2.UNDG2 LAUT MELAKA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

SEJARAH PERKEMBANGAN DI NEGERI-NEGERI MELAYU SEHINGGA AWAL KURUN KE-20 Undang-Undang Laut Melaka Disediakan Oleh Daniel George Dayangku Nurul Akmal Binti Awang Mustapha

slide 3:

Undang – Undang Laut Melaka ULM • Merupakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti perdagangan pelayaran dan peraturan- peraturan dalam kapal yang dibuat bagi sesuatu pelayaran. • Ia juga dikenali sebagai adat pelayaran Melaka. • Kitab peraturan Pelayaran dan Hukum Undang-undang Laut. • Undang Undang Laut yang berasal dari zaman Melaka itu ialah suatu undang undang yang sangat penting yang ditulis pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud 1488-1511.

slide 5:

SEJARAH PENGGUBALAN Undang – Undang Laut Melaka ULM • Semua naskhah menceritakan bahawa Sultan Mahmud yang memerintahkan penulisan Undang Undang Laut ini atas permohonan tiga orang nakhoda iaitu Nakhoda Jenal Nakhoda Diri dan Nakhoda Sahak yang inginkan hukum pelayaran yang tetap. • Ketiga tiga nakhoda tersebut bermesyuarat dengan segala nakhoda untuk membuat undang undang ini. Apabila selesai ketiga tiga nakhoda itu mempersembahkan undang undang tersebut kepada Duli Yang Dipertuan Sultan Mahmud Syah melalui Bendahara Paduka Raja yang menjadi mangkubumi pada ketika itu.

slide 6:

SEJARAH PENGGUBALAN Undang – Undang Laut Melaka ULM • Sultan Mahmud Syah menerima undang undang itu dengan baik dang mengisytiharkannya sebagai Undang Undang Laut yang sah sebagaimana titah baginda dalam upacara penyerahan undang undang tersebut. • "Baik kami kabulkan seperti sembah bendahara itu. Kami kurniakan hukum ini kepada segala nakhoda datang kepada anak cucu kami dan jikalau sudah kami hukumkan di laut tiada dapat siapa mengata kami kerana hukum ini sudah titah dari bawah Duli Yang Dipertuan Sultan Mahmud Syah di dalam negeri Melaka segala hukum dilaut itu putus di laut jua dan hukum di darat putusnya di darat jua...." • Tiga orang nakhoda memohon izin Sultan Mahmud untuk menuliskan Undang Undang Laut. Setelah selesai para nakhoda dianugerahi gelar pangkat oleh baginda.

slide 7:

Undang – Undang Laut Melaka ULM • ULM mengandungi 20 fasal ada kajian yang mengatakan terdapat 24 fasal • Undang-undang Laut Melaka adalah sangat penting kerana: • Melaka sememangnya terlibat secara langsung dengan pelayaran antarabangsa yang melibatkan pedagang asing. • Dengan adanya Undang-undang laut Melaka ini segala masalah yang berlaku di kawasan perairan dapat di atasi dengan mudah dan berlandaskan Undang-Undang. Ia mengandungi: • tatacara jual beli di atas kapal • peraturan pelayaran • bidang kuasa nakhoda dan tanggungjawab pegawai-pegawai kapal. • hal ehwal peraturan dan sistem perkastaman • cukai dan tanggungjawab serta bidang kuasa Syahbandar.

slide 8:

BAB I : ULM 1 Kod kuasa. 2Perihalan orang di atas kapal kapal. 3Pegawai dan anak kapal kuasa tugas dan sifat penglibatan mereka - menerangkan struktur pentadbiran atau hierarki kuasa di atas kapal. Kapal adalah seperti sebuah negara atau sebuah kerajaan di mana Nakhoda kapten laut adalah raja. Ini hierarki kuasa berikut berturut-turut ke bawah yang sebahagiannya digambarkan sebagai berikut:

slide 9:

Struktur Pentadbiran Kapal Nakhoda Raja Malim pilot Imam Tukang kanan petty officer in charge of starboard Sida-sida Tukang kiri petty officer in charge of starboard Sida-sida Tukang agong head workman Sida-sida Awak- awak crew Rakyat Juru mudi helmsman Bendahara Juru batu leadsman Temenggung

slide 10:

