5.PILLAR OF EDUCATION

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 5:

Sebuah badan dunia yang ditubuhkan pada 16 November 1945. Pertubuhan ini ditubuhkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Mempunyi 191 keahlian daripada seluruh dunia termasuk Malaysia. Sumber: Artikel 1 dari konstitusi UNESCO

slide 6:

Pendidikan Sains Semula Jadi Sains Manusia dan Sosial Kemanusiaan Komunikasi dan Maklumat

slide 7:

Tujuan Tonggak Pendidikan UNESCO Memenuhi keperluan pembelajaran asas. Membentuk wawasan. Akses universal dan mempromosikan ekuiti. Fokus terhadap pembelajaran. Memperluas cara dan skop pendidikan asas. Menambahbaik persekitaran untuk pembelajaran. Memperkukuh perkongsian.

slide 8:

Tujuan Tonggak Pendidikan UNESCO Membangunkan konteks dasar yang membantu. Menggerakkan sumber. Memperkukuh perpaduan antarabangsa.

slide 9:

Belajar untuk mengetahui “Learn to know” Belajar untuk membuat “Learn to do” Belajar untuk hidup bersama “Learn to live together” Belajar untuk menjadi insan berguna “Learn to be” 4 tonggak pendidikan UNESCO

slide 10:

Belajar untuk menguasai ilmu. Membantu pelajar untuk memahami dunia sekeliling mereka supaya dapat memperkembangkan kemahiran kerjayanya serta berkomunikasi dengan orang lain. Mempunyai implikasi terhadap cara murid belajar dan penyampaian guru serta ilmu pengetahuan yang terdapat dalam kurikulum sekolah.

slide 11:

Belajar untuk menguasai kemahiran. Melengkapkan pelajar dengan kemahiran-kemahiran untuk diaplikasikan dalam bidang pekerjaan kelak. Pendidikan seharusnya memberi peluang pelajar menguasi nilai-nilai peribadi seperti kemahiran insaniah atau interpersonal. Antara Kemahiran Penting: Kemahiran komunikasi. Berpasukan. Menyelesaikan masalah.

slide 12:

Belajar untuk menjadi insan yang Berguna. Pendidikan harus menyumbang kepada pembentukan insan menyeluruh dari seni fizikal intelek rohani kepekaan dan penghargaan estetika. Membantu setiap individu berfikir secara kritis berdikari dan berupaya membuat keputusan terhadap tindakan dalam kehidupannya.

slide 13:

Belajar untuk hidup secara harmonis dan bekerjasama. Peranan pendidikan dalam menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain. Tonggak ini amat sukar untuk dicapai. Mengapa Ayuh kita bincangkan…

slide 14:

•Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK. •Dasar Pendidikan Kebangsaan. •Wawasan 2020. •Rangka Rancangan Jangka Panjang Ke- 3. •Perkembangan Dunia Semasa. •Teori Pembelajaran. •4 Pillars Of Education. •Transformasi Nasional 2050. TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM Pelajar yang seimbang dari segi intelek rohani jasmani dan sosial. • Berilmu pengetahuan. •Berketrampilan. •Percaya kepada Tuhan. •Berakhlak mulia. •Berkeyakinan. Global Player. •Daya saing. •Daya tahan. •Mampu komunikasi dalam bahasa Inggeris/ international Language. •Jati diri. Warganegara yang bertanggungjawab. •Berbudi. •Bersatu padu. •Patriotik. •Adil. •Penyayang. •Berbakti. Pekerja berilmu. •Inovatif. •Kreatif. •Dahagakan ilmu. •Menguasai kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICT. •“Creator of Technology”. •Belajar sepanjang hayat.

slide 16:

Kesimpulan. Pendidikan formal kini seharusnya merancang kurikulum yang memberi ruang dan masa untuk pelajar melibatkan diri dalam projek kolaboratif sama ada dalam aktiviti kurikulum atau kokurikulum.

authorStream Live Help