PENYELIDIKAN KUALITATIF

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

P E N Y E L I D I K A N K U A L I TAT I F KAJIAN SEJARAH KAJIAN NARATIF http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA SIR SAMUEL PN.PHYILIS ::

slide 2:

K A J I A N S E J A R A H

slide 3:

 Dilakukan melalui pengumpulan data secara sistematik dan penilaian data – data secara objektif terhadap peristiwa yang telah berlaku pada masa lepas. Melalui analisis data dan maklumat sejarah secara terperinci membantu penyelidik menentukan sedikit sebanyak tentang hubungan sebab – akibat.

slide 4:

TUJUAN :  Mendapatkan maklumat berkaitan dengan peristiwa lampau.  Penyelidik membuat ramalan atau jangkaan tentang kesudahan peristiwa pada masa depan.

slide 5:

•Kajian ini tidak memanipulasikan atau mengawal pemboleh ubah disebabkan kajian sejarah bergantung kepada data – data daripada masa lampau. •Penyelidik juga haruslah tidak membenarkan emosinya mempengaruhi diri supaya penyelidik dapat membuat kesimpulan yang adil dan tidak berat sebelah.

slide 6:

Ciri – ciri Kajian Sejarah Penyelidikan secara instrument kajian Penglibatan penyelidik secara peribadi Nilai dalam sebahagian inkuari Fokus pada proses Bentuk data Pendekatan menganalisi data

slide 7:

Ciri – ciri Kajian Sejarah Penyelidikan dijalankan dlm persekitaran semula jadi. Berbilang realiti sosial Kepentingan niat Mengkaji kes Mementingkan makna Tumpuan kepada tindakan Mengkaji secara holistik

slide 8:

K A J I A N N A R A T I F

slide 9:

 Berfokus kepada kajian mengenai seorang individu.  Data yang dikumpul melalui koleksi cerita-cerita yang digunakan untuk membina naratif mengenai pengalaman individu dan makna pengalaman baginya.  Perkataan naratif boleh dikaitkan demean kaedah penyelidikan dan fenomena Pinnegar dan Daynes 2006 atau fenomena dan proses Connelly dan Clandinin 1990.

slide 10:

 Sejarah hidup autobiografi biografi menjelaskan bentuk – bentuk kajian naratif.  Data diperolehi Letherby 2003  Penceritaan  Kisah sejarah hidup  Temubual mendalam  Biografi Kumpulan tumpuan

slide 11:

 Digunakan utk mengambarkan pandangan individu terhadap diri sebenar dan inspirasinya.  Menurut Carr 1997 terbahagi kpd 2 bentuk :- 1.Naratif Ontology  Apabila seseorg itu menceritakan tentang dirinya. 2.Naratif Perwakilan  Cerita atau kisah yang disampaikan oleh penyelidik untuk menjelaskan pengetahuannya tentang sosiobudaya sesebuah kumpulan manusia.

slide 12:

SEKIAN …………………. TERIMA KASIH …………………….. DISEDIKAN OLEH : HAFIZAWATI NORALIFAH ROSDIANAH NURHIDAYAH http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA SIR SAMUEL PN.PHYILIS ::

authorStream Live Help