BAB I : ULM  Agak sukar untuk mencari perbandingan jawatan di atas tanah darat kerana kebanyakan fungsinya adalah berkaitan maritim. • Kedudukan Malim sering dibandingkan dengan seorang imam pemimpin kumpulan doa di atas kapal kerana kemahiran pelayarannya. Beliau adalah orang yang memutuskan bila untuk belayar kerana dia mahir tentang angin lazim ramalan ribut dan ombak Sandbanks dan batu karang. Jelas sekali Malim merupakan orang yang pertama yang memberi nasihat kepada Nakhoda tentang setiap pelayaran. • Jurumudi yang merupakan pembantu paling dekat Nakhoda adalah setanding dengan bendahara Perdana Menteri • Juru batu sama seperti Temenggung iaitu Menteri Pertahanan. Peranan beliau adalah untuk menjaga keamanan di atas kapal dan bertindak sebagai hakim dalam mana-mana pertikaian. Ini sepadan dengan petikan Undang-Undang Laut Melaka "... .memutuskan benar dengan yang salah". Contoh Awak-awak yang enggan mengikuti perintah Tukang Agong akan dihukum oleh Juru batu dengan hukuman sehingga tujuh sebatan.

slide 11:

BAB I : ULM Antara peruntukan lain dalam fasal ini adalah: Peraturan dan prosedur membuat anak-anak kapal yang bertugas berkepang menjaga kapal. Empat tugas utama : Air masuk ke dalam kapal itu ribut dan angin yang melanda musuh menaiki kapal itu dan kebakaran. Maklumat terperinci mengenai tugas Muda-muda mengawal kemudi kapal menjaga senjata mempertahankan kapal dalam peperangan. Mereka juga bertanggungjawab sebagai pengawal peribadi kepada Nakhoda di pelabuhan. Prosedur untuk anak-anak kapal yang telah menjaga tupai kapal yang laluan utama akses di antara dek dan hold. Prosedur untuk bekalan makanan untuk Awak-awak. Nakhoda bertanggungjawab untuk menyediakan pinjaman kepada sesiapa yang memerlukannya. Ini adalah tertakluk kepada prosedur dan proses tertentu termasuk syarat-syarat pembayaran balik dan cukai yang dikenakan. Sebagai contoh ia menyatakan bahawa orang yang meminjam biasanya terikat dengan perjanjian selama tiga tahun tiga bulan dan tiga hari.

slide 12:

BAB I : ULM 4 Orang kiwi peniaga – di mana pada abad ke-15 Melaka sistem commenda telah maju di mana: i. peniaga akan menghantar barang-barang di dalam kapal orang lain sama ada dalam mengurus beberapa ejen beliau bertugas sebagai kiwi atau diamanahkan kepada Nakhoda untuk pulangan yang tetap. ii. Fasal ini menggariskan tanggungjawab kiwi terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kadar sewa dan hak-hak kepada petak partition untuk menyimpan barang- barang. iii. Tugas kiwi untuk menjaga petak yang disewakan dalam tempoh masa yang dibenarkan. Penalti akan ditetapkan bagi kegagalan untuk mengisi petak yang disewa dalam tempoh yang ditetapkan. iv. kiwi boleh menyertai pelayaran kapal dalam beberapa cara a pertama dengan menyewa petak b kedua membantu Nakhoda dengan mengeluarkan modal sebanyak tiga atau empat tahils dari emas c dengan membuat perjanjian untuk memberi 3/10 jualan beliau kepada Nakhoda. d Ketua kiwi berhak untuk memegang separuh daripada pembahagian sama ada beras atau peruntukan disimpan.

slide 13:

BAB II : ULM 5Rombongan kapal - kawasan-kawasan tertentu di atas kapal hanya boleh diduduki oleh orang yang dipilih mengikut status mereka. Sebagai contoh: i. balai lintang anjung dilindungi atau seluruh dewan adalah khusus untuk mesyuarat ii. balai bujur dewan utama adalah untuk Muda-muda. iii.peterana lawang dikhaskan untuk Nakhoda muda-muda dan tukang agong iv.awak-awak adalah dilarang untuk memasuki mana-mana tiga kawasan. Klausa juga menyebut mengenai isu-isu lain bagi sewaan petak dan status ruang sewa sekiranya ada perkara timbul berhubung dengan anak kapal seperti perbalahan penyakit tindakan jenayah dan sebagainya. 6Peraturan-peraturan bagi keselamatan semasa kapal di laut.

slide 14:

BAB II : ULM 7 Api 8 Membuang kargo laut - prosedur membuang kargo kapal laut sekiranya berlaku ribut besar untuk keselamatan anak-anak kapal. Kargo yang perlu dikurangkan akan dicampakkan bergantung kepada kadar dan nilai yang dimiliki oleh setiap penumpang dan pemegang saham setiap petak. 9 Pelanggaran Kapal antara satu sama lain - peraturan dan penalti bagi kapal-kapal berlanggar di laut terutamanya semasa hujan lebat. Fasal itu juga menyebut prosedur yang diambil jika kapal melalui lintang pembayar kapal berlabuh di seluruh laut atau sungai untuk mengumpul cukai denda perlu dibayar oleh semua pelayar m di atas kapal tersebut sama ada orang yang bebas seorang hamba tua muda miskin kaya lelaki dan perempuan.

slide 15:

BAB II : ULM 10 Meletakkan kapal ke dalam pelabuhan dan cara perdagangan - prosedur dan peraturan-peraturan bagi perdagangan di pelabuhan / bandar-bandar. Setibanya di pelabuhan apabila pasaran adalah pada yang paling baik Nakhoda yang mempunyai hak pertama untuk menjual barang dagangannya empat hari sebelum kiwi dan enam hari sebelum pelayar lain. i. Nakhoda juga mempunyai keutamaan untuk menawarkan barang-barangnya dengan harga yang tertinggi. Sesiapa menawarkan barangan mereka pada harga yang lebih tinggi daripada Nakhoda harta bendanya boleh dirampas oleh Nakhoda dan hanya akan dilepaskan selepas membayar harga kos. ii. Fasal ini juga menyatakan bahawa Nakhoda yang perlu berunding dengan pegawai-pegawainya sekiranya perlu berhenti di mana-mana pelabuhan yang tidak dalam jadual asal. Dengan cara yang sama jika dia memutuskan untuk menyeberangi teluk selat dan lain-lain dia terpaksa mendapat persetujuan juru mudi batu juru dan tukang agong.

slide 16:

BAB II : ULM 11 Penahanan - fasal yang menyatakan bahawa: "apabila musim hampir berakhir dan Nakhoda hendak pergi belayar kiwi itu boleh menunggu selama tujuh hari. Selepas itu jika Nakhoda tidak belayar dan musim berakhir harga sewa petak yang telah dibayar hendaklah dikembalikan kepada kiwi. Jika kiwi adalah punca kelewatan dan musim hampir berakhir Nakhoda hendaklah menahan kapal selama tujuh hari dalam akaun mereka selepas itu nakhoda diberi kuasa belayar tanpa mereka jika mereka tidak bersedia. Tiada yang perlu dibayar atau dilakukan berhubungan dengannya " 12 Orang berhenti dari menjadi pelayar kapal.

slide 17:

BAB III : ULM 13 Orang yang boleh berada di dalam kesusahan atau yang terdampar di laut -. Prosedur untuk Nakhoda yang bertemu castaways dengan harta mereka kerana kapal karam 14 prosedur pengagihan harta yang dirampas di laut. Prosedur ini juga diikuti kategori status waris-sama ada seorang hamba orang yang berhutang atau saudara Nakhoda itu. i. Kod ini menyatakan bahawa: “se si apa sahaja yang menemui Apa sahaja yang ditemui di lautia menjadi harta Nakhoda kapal dan terpulang kepada budi bicara nakhoda untuk memberikan ganjaran kepada orang yang menemuinya. ii. Apa sahaja yang ditemui di pantai oleh pemilik kapal pada masa yang apabila pemilik kapal tidak bertindak di bawah perintah nakhoda dan tidak melaksanakan tugas dalam kapal walaupun kiwi atau Turun menugen harta itu hendaklah dibahagikan kepada tiga bahagian dan satu pertiga hendaklah diberikan kepada orang yang menjumpainya dan baki dua bahagian menjadi harta Nakhoda itu. " 15 Membawa hamba dari negara lain -. Prosedur dan undang-undang bagi Nakhoda yang menjumpai hamba yang lari dari pemiliknya.

slide 18:

BAB IV : ULM 16 Jenayah dan hukuman di atas kapal kapal - penalti bagi mereka yang berperang dan dibunuh di atas kapal termasuk hukuman untuk kiwi yang cuba membunuh Nakhoda itu. Terdapat juga butir-butir mengenai orang yang boleh dihukum mati di atas kapal. Empat jenis kesalahan boleh menyebabkan hukuman mati i. Bercakap tidak sopan dan menjadi tidak setia kepada Nakhoda itu. ii. Merancang atau bekerjasama dengan anak kapal lain untuk membunuh Nakhoda kiwi tukang atau malim. iii. Seseorang yang membawa keris di atas kapal manakala yang lain tidak. iv. tingkah laku yang sangat buruk dan bertindak secara tidak hormat.

