6.ISU-ISU GURU MELANGGAR ETIKA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Kongsi /ceritakan isu-isu guru melanggar etika dan integriti keguruan. Bincangkan sebab-sebab berlakunya Ketidakpatuhan etika perguruan.

slide 2:

Konsep Etika  

slide 3:


slide 4:


slide 5:


slide 7:

Guru berniaga di Sekolah

slide 8:

  

slide 9:

Etika keguruan yang dilanggar

slide 10:

Sebab berlaku..  

slide 11:

Gangguan Seksual

slide 12:

o o Rentetan Kes

slide 13:

Sebab berlaku …. o o o

slide 14:

  Etika keguruan yang dilanggar

slide 15:

Guru ingkar arahan

slide 16:

   Kesimpulan daripada kes

slide 17:

Etika keguruan yang dilanggar  

slide 18:

Guru pukul murid

slide 19:


slide 20:

Sebab berlaku..  

slide 21:

Bergaduh sesama guru

slide 23:

Rentetan Kes   

slide 26:

Kesimpulan

slide 28:

T erima kasih atas perhatian anda Siti Fironika Mazlinah

authorStream Live Help