7.NNS DAN NNM SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Disediakan oleh: ROSDIANAH RASIT HAFIZAWATIE JAMALUDDIN SJH 3143 Negeri-negeri Selat Negeri-negeri Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua a Piagam Keadilan Diraja T ahun 1807 1826 1855 b Perjanjian Persekutuan 1895

slide 2:

• Sebelum Perang Dunia Kedua Semenanjung Tanah Melayu terkandung sembilan kesultanan Melayu yang diterajui oleh Raja- raja Melayu dan seorang wakil kerajaan British yang bergelar Residen-Jeneral. • Pada masa itu pentadbirannya terbahagi kepada tiga bentuk iaitu Negeri Selat Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri Melayu Tidak Bersekutu.

slide 3:

• Negeri-negeri Selat ini terdiri dari negeri Pulau Pinang Melaka Singapura. • Penubuhan Negeri-negeri Selat adalah melalui Perjanjian Inggeris - Belanda pada tahun 1824 diantara United Kingdom dan Belanda yang menyebabkan Kepulauan Melayu terbahagi kepada Kawasan Jajahan British di bahagian utara dan Kawasan Jajahan Belanda di bahagian Selatan. Negeri-negeri Selat

slide 4:

• Tahun 1824 SHTI menguasai pulau pinang melaka dan singapura • Pulau pinang ditadbir oleh leftenan gabenor • Singapura dan melaka ditadbir oleh residen • Tahun 1826 ketiga-tiganya disatukan di bawah satu pentadbiran iaitu NNS • Tujuan adalah untuk menyeragamkan pentadbiran dan menjimatkan perbelanjaan • Ibu negeri NNS pertama ialah pulau pinang • Tahun 1832 ibu negeri NNS dipindahkan dari pulau pinang ke singapura • Alasannya kerana kedudukan singapura lebih strategik dan menguntungkan. Negeri-negeri Selat

slide 5:

• Pentadbiran NNS diketuai oleh gabenor • Gabenor menerima arahan daripada gabenor jeneral british di india • Gabenor NNS dibantu oleh residen konsuler bagi setiap negeri di pulaupinang singapura dan melaka • Semua dasar dan undang-undang NNS digubal oleh gabenor jeneral british di india. • kesan-kesannya a Penduduk dan pedagang tempatan tidak puas hati kerana NNS ditadbir seperti Tanah Jajahan India b Saudagar-saudagar British di NNS merayu dan mendesak supaya dipindahkan pentadbiran ke London c Pada 1 April 1867 NNS diisytiharkan sebagai Tanah jajahan British dan diletakkan di bawah Pejabat Tanah Jajahan di London d Majlis Perundangan ditubuhkan bagi membolehkan NNS meluluskan undang-undang sendiri. Pentadbiran Negeri-negeri Selat

slide 7:

Piagam Keadilan Diraja 1786 Menjadi penanda bermulanya undang2 bertulis Inggeris yang pertama. Menerusi piagam ini sebuah mahkamah tinggi ditubuhkan di Pulau Pinang dengan menguatkuasa undang- undang Inggeris yang dikenali sebagai Lex Loci Law Of The Land pada tahun 1807. Bermula pada tahun 1786 apabila Inggeris mengambil alih Pulau Pinang dari Sultan Kedah dan menganggap Pulau Pinang sebagai daerah yang baru diduduki newly- settled territory mereka telah memperkenalkan Piagam KeadilanCharter of Justice pada tahun 1807.

slide 8:

Piagam Keadilan Diraja 1786 Mahkamah keadilam Pulau Pinang mempunyai bidang kuasa yang sama seperti mahkamah tinggi di England. Ia juga digunakan untuk menyelesaikan kecederaan sivil seperti dalam kes Kamoovs Thomas Tuner Bassett 1807. sambungan … Kemudian Mahkamah Prince Of Well diwujudkan di Pulau Pinang.

slide 9:

Pembentukan Piagam Keadilan Diraja Pertama Royal Charter of Justice pada tahun 1807 memberikan Syarikat Hindia Timur Inggeris hak daripada Kerajaan Diraja British untuk mengadakan mahkamah yang dikenali sebagai Mahkamah Keadilan Pulau Pinang Court of Judicature of the Prince of Wales Island dan ianya menjadi peristiwa penting kerana menjadi penanda bermulanya undang2 bertulis Inggeris yang pertama.

slide 10:

Negeri Selat menerusi Piagam Keadilan Di Raja yang diperkenalkan di Melaka pada 1807 · Piagam ini telah menubuhkan Mahkamah Keadilan Pulau Prince of Wales untuk melaksanakan kuasa sivil jenayah dan agama · Daripada sinilah undang-undang Inggeris diperkenalkan · 1956 – Ordinan Undang-undang Sivil memasukkan undng-undnag Inggeris ke seluruh Tanah Melayu

slide 11:

Diputuskan dalam kes Kamoo lwn Thomas Turner Bassett bahawa Piagam 1807 ini telah melanjutkan bukan sahaja undang-undang jenayah Inggeris ke Pulau Pinang tetapi termasuk juga undang-undang sivil Inggeris. Piagam ini diikuti oleh pembentukan Piagam Kedua dan Piagam Ketiga yang mana bidang kuasanya meliputi Negeri-Negeri Selat Pulau Pinang Melaka dan Singapura.

slide 12:

Diberi nama Mahkamah Keadilan Pulau Pinang Melaka dan Singapura. Tiga negeri selat ini menjadi sasaran disebabkan tiada pemerintah yang jelas negeri yang bermasalah serta tiada sultan mudah campur tangan. Tahun 1826 Piagam Kedua telah menubuhkan undang-undang Inggeris yang dikenali sebagai Lex Loci law of the land di Singapura dan Melaka walaupun undang-undang tersebut bukanlah sepenuhnya menggantikan undang-undang adathasilnya kes undang-undang dan adat-adat tempatan ini dipinda kepada undang-undang Inggeris. Pada tahun 1826 Inggeris telah memperkenalkan Piagam Keadilan Kedua bagi memperkembang dan menyelaraskan penguatkuasaan undang-undang Inggeris ke atas tiga buah negeri selat yang di bawah kekuasaannya.

slide 13:

 Puncak kepada usaha pelebaran sistem perundangan Inggeris ini tercapai pada tahun 1855 apabila sebuah piagam baru diperkenalkan .  Dengan pelaksanaan piagam baru ini mahkamah Inggeris dibahagikan kepada dua bahagian satu di Singapura dan Melaka dan satu lagi di Pulau Pinang.  Piagam baru ini yang dikenali juga sebagai Piagam Keadilan Ketiga telah diperluaskan ke Persekutuan Tanah Melayu apabila Pulau Pinang dan Melaka menjadi sebahagian dari Persekutuan pada tahun 1948 Masihi.  Menyusun semula pentadbiran Mahkamah Keadilan negeri- negeri yang terlibat tidak menambah undang-undang baru hanya mengatur semula undang-undang inggeris yang sedia ada.  Undang2 inggeris yang diperkenalkan tertakluk pada bangsa bangsa yang tertentu ia digunakan untuk mengelakkan ketidakadilan dan penganiayaan secara berleluasa.

slide 14:

Terbahagi kepada dua iaitu bersekutu dan tidak bersekutu.

slide 15:

 Sebuah sistem persekutuan untuk empat negeri Semenanjung Tanah Melayu iaitu Pahang Perak Selangor dan Negeri Sembilan. Sistem yg dilaksanakan oleh pihak British pada tahun 1895 dan ia bertahan sehingga tahun 1946.  Apabila ia bersama-sama dengan NNS dan NNM Tidak Bersekutu digabungkan bagi membentuk Malayan Union. Dua tahun kemudian Malayan Union dibatalkan dan Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan. Akhirnya pada tahun 1963 Malaysia diasaskan dengan pergabungan bersama Negara Sabah Borneo Utara Sarawak dan Singapura.

slide 17:

• di buat oleh Frank Swettenham kepada Gabenor Negeri-negeri Selat Cecil Smith.1892 • Cecil Smith menghantar laporan kepada Pejabat Tanah Jajahan mencadangkan penubuhan persekutuan 1893

slide 18:

• Frank Swettenham mendapatkan persetujuan dari Sultan PerakSelangorNegeri Sembilan dan Pahang. • Sultan menandatangani perjanjian Persekutuan 1 Julai 1895 • Negeri-negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan 1 Julai 1896

slide 19:

• Pentadbiran Persekutuan dibahagikan kepada dua iaitu :  kerajaan pusat o Pusat pentadbiran Persekutuan terletak di Kuala Lumpur  kerajaan negeri. o Terletak di negeri PerakSelangor Pahang dan Negeri Sembilan

slide 20:

Pesuruhjaya Tinggi Britsh Gabenor Negeri-Negeri Selat di Singapura Residen Jeneral berpusat di Kuala Lumpur Residen Perak Residen Selangor Residen Pahang Residen Negeri Sembilan

slide 21:

• Pembentukan Persekutuan menyebabkan kuasa pentadbiran dipegang oleh Residen Jeneral. Residen Jeneral berkuasa penuh dalam urusan kewangan dan cukai eksport. • Kerajaan pusat telah menubuhkan jabatan-jabatan yang diketuai oleh pegawai British.  Jabatan Kehakiman Jabatan Kewangan Jabatan Perhubungan dan Perkhidmatan Awam.