slide 19:

BAB IV : ULM 17 Kelakuan kurang ajar dan keras kepala ke arah Nakhoda - untuk orang yang lantang dan kurang ajar kepada Nakhoda atau kiwi orang yang boleh dihukum dan boleh dibunuh jika dia bertindak balas dengan permusuhan 18 Zina dan kesalahan jenayah dengan wanita di atas kapal -. Fasal ini dijelaskan mengikut status pesalah sama ada orang yang bebas seorang hamba seorang gadis tunggal bujang isteri suami 19 Pertengkaran dan pembedahan -. Klausa bagi mereka yang berjuang di atas kapal. 20 Kecurian.

slide 20:

Sistem Pentadbiran Pelabuhan • Kemajuan pesat perdagangan Melaka salah satu sebabnya ialah sistem pentadbiran pelabuhan yang efektif. • Jawatan Syahbandar diwujudkan khusus untuk melicinkan urusan perdagangan. • Tugas Syahbandar ialah • Mengurus pasar dan gudang. • Menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang • Memeriksa alat timbang dan sukat serta mata wang • Menjadi hakim di pelabuhan • Menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal • Mengurus cukai

slide 21:

Sistem Pentadbiran Pelabuhan • Seramai 4 orang Syahbandar dilantik oleh kerajaan Melaka dengan tugas mengendalikan kumpulan yang berlainan. • Syahbandar I – mengurus pedaganf dari Gujerat. • Syahbandar II – mengurus pedagang dari China Champa Rukuyu Jepun. • Syahbandar III – mengurus pedagang dari Kalinga Pegu Burma Banggala dan Parsi. • Syahbandar IV – mengurus pedagang dari Pulau Jawa Maluku Banda Kalimantan Borneo Pasai Filipina.

slide 22:

Sistem Pentadbiran Pelabuhan • Kerajaan Melaka memperkenalkan Sistem Cukai dan surat kebenaran berniaga dalam pentadbiran pelabuhan. • Pedagang perlu membayar “panduan” cukai rasmi sebelum berjual beli dengan kadar berbeza-beza mengikut tempat. • Pedagang dari Barat seperti Arab Parsi India Siam dan Pegu Burma dikenakan cukai sebanyak 6. • Pedagang tempatan dan tinggal di Melaka dikenakan cukai 3. • Pedagang dari China dan Jepun hanya dikehendaki memberi persembahan atau hadiah kepada Sultan Temenggung atau Syahbandar tanpa sebarang cukai lain.

slide 23:

Sistem Pentadbiran Pelabuhan • Keselamatan perairan dan kapal-kapal berdagang di Melaka adalah di bawah tanggungjawab Laksamana dan Orang Laut. • Laksamana sentiasa berganding tenaga mematahkan serangan lanun laut dan mengekalkan keselamatan pedagang di Melaka. • Kerajaan Melaka telah menggubal Undang-Undang Laut Melaka bagi memastikan keadilan terpelihara dan kesejahteraan rakyat terbela. • Keberkesanan sistem pentadbiran perlabuhan turut diperkukuhkan dengan kemudahan di perlabuhan seperti menyediakan gudang menyimpan barang dan tempat tinggal sementara menanti pertukaran angin monsun.

slide 24:

Sistem Pentadbiran Pelabuhan • Kemudahan lain termasuklah penyediaan kapal perahu jong lancer gajah dan pekerja untuk mengangkut barang ke gudang. • Dermaga dibina untuk memperbaiki kapal yang rosak. • Bekalan makanan dan air bersih turut disediakan dengan secukupnya untuk pedagang-pedagang.

slide 25:

KESIMPULAN • Undang-undang Laut Melaka adalah sangat penting kerana: • Melaka sememangnya terlibat secara langsung dengan pelayaran antarabangsa yang melibatkan pedagang asing. • Dengan adanya Undang-undang laut Melaka ini dapat memastikan segala masalah yang berlaku di kawasan perairan dapat di atasi dengan mudah dan berlandaskan Undang-Undang.

slide 26:

Sumber Rujukan Johdi Salleh 2009. Sejarah Perkembangan Negara Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd Norizan Yusoff 2011. Sejarah Malaysia Selangor: Marshall Cavendish Sdn. Bhd https://en.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Laut_Melaka

slide 27:

SEKIAN TERIMA KASIH DISEDIAKAN OLEH DANIEL BIN GEORGE DAYANGKU NURUL AKMAL BINTI AWANG MUSTAPHA

authorStream Live Help