10.KOLABORASI DAN MUSYAWARAH

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Disediakan oleh: Hafizawatie Jamaluddin

slide 3:

Sebagai guru pelatih yang telah menjalani praktikum dapatkah anda bayangkan halangan- halangan yang dihadapi swaktu prkatikum Mampukah anda mengatasi masalah itu sendiri atau anda memerlukan pihak lain untuk membantu anda Sedarkah bahawa anda memerlukan rakan pembimbing dan kluarga untuk menyokong anda malahan membntu anda.

slide 4:

• Bekerja dengan orang lain dalam projek bersama yg mpunyai matlamat yg sama hndk dicapai. • Mampu meningkatkan kejayaan a/b kump yg berkolaborasi sama-sama berkongsi pengetahuan dan mencapai kata sepakat bagi mengatasi sesuatu permasalahan.

slide 6:

• Rundingan yg berlangsung dan mencapai kata sepakat atau persetujuan terhadap sesuatu tindakan yang diambil. • Suatu tindakan yang terpuji. • Firman Allah SWT dalam surah as-Syuraa ayat ke-38 juzuk 42 yang bermaksud: ‘…dan bagi orang yang meneriman mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan solat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka …’

slide 8:

 Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.  Bekerja bersama-sama secara sukarela.  Peningkatan kemahiran sebagai usaha berterusan.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu.  Penghargaan terhadap mereka yang terlibat

slide 10:

Cara-cara Guru Berkolaborasi Pengajaran Berpasukan Kolaborasi melalui Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK Kolaborasi antara Organisasi/Institusi/Agensi

slide 11:

i Pengajaran Berpasukan • Salah satu daripadanya ialah pengajaran berpasukan. • Davis 1957 pengajaran berpasukan merujuk kepada kaedah pengajaran yang dijalankan oleh sekumpulan guru yang pakar atau mahir dalam pelbagai bidang dengan membentuk sebuah pasukan pengajaran.

slide 12:

• Mereka akan bersama-sama merancang untuk melaksanakan dan menilai semua aktiviti pengajaran dari mula hingga akhir. • Selain pengajaran berpasukan guru juga boleh berkolaborasi dengan mengadakan bersama-sama aktiviti seperti penyelidikan tindakan projek dan perancangan pengajaran.

slide 13:

ii Kolaborasi melalui Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK • Pada masa kini terdapat pelbagai kemudahan untuk memudahkan perhubungan dan komunikasi manusia walaupun berada pada jarak yang jauh antara satu sama lain. • Kemudahan TMK pada masa kini membolehkan kolaborasi dapat diwujudkan dalam kalangan guru. Pelbagai bahan dan sumber pengajaranberurutan menghubungkannya dengan pembelajaran yang telah dilalui oleh teknik dan strategi dapat dikongsikan oleh kalangan guru melalui TMK seperti internet e-mel video konferens dan sebagainya.

slide 14:

• E-mel merupakan satu cara yang paling digemari ramai dan kolaborasi berjalan lancar melalui e-mel. Perkongsian maklumat sumber bahan dan pengalaman menyelesaikan isu dan masalah kalangan guru menjadi mudah melalui e-mel.

slide 15:

iii Kolaborasi antara Organisasi/Institusi/Agensi • Banyak pihak mula menjalinkan hubungan menjalankan sesuatu program secara kolaborasi bagi meningkatkan kualiti dan mewujudkan capacity building. • Kolaborasi antara sekolah dengan pihak lain sangat penting dalam meningkatkan kualiti sesuatu program atau aktiviti. • BPG mengamalkan budaya kolaborasi dalam usaha meningkatkan kualiti program pendidikan guru.

slide 16:

• BPG telah lama mengamalkan kolaborasi dengan universiti luar negara dalam melaksanakan pelbagai program latihannya antaranya dalam program Teaching English as Second Language TESL bagi melahirkan guru-guru TESL BPG berkolaborasi dengan universiti-universiti United Kingdom Australia dan New Zealand di mana pelajar-pelajar TESL mengikuti separuh pengajian di IPG dan separuh pengajian di luar negara. • Malahan BPG turut berkolaborasi dengan universiti- universiti tempatan dalam pelbagai program latihan dan program pensiswazahan.

slide 17:

• Kolaborasi seperti yang dijalankan oleh BPG telah banyak membantu Kementerian Pelajaran Malaysia dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam kalangan pegawainya. • Pengalaman berkolaborasi menjadi pendekatan yang sangat sesuai dalam peningkatan profesionalisme dan merupakan budaya Pembelajaran Sepanjang Hayat kepada pegawainya.

slide 18:

• Guru-guru juga boleh mewujudkan kolaborasi dengan pihak universiti atau agensi dalam menjalankan penyelidikan. Anda telah tahu kepentingan penyelidikan dalam bidang pendidikan dan usaha menjalankan penyelidikan dengan pihak lain adalah suatu usaha meningkatkan profesionalisme guru dan kemahiran menyelidik adalah kemahiran yang perlu dikuasai oleh para pendidik kini.

authorStream Live Help