 2nd הפרעת הולכה המאופיינת בחסימה פתאומית של הסיגנל החשמלי. משך ה-PR של הסיגנלים המועברים באופן תקין הינו קבוע (בשונה מ-Mobitz type I). אחת למספר פעימות ההולכה נחסמת ובעקבות זאת לא נקבל QRS לאחר גל ה-P. הפרעת הולכה מסכנת חיים – מחייבת השתלת קוצב. P P P P בודד P P QRS QRS QRS QRS QRS

Degree AV Block – type 2 2nd : 

יוספה בירתי Degree AV Block – type 2 2nd QRS מבנה ומשך בד"כ תקין גל P מופיע לפני כל QRS או לבד מרווח PR קבוע בקרב גלי P שלאחריהם מופיע QRS יחס QRS: P 2:1 , 3:1 , 4:1 , 5:1 , וכו' P P P P בודד P P QRS QRS QRS QRS QRS

Degree AV Block 3rd : 

יוספה בירתי Degree AV Block 3rd הפרעת הולכה בה אף גירוי חשמלי מהעליה אינו עובר בהולכה דרך ה A.V Nodeלחדרים. חסם מלא בין העליות לחדרים – Complete AV Block. סכנת חיים !!!!!! מחייב הכנסת קוצב.

Degree AV Block 3rd : 

יוספה בירתי Degree AV Block 3rd קיצוב אין קשר בין גלי P לגלי R QRS מבנה ומשך לא תקין, רחב גל P תלוי באזור המקצב מרווח PR אינו סדיר יחס QRS: P יותר גלי P מקומפלקסים של QRS חזרה לתפריט ראשי

איסכמיה ואוטם של שריר הלב : 

יוספה בירתי איסכמיה ואוטם של שריר הלב

Slide 79: 

יוספה בירתי ניתוח א.ק.ג דורש בדיקה של 12 לידים 12 לידים סטריפ לקצב I II III AVR AVL AVF V1 V2 V3 V4 V5 V6

12 לידים ב-א.ק.ג : 

יוספה בירתי 12 לידים ב-א.ק.ג 12 הלידים מתבוננים על הלב מ- 12 נקודות תצפית שונות 12 הלידים עוזרים לבדוק מנחים שונים של הלב

12 לידים ב א.ק.ג : 

יוספה בירתי 12 לידים ב א.ק.ג 6 לידים - גפיים (I, II, III) (aVR, aVL, aVF) 6 לידים – בית החזה (V1- V6)

מבטים על הלב : 

יוספה בירתי מבטים על הלב מבט קדמי של הלב מבט צדדי של הלב מבט תחתון של הלב

איסכמיה ופגיעה בשריר הלב : 

יוספה בירתי איסכמיה ופגיעה בשריר הלב איסכמיה – אזור בלב אשר מקבל אספקת דם/חמצן בלתי מספקת. פציעה – אזור בלב שנפגע עקב חסר באספקת דם. מוגדר כאזור "גבולי" בין איסכמיה לנמק תאי. אוטם – אזור בלב שנפגע כתוצאה מחוסר אספקת דם ועבר נמק תאי.

אבחון איסכמיה או אוטם : 

יוספה בירתי אבחון איסכמיה או אוטם בדוק את סגמנט ST האם מופיעות עליות ST ? האם מופיעות צניחות ST ?

Slide 85: 

יוספה בירתי תקין מקטע ST חזר לקו איזואלקטרי (אופקי) Q R S T לא תקין מקטע ST מתחת לקו האיזואלקטרי צניחת ST Q R S T

איסכמיה : 

יוספה בירתי איסכמיה באיסכמיה יופיעו צניחות מקטע ST ST DEPRESSION

Slide 87: 

יוספה בירתי תקין מקטע ST חוזר לקו האיזואלקטרי לא תקין מקטע ST מעל הקו האיזואלקטרי עליית ST Q R S T Q R S T

אוטם שריר הלב : 

יוספה בירתי אוטם שריר הלב עליות ST - ST ELEVATION יותר מקוביה קטנה = 1 מ"מ (בחיבורי החזה- מעל 2 מ"מ). ב 2 לידים לפחות. אוטם שריר הלב אקוטי (חד/ חריף) myocardial infarction.

