1. Florien Meulewaeter en Maud Van Opstal - Online presentatie Integra

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

e

Behandeling voor recreationele druggebruikers: een pilootstudie:

Behandeling voor recreationel e druggebruikers: een pilootstudie Maud Van Opstal en Florien Meulewaeter

Probleemstelling:

Recreationeel druggebruik: in recreationele setting plezier hebben w einig interferenties met normaal functioneren Normalisatie: grot e prevalentie s terke band tussen gebruiker en niet-gebruiker micro- politics  r e creation e el g e bruik = ni e t-pathologisch / niet-deviant Probleemstelling

PowerPoint Presentation:

Recreationeel gebruik  risicovol gebruik 0 0 Leden AA (2011): leeftijd

PowerPoint Presentation:

Leidt gecontroleerd gebruik als behandeldoel, in tegenstelling tot volledige onthouding, tot een groter tevredenheidsgevoel bij excessieve ( alcohol)gebruikers?

En verder… :

En verder… Kan drughulpverlening op die manier toegankelijk e r word e n voor d e gro e p van recreationel e gebruik e rs? Kan het risico op herval ( cfr . interferenties met het normale functioneren) hierdoor verminderd word e n?

Doelstellingen en relevantie:

Doelstellingen en relevantie Wetenschappelijk Verhouding tussen behandeling en normalisering Maatschappelijk Verantwoord / gecontroleerd gebruik Instroom vergrot e n Herval verminderen

Methodologie:

Methodologi e Behandeling o.b.v. High-way code Wekelijkse groepsbijeenkomst 2-wekelijkse bijeenkomst met Buddy Vragenlijsten a.d.h.v. Likertschaal Peilen naar ≠ domeinen Diepte interviews

Bedenkingen piloot-onderzoek:

Bedenkingen piloot-onder z oek + T oepasbaarheid behandeling voor andere stoffen - Tijdsgebrek ( cfr . l ongitudinaal onderzoek) - Oorzaak en gevolg

authorStream Live Help