4.KEPENTGN PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Kepentingan Perlembagaan

slide 2:

Kepentingan Perlembagaan Politik Ekonomi Sosial

slide 3:

Politik  Perlembagaan dapat menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik.  Menjamin pentadbiran dan pemerintahan yang cekap adil dan telus.  Menjamin kerjasama antara kerajaan pusat dan kerajaan Negeri.  Menjadi panduan pemerintahan negeri.

slide 4:

Ekonomi  Memastikan wujudnya keadilan sosial antara kaum. perkara 8 1 sama rata  semua orang adalah sama rata di sisi undang- undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang.  Kestabilan politik menjamin perkembangan ekonomi.  Kestabilan politik juga menarik kedatangan pelabur luar.

slide 5:

Sosial  Mewujudkan integrasi yang membentuk negara dan bangsa yang besatu padu dan setia kepada negara.  Menjaga dan memelihara hak istimewa orang melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak. Contohnya:  Perkara 153 1 adalah menjadi tanggungjawab yang dipertuan agong memelihara kedudukan istimewa Melayu dan bumiputera mana-mana negeri sabah dan Sarawak da kepentingan sah kaum- kaum lain mengikut peruntukan perkara ini.  Menjamin keamanan dan keselamatan rakyat.

slide 6:

Rujukan - The delegation of powers ordinance 1956 of the federation shall with the necessary modifications have effect in Sabah and Sarawak in relation to any delegation made under any extended or transferred Law- see Articles 3 of F.L.Ns. 359 and360 of 1964. - Zainal Abidin Abd. Wahid 1979.Sejarah Malaysia Sepintas lalu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

slide 7:

Sekian dan Terima Kasih … Ahli Kumpulan: Maisarah Siti Fronika Mazlinah Fahmi Latif

authorStream Live Help