slide 22:

• Tugas utama residen untuk menasihati Sultan dalam semua perkara kecuali hal ehwal agama Islam dan adat- istiadat Melayu . • Sultan dikehendaki menurut nasihat Residen Jeneral dalam semua hal. • Penglibatan orang Melayu dalam jabatan-jabatan kerajaan di hadkan oleh British. • Residen Jeneral telah mengambil alih peranan dan kuasa Sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri • Majlis Mesyuarat Kerajaan berfungsi memberi nasihat kepada Raja/Sultan atau Yang Dipertua Negeri dalam menjalankan pemerintahannya sebelum kedatangan British

slide 23:

• Penglibatan orang Melayu dalam jabatan-jabatan kerajaan di hadkan oleh British. • Residen Jeneral telah mengambil alih peranan dan kuasa Sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri • Majlis Mesyuarat Kerajaan berfungsi memberi nasihat kepada Raja/Sultan atau Yang Dipertua Negeri dalam menjalankan pemerintahannya sebelum kedatangan British.

slide 25:

Gabungan ini terbentuk pada tahun 1909 apabila British dan Siam menandatangani Perjanjian Bangkok. Mengikut perjanjian ini empat buah negeri yang sebelum ini terletak di bawah naungan kuasa Siam iaitu Perlis Kedah Kelantan dan Terengganu akan diserahkan kepada British. Dengan penyerahan ini Penasihat British telah diletakkan di setiap negeri tersebut. Pentadbiran NNMTB yang berasingan dengan NNMB berterusan sehingga Perang Dunia Kedua. British didapati gagal untuk menggabungkan NNMTB dengan NNMB kerana mendapat tentangan hebat daripada raja-raja Melayu di NNMTB.

slide 26:

PENGAGIHAN KUASA PUSAT DISENTRALISASI 1920-41  Rancangan pengagihan kuasa pusat ini dikemukakan oleh Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu. Kerajaan British memperkenalkan disentralisasi disebabkan beberapa faktor iaitu:  Sultan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu berasa tidak puas hati dengan pemusatan kuasa pentadbiran di tangan Pesuruhjaya Tinggi. Ini menyebabkan mereka kehilangan kuasa. Sultan juga tidak merasa puas hati apabila Majlis Persekutuan yang ditubuhkan pada tahun 1909 tidak memberikan mereka sebarang kuasa pemutus dan mesyuarat boleh dijalankan tanpa kehadiran mereka.  Pihak British ingin menyatukan negeri-negeri Melayu keseluruhannya yang sebelum ini terdiri daripada tiga kawasan politik iaitu Negeri-negeri Melayu Bersekutu Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri- Negeri Selat.  Kerajaan British berhasrat mengurangkan perbelanjaaan pentadbiran terutamanya semasa kemelesetan dunia pada tahun 1920-an

slide 27:

Latar Belakang Perjanjian Persekutuan 1895 Idea penubuhan persekutuan dikemukakan oleh Frank Swettenham pada tahun 1892 kepada gabenor NNS Cecil Smith Pada tahun 1893 Cecil Smith menghantar laporan kepada Pejabat tanah jajahan mencadangkan penubuhan persekutuan yang terdiri daripada Perak Selangor Negeri Sembilan dan Pahang.

slide 28:

Laporan

slide 29:

Pada 1 Julai 1895 Sultan tersebut menandatangani perjanjian persekutuan. Pada 1 Julai 1896 NNMB ditubuhkan semasa Sir Charles menjadi Gabenor NNS 4buah negeri iaitu Perak Selangor Negeri Sembilan dan Pahang disatukan menjadi NNMB pusat pentadbiran di KL. NNMB diketuai oleh presiden Jeneral di mana Jawatan presiden masih kekal di negeri masing- masing

slide 30:

Syarat Perjanjian Persekutuan 12 Jun 1895 • • • •

slide 31:

Syarat Perjanjian Persekutuan 12 Jun 1895 • • • • • • •

slide 33:

1. Residen Jeneral berkuasa dalam pentadbiran kewangan dan cukai eksport 2. Kerajaan pusat menubuhkan jabatan- jabatan yang diketuai pegawai-pegawai British seperti Jabatan Kehakiman Jabatan Kewangan Jabatan Perhubungan dan Perkhidmatan Awam 3. Penglibatan orang- orang Melayu adalah terhad 4. Sultan dikehendaki menurut nasihat Residen Jeneral dalam semua hal kecuali hal berkaitan agama Islam dan adat Melayu 5. Kuasa sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri diambil alih oleh Residen Jeneral

authorStream Live Help