התפתחות האוטם : 

יוספה בירתי התפתחות האוטם A – א.ק.ג תקין. B + C – התחלת האוטם המתבטא ב- Elevation ST . D + E – התקדמות האוטם, הופעת גלי Q פתולוגיים והיפוך גל T . F – פיברוזיס (לאחר חודש), גלי Q קבועים, חזרת סגמנט ST לקו איזואלקטרי וגל T .

מיקום האוטם : 

יוספה בירתי מיקום האוטם רגע לפני - הסתכל שוב עלהתמונה מבט קדמי של הלב מבט צדדי של הלב מבט תחתון של הלב

Slide 91: 

יוספה בירתי זכור כי 12 הלידים ב-א.ק.ג מסתכלים מכיוונים שונים על הלב

מבט קדמי של הלב - ANTERIOR : 

יוספה בירתי מבט קדמי של הלב - ANTERIOR הלידים שצופים על החלק הקדמי של הלב הינם: V1, V2 , V3 , V4 ANTERIOR POSTERIOR LATERAL LEFT LATERAL RIGHT

אוטם קדמי – ANTERIOR M.I : 

יוספה בירתי אוטם קדמי – ANTERIOR M.I שינויים בלידים V1 – V4 עליות ST ביותר מ 2 לידים עליה של 2 מ"מ לפחות Anterior Wall Myocardial Infarction

האם לדעתך ה-א.ק.ג. של המטופל מצביע על אוטם?אם כן...... היכן? : 

יוספה בירתי האם לדעתך ה-א.ק.ג. של המטופל מצביע על אוטם?אם כן...... היכן?

כן !!!!!למטופל Acute anterior Wall M.I : 

יוספה בירתי כן !!!!!למטופל Acute anterior Wall M.I

מבט צדדי של הלב - LATERAL : 

יוספה בירתי מבט צדדי של הלב - LATERAL הלידים שצופים על הלב מהצד: I , AVL , V5 , V6

אוטם צדדי – Lateral M.I : 

יוספה בירתי אוטם צדדי – Lateral M.I שינויים בלידים – I, AVL, V5, V6 עליות ST ביותר מ 2 לידים עליה של 1 מ"מ לפחות

מהם השינויים ??? : 

יוספה בירתי מהם השינויים ???

Antero-Lateral M.I : 

יוספה בירתי Antero-Lateral M.I למטופל יש שילוב של אוטם בקיר הקדמי (V2 – V4) ו-קיר צדדי (V5 – V6, I, AVL).

מבט תחתון של הלב - INFERIOR : 

יוספה בירתי מבט תחתון של הלב - INFERIOR הלידים שצופים על הלב מלמטה II , III , AVF

מהם השינויים ? : 

יוספה בירתי מהם השינויים ?

Inferior Wall MI : 

יוספה בירתי Inferior Wall MI חזרה לתפריט ראשי

הפרעות במאזן אלקטרוליטים : 

יוספה בירתי הפרעות במאזן אלקטרוליטים

היפר קלמיה - K : 

יוספה בירתי היפר קלמיה - K רמה תקינה של אשלגן בנסיוב mEq/L 4.5 – 3.5. גורמים שכיחים לעליה ברמת האשלגן: אי ספיקת כליות המוליזה שימוש בלתי מבוקר בתרופות המכילות אשלגן ובתרופות ליתר לחץ דם (ACE Inh.)

השפעת היפר-קלמיה על תרשים ה-א.ק.ג : 

יוספה בירתי השפעת היפר-קלמיה על תרשים ה-א.ק.ג גל T נעשה גבוה יותר וחד יותר. גל P הולך וקטן עד העלמותו. התרחבות הולכת וגדלה של QRS.

