I Giuseppini in Albania

Views:
 
     
 

Presentation Description

presentazione in Lingua Albanese

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

QENDRA SOCIALE MURIALDO në Fier nga 1994 në shërbim të të rinjve

Slide 2: 

puna jonë lind nga... besimi tek të rinjtë! besimi tek Shqipëria! besimi tek Zoti! . Q S M i ofron qytetit të Fierit

Slide 3: 

kohë të lirë Q S M i ofron qytetit të Fierit

Slide 4: 

Q S M i ofron qytetit të Fierit sport

Slide 5: 

Q S M i ofron qytetit të Fierit edukim

Slide 6: 

Q S M i ofron qytetit të Fierit ekskursione

Slide 7: 

Q S M i ofron qytetit të Fierit formim profesional për të rinjtë

Slide 8: 

Q S M i ofron qytetit të Fierit vullnetarizëm

Slide 9: 

Q S M i ofron qytetit të Fierit integrimin e minorancave

Slide 10: 

Q S M i ofron qytetit të Fierit kulturën e punës

Slide 11: 

Q S M i ofron qytetit të Fierit formim profesional për të rritur

Slide 12: 

Q S M i ofron qytetit të Fierit aktivitete me shkollat

Slide 13: 

punë në rrjet Q S M i ofron qytetit të Fierit

Slide 14: 

formim shpirtëror Q S M i ofron qytetit të Fierit

Slide 15: 

Q S M i ofron qytetit të Fierit punë sociale

Slide 16: 

shpresën Q S M i ofron qytetit të Fierit Shqipërisë .

Slide 17: 

Në shpirtin e Shën Leonardo Murialdo-s Shën Leonardo Murialdo 1828 – 1900 prift edukator themelues i Kongregatës së Jozefinëve nga veprat e tij dhe nga idetë e tij kanë lindur në të gjithë botën qendra si QSM dedikuar të rinjve dhe rritjes së vendit qendra ku luhet mësohet lutesh me bindjen se puna dhe besimi Janë forca e vërtetë që ndërtojnë njeriun dhe shoqërinë .

authorStream Live Help