3.CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

PERLEMBAGAAN MALAYSIA  Ciri-ciri Perlembagaan Malaysia

slide 2:

CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN 1. Pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi 2. Agama Islam agama rasmi tetapi kebebasan amalan agama-agama lain dibenarkan 3. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan 4. Kedudukan setiap rakyat adalah sama disisi undang-undang 5. Yang diPertuan Agong memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera

slide 3:

RUJUKAN Internet  Pmperlembagaanmalaysia.blogspot.com BUKU  Abdul aziz Bari.2008.Perlembagaan Malaysia Asas- asas dan masalah.Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.  Ahmad Ibrahim et.al.1999. Perkembangan Undang- undang Perlembagaan Persekutuan.Dewan Bahasa dan PustakaKuala Lumpur.  Noor Aziah Mohd Awal.2007.Pengenalan Kepada Sistem Perundangan di Malaysia. International Law Book ServicesSelangor Darul Ehsan.

slide 4:

KUMPULAN 3: 1. JEFFERSON 2. MOHD YASSER 3. AZIZ 4. NITA 5. EVELYN

authorStream Live Help