Bab 12-Kajian tindakan-

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

BAB 12: PENGINTEGRASIKAN DATA PENYELIDIKAN TINDAKAN http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA SIR SAMUEL PN.PHYILIS ::

slide 2:

Mengintegrasikan Pelbagai Sumber Data  Pelbagai sumber data perlu diintegrasikan utk membukti dan menyokong tindakan yang dilakukan dalam Kajian Tindakan  Spt maklumat temubual diintegrasikan dgn pemerhatian pelajar atau persepsi staf terhadap sumber disemak dgn mengintegrasikan dgn analisis dokumen  Pelbagai sumber penting untuk menganalisis data dengan mendalam dan efektif  Maklumat yang banyak akan meningkatkan mutu kajian dan asas kepada tindakan yg lebih efektif

slide 3:

Menghubungkaitkan data dengan literatur  Bertujuan untuk menggalak dan menyokong kesimpulan yg banyak utk meningkatkan mutu kajian dan asas kpd tindakan yg lebih efektif

slide 4:

Merumuskan Hasil Kajian Dan Membuat Kesimpulan  Hasil kajian perlu dirumuskan dan dibuat kesimpulan http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA SIR SAMUEL PN.PHYILIS ::

authorStream Live Help