סכנה !!!! VT , VF ודום לב : 

יוספה בירתי סכנה !!!! VT , VF ודום לב היפר - קלמיה

היפו – קלמיה - K : 

יוספה בירתי היפו – קלמיה - K רמה נמוכה מ- meq/l 3.5. גורמים לירידה ברמת האשלגן: הקאה ממושכת תרופות הגורמות לאיבוד אשלגן בשתן – לדוגמא: FUSID

השפעת היפו-קלמיה על תרשים ה-א.ק.ג : 

יוספה בירתי השפעת היפו-קלמיה על תרשים ה-א.ק.ג התבלטות גל U. גל T נעשה שטוח ולבסוף מתהפך. השטחת מקטע ST. מקטע PR מתארך.

סכנה !!!! : 

יוספה בירתי סכנה !!!! A – רמת K תקינה ( mEq4.5 – 3.5) A B - רמת K mEq 3 B C – רמת K mEq 2 C D – רמת K mEq 1 D חזרה לתפריט ראשי

שאלות סיכום וחזרה : 

יוספה בירתי שאלות סיכום וחזרה לפניך 32 שאלות רב ברירתיות. סמן/י על דף נפרד את התשובה שבחרת. בסוף פרק השאלות מופיעה טבלה המציינת מהו הסעיף הנכון של כל תשובה, וליד כל תשובה מופיע הסימן ניתן בעזרת לחיצה על הסימן לעבור לדף הסבר אודות השאלה והתשובה הנכונה. בסיום ההסבר לחץ/י על הסימן בכדי לחזור לטבלת התשובות.

1) לפניך תרשים של מערכת ההולכה התאם בין ההגדרות לבין המספרים : 

יוספה בירתי 1) לפניך תרשים של מערכת ההולכה התאם בין ההגדרות לבין המספרים א. Bundle Brunch Left ב. A.V Node ג. Purkinje Fibers ד. S.A Node ה. Bundle of His ו. Right Bundle Brunch 1 2 3 4 5 6

2) גל P מייצג את : 

יוספה בירתי 2) גל P מייצג את א. התכווצות העליות ב. התכווצות החדרים ג. הרפיה של העליות ד. הרפיה של החדרים

3) קומפלקס QRS מייצג את : 

יוספה בירתי 3) קומפלקס QRS מייצג את א. התכווצות העליות ב. התכווצות החדרים ג. הרפיה של העליות ד. הרפיה של החדרים

4) גל T מייצג את : 

יוספה בירתי 4) גל T מייצג את א. התכווצות העליות ב. התכווצות החדרים ג. הרפיית העליות ד. הרפיית החדרים

Slide 115: 

יוספה בירתי 5) חשב את הקצב א. 100 פעימות בדקה ב. 60 פעימות בדקה ג. 35 פעימות בדקה ד. 20 פעימות בדקה

Slide 116: 

יוספה בירתי 6) הקצב הוא א. קצב סינוס תקין (Normal Sinus Rhythm ) ב. סינוס ברדיקרדיה ג. סינוס טכיקרדיה ד. Complete AV Block

Slide 117: 

יוספה בירתי 7) חשב את הקצב א. 60 פעימות בדקה ב. 100 פעימות בדקה ג. 120 פעימות בדקה ד. 150 פעימות בדקה

Slide 118: 

יוספה בירתי 8) הקצב הוא א. קצב סינוס תקין (Normal Sinus Rhythm ) ב. סינוס ברדיקרדיה ג. סינוס טכיקרדיה ד. Atrial Flutter

9) האם הקיצוב סדיר ? : 

יוספה בירתי 9) האם הקיצוב סדיר ? א. כן ב. לא

10) האם הקיצוב סדיר ? : 

יוספה בירתי 10) האם הקיצוב סדיר ? א. כן ב. לא

Slide 121: 

יוספה בירתי 11) חשב את משך ה QRS (כל משבצת קטנה שווה ל- 0.04 שניות) א. 0.04 שניות ב. 0.06 שניות ג. 0.10 שניות ד. 0.12 שניות ה. 0.14 שניות

Slide 122: 

יוספה בירתי 12) מהי הפרעת הקצב המסומנת על ידי החצים? א. Degree AV Block 1st ב. PAC – Premature Atrial Complex ג. Atrial Fibrillation - פרפור עליות ד. PVC – Premature Ventricular Complex

