4.PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN DISEDIAKAN OLEH: DAYANGKU NURUL AKMAL BINTI AWANG MUSTAPHA

slide 3:

apa itu Pendemokrasian Pendidikan

slide 4:

Pengertian • Proses mendemokrasikan pendidikan bermaksud setiap individu diberi peluang yg sama utk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah utk belajar tanpa MENGIRA • status sosial • ekonomi • jantina • kaum • agama dan • latar belakang.

slide 5:

Rasional dan Kepentingan:- • 1988 – UNESCO melancarkan Projek APPEAL Asia Pacific Programme of Education for All di New Delhi India • APPEAL merupakan satu usaha reformasi dalam pendemokrasian pendidikan dgn tujuan membasmi buta huruf di kalangan penduduk dalam negara2 kurang maju melalui bantuan kewangan latihan dan perlaksanaan projek pendidikan. • utk merapatkan jurang pencapaian akademik kerana ketidaksamaan peluang dlm pendidikan.

slide 6:

KONSEP PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN • Berkaitan dengan keupayaan dan kemampuan sistem pendidikan Malaysia dalam menyediakan peluang untuk semua lapisan rakyat menikmati pendidikan yang begitu luas dan bermutu menjelang tahun 2020.

slide 8:

1. Memastikan sistem pendidikan berkualiti kepada semua tanpa mengira latar belakang status sosioekonomi lokasi dan etnik • Sebagai negara membangun Malaysia memperluas gagasan pendemokrasian pelbagai peringkat pendidikan dengan menjadikannya sebahagian daripada dasar nasional melalui pelaksanaan program- program dan dasar kerajaan.

slide 9:

• Antara program pembangunan pendidikan • Rancangan Lima Tahun • cthnya RMK8 2001- 2005 RMK9 2006-2010 • Rangka Rancangan Jangka Panjang • Program Kesaksamaan Pendidikan. • Cth Program Pendidikan Imbuhan 1975-1980-bahan-bahan pelajaran khas untuk murid- murid luar bandar.

slide 11:

• Antara dasar penting dalam menjayakan pendemokrasian pendidikan: • Pendidikan wajib peringkat asas • Ordinan Pelajaran 1957 misalnya telah mencadangkan agar semua kanak- kanak menerima pelajaran dalam tempoh sekurang-kurangnya enam tahun. • Akta 1996 Pindaan 2002 mewajibkan semua ibu bapa mendaftarkan anak-anak mereka supaya masuk sekolah rendah tahun satu mulai Januari 2003. • Setiap ibu bapa warganegara Malaysia yang tinggal di negara ini wajib memastikan anak mereka yang mencapai umur enam tahun pada hari pertama bulan Januari didaftarkan sebagai murid sekolah rendah. Mereka yang melanggar peruntukan tersebut boleh didenda RM5000.

slide 12:

• Dasar untuk pelaksanaan sekolah vernakular Sekolah Tamil Sekolah Cina • Pendidikan selama 13 tahun • Mulai 1999 peluang bagi semua pelajar untuk memasuki tingkatan empat telah diperluaskan. Mereka yang hanya lulus satu mata pelajaran sahaja layak untuk naik ke tingkatan empat. Ini bagi memastikan setiap rakyat berpeluang mendapat pendidikan sehingga ke tingkatan lima • Sekolah teknikal • Sekolah asrama penuh

slide 13:

• Sekolah pendidikan khas • Pengwujdudan kelas pendidikan khas untuk golongan istimewa ataupun kanak-kanak cacat untuk mendapat hak atau peluang untuk mendapatkan pendidikan • Sekolah swasta • Sekolah agama Islam • Pendidikan Jarak Jauh peringkat pengajian tinggi • Sekolah kurang murid dikawasan yang terpencil • Pendidikan sepanjang hayat

slide 14:

2. Menyediakan kemudahan infrastruktur • Menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap dan mencukupi untuk semua pelajariaitu: • membina lebih banyak sekolah • guru dibekalkan sebuah komputer manakala setiap pelajar disediakan sebuah komputer untuk PP di dalam kelas. nisbah pelajar dan komputer adalah munasabah • Setiap kelas mempunyai kemudahan projektor LCD layar putih dan sistem bunyi yang berkualiti.

slide 15:

3. Kemudahan asas sekolah • Ia merangkumi bilangan bilik darjah buku teks dan pusat sumber • Dari segi sumber tenaga negara kita dalam proses pensiswazahan guru Program Pensiswazahan Gurusekolah rendah agar dapat meningkatkan kualiti pendidikan • Permata Kurnia –sebuah pusat bagi kanak-kanak autisme menggunakan khidmat guru siswazah • Permata Pintar juga menggunakan khidmat guru siswazah

slide 16:

3. Kemudahan asas sekolah • Beberapa program sokongan diwujudkan bagi meningkatkan tahap kesediaan pembelajaran dan tahap kesihatan pelajar terutamanya membantu pelajar yang kurang berkemampuan seperti: • Skim Pinjaman buku Teks • Rancangan Makanan Tambahan • Laptop 1 Malaysia • Bantuan KWAMP • KEMUDAHAN PINJAMAN MARA/PTPTN • BIASISWA BAGI PELAJAR YANG CEMERLANG

slide 18:

4. Meningkatkan mutu pengajaran • Meningkatkan kualiti pengajaran di dalam bilik darjah melalui: • Penubuhan pusat kegiatan guru – untuk kenalpasti kelemahan dalam pengajaran seperti bilangan yang terkandas membuat penilaian serta membaiki sukatan pelajarancara-cara mengajar dan berkongsi idea untuk mengatasinya • Memupuk ekuiti gender supaya tahu perbezaan gender mewujudkan suasana seimbang • Guru sentiasa berhati – hati agar tidak bias terhadap pelajar

slide 19:

kesimpulan • Pendemokrasian pendidikan ialah • setiap individu mendapat peluang sama rata dalam pendidikan termasuklah kemudahan yang disediakan. • Ia meliputi hak individu memilih jenis sekolah yang difikir sesuai untuk menuntut ilmu pendidikan • Dilaksanakan dengan cemerlang melalui usaha semua pihak Kerajaan kpm gurumurid dan ibubapa

slide 20:

SEKIAN TERIMA KASIH

authorStream Live Help