3.PENYALAHGUNAAN MASA DAN KEWANGAN

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Bincangkan dengan memberikan contoh2 yang sesuai isu-isu yang melibatkan penyalahgunaan guru dari aspek masa dan kewangan yang mungkin ada berlaku di sekolah. AINOL MZ

slide 2:

Maksud Etika Guru Kesantunan guru Kepedulian guru Penampilan guru Berniaga di sekolah Kerjaya sambilan Pengurusan masa Pengurusan kewangan Isu-isu Etika Guru

slide 3:

Perlakuan atau t/laku yg mampu menjalin hubungan yg baik antara satu sama lain dan menjadikan sesuatu pergaulan itu berada dlm keadaan harmoni mesra. Zaaba Jurnal Malayan Branch 1950 : fiil dan fail Pengawalan suara penting:- tidak boleh menjerit meninggikan suara Tidak membolot sidang perbualan Bercakap terlalu banyak ttg diri sendiri Memuji diri sendiri

slide 4:

Merupakan tatacara berkomunikasi secara lisan. Ketika berkomunikasi guru harus mengikut norma-norma budaya yg ada dlm masyarakat setempat. Kesantunan berbahasa bagi guru termasuklah:- Kata2 jujur ikhlas benar Intonasi suara yg sesuai menjauhi intonasi tinggi Memilih penggunaan kata ganti nama diri serta sapaan yg tepat menghormati pihak yg mendengar Tidak membolot perbualan tidak mencelah percakapan org lain Mementingkan diri dan pandangan sendiri shj. Menggunakan kata2 tersirat tidak menyinggung Perlakuan lain spt gaya berpakaian cara duduk cara berhubung dgn pihak lain spt senyum salam menyapa beramah tamah.

slide 5:

CIRI KESANTUNAN GURU • Ikhlas jujur baik hati penyayang sanggup berkorban. • Bersyukur bert/kasih atas nikmat yg diperoleh. • Berani tegas mampu membetulkan perkara keji yg berlaku. • Menghargai menghormati pihak lain • Tidak menyakiti hati pihak lain • Peramah pemurah bersedia membaiki kelemahan diri

slide 6:

Kepedulian Guru Hall George Rutherford 1977:- • Perwakilan komposit perasaan pemikiran dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas Van den Berg Ros 1999:- • Persoalan2 keraguan kemungkinan tentangan pihak guru apabila menghadapi situasi baharu atau tuntutan yg kian mencabar. • Gabungan perasaan pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya. Havelock 1995:- • Merupakan kuasa2 yg akan menggerakkan suatu proses perubahan yg terancang.

slide 7:

Kepedulian Guru Guru perlu : a Sedar atas perubahan b Minat pada perubahan c Mengenali pembawa perubahan d Mengurus perubahan e Menilai kesan perubahan f Bekerjasama dengan rakan g Membuat penambahbaikan Tumpuan perhatian terhadap pelajar

slide 8:

Kepedulian Guru Memenuhi keperluan pelajar Mementingkan perkembangan pelajar dr segi rohani intelek emosi jasmani Mengeratkan hubungan dgn pelajar prihatin mendengar pandangan pelajar Mewujudkan suasana kondusif memahami pelajar secara individu berempati memenuhi keperluan akademik emosi pelajar

slide 9:

Kepedulian Guru Kepedulian terhadp tugas pengajaran - ambil peduli tentang bahan kaedah dan beban p p - bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru Kepedulian terhadap impak pengajaran - yakin terhadap kebolehan pelajar - guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan

slide 10:

Tugas Mendidik Jangan Dipersia Tugas mengajar dan mendidik berkait rapat dengan peranan dan tanggungjawab terhadap pendidikan anak- anak dan para remaja yang sentiasa berhadapan dengan pelbagai cabaran dan kerenah. Di bahu gurulah terpikul beban bagi menghindari anak muda daripada terjebak kepada penyakit sosial yang melanda remaja Islam hari ini. Sabda Rasulullah ﷺ : مكلك عار مكلكو لؤسم نع تيعر “Setiap kamu adalah penjaga dan setiap kamu ditanya berkaitan dengan tanggungjawabnya. ” Hadis Riwayat Al- Bukhari

slide 11:

Penampilan Guru Stewart 2005 – Tret-tret perwatakan personaliti yg dianggap perlu utk kejayaan sebagai seorg guru spt t/jwb kreativiti empati profesionalisme. Ciri-ciri peribadi yg dimiliki oleh guru spt sikap kepercayaan minat apresiasi dan nilai-nilai. •Penting bagi pendidik guru mengetahui memahami penampilan guru yg efektif supaya mrk dpt mencipta pengalaman yg akan membantu membentuk ciri-ciri pelajar serta membantu pelajar meneroka penampilan utk mengajar. Crick et al. 2004 - Penampilan merangkumi gabungan pengalaman lampau hubungan sosial nilai sikap kepercayaan.

slide 12:

Penampilan Guru • Howard 2007 – Menghuraikan 4 ciri utama penampilan sahsiah guru yg dpt menghasilkan pembelajaran yg lebih baik iaitu:- i. Penampilan utk perbezaan - Guru perlu mempunyai tahap keterampilan berasaskan budaya iaitu satu kebolehan mengenalpasti mengiktiraf pelbagai realiti yg wujud dlm b/darjah yg mempunyai pelbagai budaya. - Guru perlu tahu menangani perbezaan bangsa agama jantina warna kulit konservatif atau liberal dsbnya. ii. Penampilan utk berdialog - Mempunyai keinginan minat utk meneroka persamaan perbezaan antara individu. - Dpt mengenalpasti 2 jenis dialog iaitu dialog profesional antara rakan sejawat dialog di dlm b/darjah antara guru murid.

slide 13:

Penampilan Guru iii. Disilusi Disillusionment - Guru yg dpt meneroka mengenepikan ilusi khayalan adalah lebih responsif dari segi budaya dlm persekitaran yg pelbagai. iv. Demokrasi - Guru yg efektif dpt mengenalpasti kepentingan demokrasi memberikan peluang yg sama kpd pelajar utk melibatkan diri dlm pelbagai aktiviti p p.

slide 14:

Ar-Rahman ayat 1-4 Tentang pendidikan Yang artinya: “Rabb Yang Maha Pemurah. Yang telab mengajarkan al Qur ’ an.Dia menciptakan manusia.Mengajarnya pandai berbicara /AI- Bayan”. Kaitannya ayat ar-Rahman ini dengan Subjek Pendidikan adalah sebagai berikut: Kata ar-Rahman menunjukkan bahwa sifat-sifat pendidik adalah murah hati penyayang dan lemah lembut santun dan berakhlak mulia kepada anak didiknya dan siapa saja yang Seorang guru hendaknya memiliki perwatakan yang baik sebagaimana Allah mengajarkan al- Quran kepada Nabi-NYA. Keberhasilan pendidik adalah ketika anak didik mampu menerima dan mengembangkan ilmu yang diberikan sehingga anak didik menjadi generasi yang memiliki kecerdasan rohani dan kecerdasan intelektual

slide 15:

Penampilan Guru

slide 16:

Berniaga Di Sekolah • Guru sepatutnya melaksanakan t/jwb sebagai pendidik dlm b/darjah bukannya menjlnkan perniagaan di sekolah. • Guru yg berniaga di sekolah melanggar etika perkhidmatan awam guru terikat dgn Perintah Am yg bertujuan mengawal tingkah laku etika pekerja dlm perkhidmatan awam. • Guru yg ghairah berniaga di sekolah sehingga mengabaikan t/jwb mrk perlu diberi teguran oleh pihak pentadbir mengambil tindakan sewajarnya agar tidak menjejaskan profesion perguruan.

slide 17:

Berniaga Di Sekolah

slide 18:

Kerjaya Sambilan • Pendidik tergolong sebagai penjawat awam tertakluk kpd Perintah Am Kerajaan. • Penjawat awam perlu memohon kebenaran utk melakukan kerja sambilan bagi menambah pendapatan. • Kelulusan hanya diberikan jika kerja sambilan itu tidak bercanggah dgn peraturan yg ditetapkan spt tidak dilakukan dlm waktu bekerja tidak menjejaskan tugas.

slide 19:

Kerjaya Sambilan SEKOLAH

slide 20:

Pengurusan Masa • Good 1973 - Perancangan masa yg berkesan sama ada secara harian mingguan atau jangka masa panjang utk pelbagai aktiviti spt kuliah belajar riadah t/jwab peribadi rehat. • Melibatkan 2 dimensi:- - Pengurusan masa utk diri guru sendiri - Menanamkan aspek kepentingan mengurus masa kpd pelajar.