13) מהי הפרעת הקצב המסומנת על ידי החצים? : 

יוספה בירתי 13) מהי הפרעת הקצב המסומנת על ידי החצים? א. Degree AV Block 1st ב. PAC – Premature Atrial Complex ג. Atrial Fibrillation - פרפור עליות ד. PVC – Premature Ventricular Complex

14) הפרעת הקצב הינה: : 

יוספה בירתי 14) הפרעת הקצב הינה: א. Bigeminy ב. Trigeminy ג. Quadrigeminy ד. אף אחת מהנ"ל

15) זהה את הפרעת הקצב : 

יוספה בירתי 15) זהה את הפרעת הקצב א. Atrial Flutter ב. Atrial Fibrillation ג. Degree AV Block – type 2 2nd ד. Sinus Tachycardia

16) הפרעת הקצב לפניך : 

יוספה בירתי 16) הפרעת הקצב לפניך א. תקלה ברישום הא.ק.ג ב. Atrial Flutter – רפרוף עליות ג. Ventricular Fibrilation ד. סכנת חיים, מחייב הכנסת קוצב ה. סכנת חיים, מחייב היפוך קצב חשמלי ו. ב + ד ז. ג + ה

17) זהה את הפרעת הקצב : 

יוספה בירתי 17) זהה את הפרעת הקצב א. Degree AV Block 1st ב. Degree AV Block – type 1 2nd ג. Degree AV Block – type 2 2nd ד. 3rd Degree AV Block

18) זהה את הפרעת הקצב : 

יוספה בירתי 18) זהה את הפרעת הקצב א. Degree AV Block 1st ב. Degree AV Block – type 1 2nd ג. Degree AV Block – type 2 2nd ד. 3rd Degree AV Block

19) הפרעת הקצב לפניך : 

יוספה בירתי 19) הפרעת הקצב לפניך א. Degree AV Block 3rd ב. Atrial Flutter – רפרוף עליות ג. Ventricular Fibrilation ד. סכנת חיים, מחייבת הכנסת קוצב ה. סכנת חיים, מחייבת היפוך קצב חשמלי ו. א + ד ז. ג + ה

20) איסכמיה של שריר הלב תבוא לידי ביטוי ב- : 

יוספה בירתי 20) איסכמיה של שריר הלב תבוא לידי ביטוי ב- א. ST איזואלקטרי ב. עליות ST ג. צניחות ST ד. הארכות ST ה. גלי Q עמוקים

21) אוטם חד של שריר הלב יבוא לידי ביטוי ב- : 

יוספה בירתי 21) אוטם חד של שריר הלב יבוא לידי ביטוי ב- א. ST איזואלקטרי ב. עליות ST ג. צניחות ST ד. הארכות ST ה. גלי Q עמוקים

22) אוטם ישן של שריר הלב יבוא לידי ביטוי ב- : 

יוספה בירתי 22) אוטם ישן של שריר הלב יבוא לידי ביטוי ב- א. ST איזואלקטרי ב. עליות ST ג. צניחות ST ד. הארכות ST ה. גלי Q עמוקים

23) אוטם קדמי – Anterior Wall M.I הלידים בא.ק.ג בהם יתבטא שינוי הינם: : 

יוספה בירתי 23) אוטם קדמי – Anterior Wall M.I הלידים בא.ק.ג בהם יתבטא שינוי הינם: א. V1 – V4 ב. I, AVL, V5, V6 ג. V1 – V4 + I, AVL, V5, V6 ד. II, III, AVF

24) אוטם תחתון – Inferior Wall M.I הלידים בא.ק.ג בהם יתבטא שינוי הינם: : 

יוספה בירתי 24) אוטם תחתון – Inferior Wall M.I הלידים בא.ק.ג בהם יתבטא שינוי הינם: א. V1 – V4 ב. I, AVL, V5, V6 ג. V1 – V4 + I, AVL, V5, V6 ד. II, III, AVF

25) אוטם צדדי – Lateral Wall M.I הלידים בא.ק.ג בהם יתבטא שינוי הינם: : 

