TUTORIAL TAJUK 4

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

TAJUK 4 1.Douglas 2.James 3.NorAlifah 4.Hafizawati 5.Rosdianah 6.NurHidayah AHLI KUMPULAN : http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA SIR SAMUEL PN.PHYILIS ::

slide 2:

SOALAN Anda mengajar di sebuah sekolah.Terdapat 3 orang murid mengalami masalah mengingat 5 prinsip rukunegara mengikut urutan yang betul.Melalui nota lapangan pemerhatian bincangkan langkah- langkah yang anda akan jalankan untuk memproses data-data kualitatif berdasarkan situasi yang diberi diatas.

slide 3:

NOTA LAPANGAN PEMERHATIAN Catatan yang dibuat semasa melakukan pemerhatian.

slide 4:

•Kaedah pemerhatian sesuai digunakan khususnya penyelidik mengkaji perkembangan tingkah laku. •Setiap pemerhatian mestilah mempunyai tujuan tertentu dilakukan secara saintifik mempunyai fokus mestilah dicatat secara rapi dan betul. •Catatan mestilah tepat sah boleh dipercayai.

slide 5:

LANGKAH 1. Membaca dan meneliti “Not a Lapangan ”. 2. Kategorikan data dengan 5 tema iaitu dengan menggunakan warna yang berbeza bagi melabelkan perkara penting dan perkara berkaitan dengan fokus kajian. 3. Tidak melibatkan nombor.

slide 6:

CONTOH WAR NA TEM A KUNING BIRU HIJAU MERAH JAMBU UNGU STRATEGI PENGAJARAN PERASAAN TINGKAH LAKU MOTIVASI KESAN PENGAJARAN

slide 7:

PROSES MENGANALISIS NOTA LAPANGAN 1. Memilih data yang dianggap penting c a 9 1 4 3 9 B D . Data yang dianggap penting. dibuang kerana tidak penting. 2. Membuat kategori data. 3. Membuat kelompok data dalam setiap kategori yang telah ditetapkan.

slide 8:

Rajah memproses data nota lapangan pemerhatian. C a 1 4 3 9 B D D 1 3 4 9 c a B D B D c a 1 3 4 9 Hasil catatan nota lapangan pemerhatian Hasil analisis data nota lapangan pemerhatian Persembahan data

slide 9:

http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA SIR SAMUEL PN.PHYILIS ::

authorStream Live Help