¿Qué es la Paz?

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Día da Paz: Xaneiro 2014:

Día da Paz: Xaneiro 2014 A Paz está nas nosas mans La Paz está en nuestras manos

PowerPoint Presentation:

Paz es hacer nuevos amigos Paz é facer novos amigos

PowerPoint Presentation:

Paz é manter a auga azul para todos os peixes. Paz es mantener el agua azul para todos los peces.

PowerPoint Presentation:

Paz é escoitar diferentes clases de música . Paz es escuchar distintas clases de música .

PowerPoint Presentation:

Paz é decir síntoo cando lle fas mal a alguén . Paz es decir lo siento cuando le haces daño a alguien .

PowerPoint Presentation:

Paz é axudar ao veciño. Paz es ayudar al vecino .

PowerPoint Presentation:

Paz é ler distintas clases de libros. Paz es leer distintas clases de libros.

PowerPoint Presentation:

Paz é pensar en alguén que queres. Paz es pensar en alguien que quieres.

PowerPoint Presentation:

Paz es darle zapatos a quien los necesita. Paz é darlle zapatos a quen os precisa .

PowerPoint Presentation:

Paz é plantar unha árbore. Paz es plantar un árbol.

PowerPoint Presentation:

Paz é compartir unha comida . Paz es compartir una comida.

PowerPoint Presentation:

Paz é vestir diferentes roupas . Paz es vestir diferentes ropas .

PowerPoint Presentation:

Paz é ver nevar Paz es ver nevar.

PowerPoint Presentation:

Paz é manter as rúas limpas. Paz es mantener las calles límpias .

PowerPoint Presentation:

Paz é ofrecer un abrazo a un amigo . Paz es ofrecer un abrazo a un amigo .

PowerPoint Presentation:

Paz é que todos teñan un fogar. Paz es que todos tengan un hogar.

PowerPoint Presentation:

Paz es cultivar un gardín . Paz é cultivar un xardín.

PowerPoint Presentation:

Paz é tomar un descanso. Paz es tomar un descanso .

PowerPoint Presentation:

Paz é aprender outra língua . Paz es aprender otra lengua.

PowerPoint Presentation:

Paz é ter suficiente pizza no mundo para todos. Paz es tener suficiente pizza en el mundo para todos.

PowerPoint Presentation:

Paz é cuidar dalguén . Paz es cuidar de alguien .

PowerPoint Presentation:

Paz é o nacemento de novos bebés. Paz es el nacimiento de nuevos bebés .

PowerPoint Presentation:

Paz é ser libre. Paz es ser libre.

PowerPoint Presentation:

Paz é viaxar a diferentes lugares . Paz es viajar a diferentes lugares .

PowerPoint Presentation:

Paz é pedir un desexo a unha estrela . Paz es pedir un deseo a una estrella .

PowerPoint Presentation:

Paz é ser quen tu es. Paz es ser quien tu eres.

PowerPoint Presentation:

Foto Fotografías del libro

authorStream Live Help