יוספה בירתי 25) אוטם צדדי – Lateral Wall M.I הלידים בא.ק.ג בהם יתבטא שינוי הינם: א. V1 – V4 ב. I, AVL, V5, V6 ג. V1 – V4 + I, AVL, V5, V6 ד. II, III, AVF

26) אוטם נרחב (קדמי + צדדי) – Antero-Lateral Wall M.I הלידים בא.ק.ג בהם יתבטא שינוי הינם: : 

יוספה בירתי 26) אוטם נרחב (קדמי + צדדי) – Antero-Lateral Wall M.I הלידים בא.ק.ג בהם יתבטא שינוי הינם: א. V1 – V4 ב. I, AVL, V5, V6 ג. V1 – V4 + I, AVL, V5, V6 ד. II, III, AVF

27) לפניך א.ק.ג שנעשה לגבר בן 55, שמתלונן על כאבים לוחצים בחזה במשך 4 שעות. האבחנה לפי הא.ק.ג : 

יוספה בירתי 27) לפניך א.ק.ג שנעשה לגבר בן 55, שמתלונן על כאבים לוחצים בחזה במשך 4 שעות. האבחנה לפי הא.ק.ג א. Acute Anterior wall Myocardial Infarction ב. Lateral wall Infarction Acute ג. Inferior wall Myocardial Infarction Acute ד. Acute Antero – Lateral Infarction

28) לפניך א.ק.ג שנעשהלגבר בן 63 שמתלונן על כאבים בחזה שהחלו לפני כשעתיים מלווים בהזעה. האבחנה לפי הא.ק.ג : 

יוספה בירתי 28) לפניך א.ק.ג שנעשהלגבר בן 63 שמתלונן על כאבים בחזה שהחלו לפני כשעתיים מלווים בהזעה. האבחנה לפי הא.ק.ג א. Acute Anterior-Lateral wall Myocardial Infarction ב. Anterior wall Ischemia ג. Inferior wall Myocardial Infarction Acute ד. Lateral wall Ischemia

29) לפניך א.ק.ג של גבר בן 70 שהתקבל לחדר מיון עם תלונות של סחרחורת ותחושת עילפון. האבחנה לפי ה א.ק.ג : 

יוספה בירתי 29) לפניך א.ק.ג של גבר בן 70 שהתקבל לחדר מיון עם תלונות של סחרחורת ותחושת עילפון. האבחנה לפי ה א.ק.ג א. Degree AV Block 1st ב. Degree AV Block – type 1 2nd ג. Degree AV Block – type 2 2nd ד. = 3rd Degree AV Block Complete AV Block

30) לפניך א.ק.ג. של גבר בן 50 שהתקבל למיון עם תלונה על כאבים ב- ברום הבטן אפיגסטרום) במשך 8 שעות. האבחנה לפי ה- א.ק.ג : 

יוספה בירתי 30) לפניך א.ק.ג. של גבר בן 50 שהתקבל למיון עם תלונה על כאבים ב- ברום הבטן אפיגסטרום) במשך 8 שעות. האבחנה לפי ה- א.ק.ג א. Bigeminy+ Acute Anterior wall Myocardial Infarction ב. Trigeminy + Acute Anterior wall Myocardial Infarction ג. Inferior wall Myocardial Infarction + Bigeminy Acute ד. Inferior wall Myocardial Infarction + Trigeminy Acute

לפניך א.ק.ג של גבר בן 60 שהתקבל ליחידת ט.נ.לב עם תלונה של כאבים לוחצים בבית החזה במשך שעתיים, ולפתע איבד הכרה והתמוטט. האבחנה לפי ה א.ק.ג : 

יוספה בירתי לפניך א.ק.ג של גבר בן 60 שהתקבל ליחידת ט.נ.לב עם תלונה של כאבים לוחצים בבית החזה במשך שעתיים, ולפתע איבד הכרה והתמוטט. האבחנה לפי ה א.ק.ג א. Sinus Tachycardia ב. Atrial Fibrillation ג. Ventricular Fibrillation ד. Ventricular Tachycardia