slide 21:

Pengurusan Kewangan i. Cara menguruskan kewangan semasa bertugas - Kutipan wang SUWA Sumber Wang Awam spt yuran pelajar derma sumbangan orang ramai sewa harta sekolah spt kantin bas pelbagai hasil jualan drp projek2 sekolah. - Guru perlu mempunyai akauntibiliti terhadap wang yg dikutip. ii. Cara menguruskan kewangan diri sendiri keluarga - Mengamalkan sifat kesederhanaan berhemat. - Berwaspada ketika berbelanja tidak mengamalkan gaya hidup yg boros suka bermegah. - Harus tahu membezakan antara keperluan kemewahan. - Berbelanja secara berhemat sesuai dgn kemampuan diri. - Perlu menabung utk masa depan diri keluarga.

slide 22:

Pengurusan Kewangan

slide 23:

Berikan beberapa cadangan untuk memperbaiki situasi tersebut.

slide 24:

diri tenang kepuasan halalkah

slide 27:

Tanggungjawab Mulia Islam amat menitik beratkan pencarian ilmu. Justeru itu kedudukan seorang guru amat tinggi di sisi Islam. Firman Allah ى لاعتو هناحب س di dalam Al-Quran : ت َ َ ج َ ر َ د َ م ْ ل ِ ع ْ ل ٱ ۟ ا و ُ ت و ُ أ َ ن ي ِ ذ ه ل ٱ َ و ْ م ُ ك ن ِ م ۟ ا و ُ ن َ م ا َ ء َ ن ي ِ ذ ه ل ٱ ُ ه ل ٱ ِ ع َ ف ْ ر َ ي “Supaya Allah ta’ala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat.” Surah Al-Mujaadalah: Ayat 11 Rasulullah ﷺ juga memperakui bahawa sebaik-baik manusia adalah mereka yang menuntut ilmu terlebih dahulu dengan tujuan kemudiannya untuk menjadi guru. Sabda Rasulullah ﷺ : ُه َم َلَع َ و َنآ ْ ر ُق ْلا َ م َل َع َت ْ ن َم ْمُك ُ رْي َخ - يراخبلا هاور 5027

slide 28:

guru perlulah melaksanakan tugas yang mulia ini dengan ikhlas dan seamanah mungkin sesuai dengan kemulian yang diberikan oleh Islam. Bukan melaksana tanggungjawab tersebut sekadar untuk mendapatkan gaji semata-mata. Al-Mawardi di dalam Kitab Adab Ad-Dunia wa Ad-Din m/s:99 menyebut: مهبادآ نمو : اضوع هيلع اوضاتعي نأ ريغ نِم ، اودشرأ نم داشرإب هباوث اوبلطيو ، اوم َلع نم ميلعتب ا هجو اودصقي نأ اقزر هيلع اوسمتلي لو ، “Antara adab-adab mereka guru adalah menjadikan matlamat mendapat keredhaan Allah dengan mengajar sesiapa yang mereka ajar mengharapkan ganjaran Allah dengan memberi tujuk ajar kepada mereka yang diberi tunjuk ajar tanpa mengharapkan gantian daripada orang dan mengharapkan rezeki daripadanya.” Didiklah diri sebelum mendidik orang lain kearah ketaqwaan kepada Allah هناح بس ىلا عتو . Peganglah prinsip boleh ditarbiah dan mampu mentarbiah orang lain. Berusahalah menjayakan matlamat pendidikan untuk melahirkan pelajar dan masyarakat yang beriman berilmu dan berketerampilan yang dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Para pendidik perlu bersatu membina masyarakat yang berwawasan bercita-cita luhur dan murni bekerjasama adil dan bertanggungjawab sesama insan tanpa mengira bangsa budaya dan keturunan. Seterusnya martabatkanlah profesyen keguruan sekaligus melaksanakan konsep amar ma’ ruf dan nahi munkar.

slide 29:

Jadilah seorang guru yang dengan hadirnya ditunggu hilangnya dirindu ilmunya diburu nasihatnya diseru tingkahlakunya ditiru…… Sekiannnnnnnn…makasihhhhhh

authorStream Live Help