1.INOVASI DAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

• Perkembangan persekitaran pembelajaran • Reka bentuk resos Mohd. Fahmi Bin Nurikin

slide 2:

Definisi Inovasi  Menurut Ronger E. Miller 1971 inovasi merupakan idea amalan atau objek yang di anggap baru oleh seseorang. Spencer 1994 menjelaskan inovasi ialah sesuatu yang di anggap baru dan lebih baik daripada yang lama oleh seseorang individu.  Glosari T eknologi Pendidikan 1995 pula merujuk inovasi sebagai idea konsep atau strategi baru yang boleh mempertingkatkan sesuatu amalan.  Zaltman et. al 1973 menyatakan inovasi ialah idea latihan atau bahan artifak yang kelihatan baru pada unit yang menggunakannya.

slide 3:

Perkembangan Persekitaran Pembelajaran Pelbagai persekitaran pembelajaran kehendak pelajar Memenuhi Komputer meningkatkan Memudahkan pembelajaran

slide 4:

Pembelajaran dalam talian Boleh dijalankan bila-bila masa Murid tidak terhad dalam kelas KPM- projek 1BestariNet laman web blog video imej dan juga pembentangan.

slide 5:

Reka Bentuk Resos Suatu proses yang sistematik Mereka bentuk Membangun Melaksana Menilai bahan pengajaran membantu meningkatkan kualiti dan keberkesanan sistem pendidikan keseluruhannya

slide 6:

Model Berorientasikan Bilik Darjah guru hanya memilih media yang sesuai dengan objektif pengajarannya dan guru lebih banyak ditumpukan kepada pengajaran. Skala kecil

slide 10:

Peringkat Reka Bentuk Resos Analisis Murid Menyatakan Objektif Pilih Kaedah Media dan Bahan Penglibatan Murid Nilai dan Semak

slide 11:

Ciri-Ciri Reka Bentuk Resos Kos yang berpatutan mempunyai identiti kebangsaan menepati arahan dan kurikulum bersesuaian dengan pencapaian murid dan hiasan tidak keterlaluan dan ketepatan teknik. Jenis-jenis Resos 2 D Dan 3 D Resos pengajaran berasaskan teknologi ICT e-buku e-majalah e-portfolio blog dan forum

slide 12:

Bahan 2 D

slide 13:

Bahan 3 d

slide 14:

Sekian Terima Kasih

authorStream Live Help