לפניך א.ק.ג. של גבר בן 58, עם אי ספיקת כליות סופנית מטופל בהמודיאליזה. המטופל התקבל לחדר מיון עם תלונה של חולשה. האבחנה לפי הא.ק.ג : 

יוספה בירתי לפניך א.ק.ג. של גבר בן 58, עם אי ספיקת כליות סופנית מטופל בהמודיאליזה. המטופל התקבל לחדר מיון עם תלונה של חולשה. האבחנה לפי הא.ק.ג א. היפוקלמיה ב. היפרקלמיה ג. אוטם קדמי חריף ד. אוטם תחתון חריף

תשובות : 

יוספה בירתי תשובות

תשובות : 

יוספה בירתי תשובות

Slide 145: 

יוספה בירתי The end……..

Slide 146: 

יוספה בירתי The end……..

Slide 147: 

יוספה בירתי The end……..

Slide 148: 

יוספה בירתי

Slide 149: 

יוספה בירתי

Slide 150: 

יוספה בירתי

Slide 151: 

יוספה בירתי

Slide 152: 

יוספה בירתי

Slide 153: 

יוספה בירתי

Slide 154: 

יוספה בירתי

Slide 155: 

יוספה בירתי

Slide 156: 

יוספה בירתי

Slide 157: 

יוספה בירתי

Slide 158: 

יוספה בירתי

Slide 159: 

יוספה בירתי

Slide 160: 

יוספה בירתי

Slide 161: 

יוספה בירתי

Slide 162: 

יוספה בירתי

Slide 163: 

יוספה בירתי

Slide 164: 

יוספה בירתי

Slide 165: 

יוספה בירתי

Slide 166: 

יוספה בירתי

Slide 167: 

יוספה בירתי

שאלה 1 מערכת ההולכה בלב : 

יוספה בירתי שאלה 1 מערכת ההולכה בלב Sinoatrial (SA) node AV node Bundle of His Bundle Branches Purkinje fibers חזרה לדף תשובות

שאלה 2 : 

יוספה בירתי שאלה 2 גל P הגל המייצג את ההולכה החשמלית המתחילה ב S.A.N ומתפשט בתוך העליה. דה פולריזציה (התכווצות) של שריר העליות. עד 0.11 שניות אורך ו- 2.5 מ"מ גובה חזרה לדף תשובות

שאלה 3 : 

יוספה בירתי שאלה 3 קומפלקס QRS דה פולריזציה בשריר החדר פחות מ 0.12 אורך (3 קוביות קטנות) Q – הגל השלילי הראשון באופן תקין פחות מ 0.04 מ"מ ופחות מ- 25% מהאמפליטודה (גובה) של גל R R – הגל החיובי הראשון לאחר גל P S – הגל השלילי הראשון לאחר גל R חזרה לדף תשובות

שאלה 4 : 

יוספה בירתי שאלה 4 גל T רה פולריזציה (הרפיה) של החדר בא לאחר קומפלקס QRS חזרה לדף תשובות

שאלה 5 שיטה 2 לחישוב קצב : 

יוספה בירתי שאלה 5 שיטה 2 לחישוב קצב סמן 2 קומפלקסים רצופים של QRS וספור את מספר המשבצות הגדולות בין 2 הקומפלקסים. חלק את מספר המשבצות ב- 300: 35 פעימות בדקה = 8.5 : 300 1, 2, 3, 4, 5 , 6 , 7, 8, 0.5 R R חזרה לדף תשובות

שאלה 6Sinus Bradycardia : 

יוספה בירתי שאלה 6Sinus Bradycardia קצב פחות מ 60 פעימות בדקה קיצוב סדיר QRS משך ומבנה תקין גל P תקין ובעל צורה קבועה. תמיד בא לפני QRS מרווח PR בין 0.20 – 0.12 יחס QRS :P 1:1 חזרה לדף תשובות

שאלה 7 שיטה 1 לחישוב קצב : 

יוספה בירתי שאלה 7 שיטה 1 לחישוב קצב התייחס ל-קטע של 3 שניות = 15 משבצות גדולות. ספור כמה קומפלקסים של QRS מופיעים. 15 משבצות = 3 שניות 6 קומפלקסים של QRS ב 3 שניות 6 X 20 שניות = 120 פעימות בדקה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 sec חזרה לדף תשובות

שאלה 8 Sinus Tachycardia : 

יוספה בירתי שאלה 8 Sinus Tachycardia קצב מעל 100 פעימות בדקה קיצוב סדיר QRS משך ומבנה תקין גל P תקין ובעל צורה קבועה. תמיד בא לפני QRS יכול להיות "מוחבא" בגל T מרווח PR בין 0.20 – 0.12 יחס QRS :P 1:1 חזרה לדף תשובות

שאלה 9 : 

יוספה בירתי שאלה 9 המרחקים בין R-R קבועים ושווים. כן ,הקיצוב סדיר R R R R חזרה לדף תשובות

שאלה 10 : 

יוספה בירתי שאלה 10 R R R R R המרחקים בין R-R לא קבועים ולא שווים. לא, הקיצוב לא סדיר חזרה לדף תשובות

Slide 178: 

יוספה בירתי שאלה 11 משבצת קטנה = 0.04 שניות QRS (מתחילת ה Q עד S) 1.5 משבצות = 0.06 שניות Q R S חזרה לדף תשובות

שאלה 12 : 

יוספה בירתי שאלה 12 PAC – Premature Atrial Complex קומפלקס שנוצר מגירוי חשמלי שמתחיל בעליה, לפני שהגירוי החשמלי התקין הבא נוצר ב S.A Node . גל P שונה מהגל שנוצר על ידי הסינוס. ה QRS יבוא בעקבות גל ה P המוקדם. גל P שונה גל P שונה חזרה לדף תשובות P S PAC P S PAC P S P S P S

שאלה 13 : 

יוספה בירתי שאלה 13 PVC – Premature Ventricular Complex גירוי חשמלי מוקדם שנוצר בתאי שריר החדר, לפני הגירוי החשמלי הבא והתקין מה S.A Node וגורם להתכווצות החדרים. ב א.ק.ג קומפלקס ה QRS המוקדם נראה שונה ורחב. P QRS T T T P QRS QRS P T PVC PVC חזרה לדף תשובות

שאלה 14 : 

יוספה בירתי שאלה 14 Trigeminy לאחר כל 2 קומפלקסים תקינים של QRS מופיע PVC QRS QRS PVC PVC חזרה לדף תשובות

שאלה 15 : 

יוספה בירתי שאלה 15 Atrial Fibrillation גירוי והתכווצות מהירה ולא סדירה של שריר העליה. גלי P לא יראו על גבי הא.ק.ג , אלא כקו לא סדיר ("דשא"). ההולכה אל החדר והקצב החדרי לא סדיר. חזרה לדף תשובות

שאלה 16 : 

יוספה בירתי שאלה 16 Ventricular Fibrillation קיצוב מהיר ולא מאורגן של החדר, הגורם להתכווצות לא יעילה של החדרים. לא ניתן לזהות קומפלקסים של QRS סכנת חיים מיידית !!!!! מחייב היפוך קצב חשמלי חזרה לדף תשובות

שאלה 17 : 

יוספה בירתי שאלה 17 Degree AV Block 1st הפרעת הולכה בה כל גירוי חשמלי הנוצר בעליה עובר דרך ה A.V Node- אל החדרים אך בקצב איטי מהתקין. מרווח PR גדול מ 0.20 שניות (קוביה גדולה). P QRS T P QRS T P P P P QRS QRS QRS QRS T T T חזרה לדף תשובות

שאלה 18 : 

יוספה בירתי שאלה 18 Degree AV Block – type 2 2nd הפרעת הולכה המאופיינת בחסימה פתאומית של הסיגנל החשמלי. משך ה-PR של הסיגנלים המועברים באופן תקין הינו קבוע (בשונה מ-Mobitz type I). אחת למספר פעימות ההולכה נחסמת ובעקבות זאת לא נקבל QRS לאחר גל ה-P. P P P P בודד P P QRS QRS QRS QRS QRS חזרה לדף תשובות

שאלה 19 : 

יוספה בירתי שאלה 19 Degree AV Block 3rd הפרעת הולכה בה אף גירוי חשמלי מהעליה אינו עובר בהולכה דרך ה A.V Nodeלחדרים. אין קשר בין גל P לקומפלקס QRS חסם מלא בין העליות לחדרים – Complete AV Block סכנת חיים !!!!!! מחייב הכנסת קוצב P P P P P P P P P QRS QRS QRS QRS חזרה לדף תשובות

שאלה 20 : 

יוספה בירתי שאלה 20 באיסכמיה יופיעו צניחות מקטע ST DEPRESSION - ST חזרה לדף תשובות

שאלה 21 : 

יוספה בירתי שאלה 21 אוטם שריר הלב עליות ST - ST ELEVATION יותר מקוביה קטנה = 1 מ"מ (בחיבורי החזה- מעל 2 מ"מ) ב 2 לידים לפחות אוטם שריר הלב אקוטי (חד/ חריף) myocardial infarction. חזרה לדף תשובות

שאלה 22 : 

יוספה בירתי שאלה 22 התפתחות האוטם A – א.ק.ג תקין לפני אוטם B + C – התחלת האוטם המתבטא ב- Elevation ST D + E – התקדמות האוטם, הופעת גלי Q פתולוגיים והיפוך גל T F – פיברוזיס (לאחר חודש), גלי Q קבועים, חזרת סגמנט ST לקו איזואלקטרי וגל T חזרה לדף תשובות

שאלה 23 : 

יוספה בירתי שאלה 23 הלידים שצופים על החלק הקדמי של הלב : V1, V2 , V3 , V4 עליות ST בלידים V1-V4 Anterior Wall Myocardial Infarction - ANTERIOR POSTERIOR LATERAL LEFT LATERAL RIGHT חזרה לדף תשובות

שאלה 24 : 

יוספה בירתי שאלה 24 הלידים שצופים על הלב מלמטה - II , III , AVF עליות ST ב - II, III, AVF Inferior Wall Myocardial Infarction חזרה לדף תשובות

שאלה 25 : 

יוספה בירתי שאלה 25 הלידים שצופים על הלב מהצד I , AVL , V5 , V6 עליות ST ב I, AVL, V5, V6 - Lateral Wall Myocardial Infarction חזרה לדף תשובות

שאלה 26 : 

יוספה בירתי שאלה 26 שילוב של אוטם בקיר הקדמי (V2 – V4) + קיר צדדי (V5 – V6, I, AVL) Antero – Lateral Wall Myocardial Infarction חזרה לדף תשובות

שאלה 27 : 

יוספה בירתי שאלה 27 עליות ST ב- III, AVF , II Inferior wall Myocardial Infarction Acute חזרה לדף תשובות

שאלה 28 : 

יוספה בירתי שאלה 28 עליות ST ב- V2, V3, V4 + I, AVL Acute Anterior - Lateral wall Myocardial Infarction חזרה לדף תשובות

שאלה 29 : 

יוספה בירתי שאלה 29 הפרעת הולכה בה אף גירוי חשמלי מהעליה אינו עובר בהולכה דרך ה A.V Nodeלחדרים. אין קשר בין גל P לקומפלקס QRS = 3rd Degree AV Block Complete AV Block QRS P P QRS P QRS P QRS P QRS P P QRS P חזרה לדף תשובות

שאלה 30 : 

יוספה בירתי שאלה 30 עליות ST ב- III, AVF , II + לאחר כל קומפלקס תקין של QRS מופיע PVC Inferior wall Myocardial Infarction + Bigeminy Acute PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC חזרה לדף תשובות

שאלה 31 : 

יוספה בירתי שאלה 31 קיצוב מהיר ולא מאורגן של החדר ו-לא ניתן לזהות קומפלקסים של QRS Ventricular Fibrillation חזרה לדף תשובות

שאלה 32 : 

יוספה בירתי שאלה 32 גל P קטן או חסר +QRS רחב + גל T גבוה ו- חד היפרקלמיה חזרה לדף תשובות

authorStream Live Help