KEMAHIRAN MENGENAL PASTI MASALAH & INTERVENSI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

TUTORIAL 10 Bincangkan kemahiran asas kaunseling : Kemahiran Mengenalpasti Masalah Membuat Intervensi Disediakan Oleh Daniel George http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA MISS SEFIAH ::

slide 2:

MASALAH

slide 3:

DEFINI Kamus Dewan 2002 - Kamus Za ’b a 2000 - Perspektif Islam -

slide 4:

Membuat Interprestasi Pemikiran Reflektif

slide 5:

o Memberi tafsiran penjelasan tentang makna tujuan implikasi sesuatu. o Pembinaan fakta perasaan tentang klien berdasarkan komunikasi lisan bukan lisan daripada pandangan seorang pendengar iaitu kaunselor sendiri. o Ianya amat bergantung kepada kemahiran berfikir secara KBKK secara reflektif.

slide 6:

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS o Membanding dan membezakan o Mengkategorikan o Mencirikan o Menghuraikan o Menyusun mengikut tertib kronologi keutamaan o Menaakul o Menganalisis o Merumus meramal o Membuat inferens o Menilai maklumat inferens KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF o Menjana menghasilkan Idea o Membuat hipotesis o Meramal perkara baru o Mengsintesis o Menghubungkait o Mencipta metafora analogi definisi o Mereka cipta o Mengarang o Melukis Kemahiran Membuat Keputusan Kemahiran Menyelesaikan Masalah

slide 7:

o Brichall 1992 - memerlukan penggunaan pengalaman-pengalaman sedia ada untuk menimbangkan kemungkinan-kemungkinan tindakan alternatif yang boleh jaya untuk mencapai objektif penyelesaian masalah serta membuat keputusan bagi tindakan seterusnya.

slide 8:

o Wilson J Wing Lan J 1993 – berhubung rapat dengan aspek-aspek pemikiran yang lain khasnnya pemikiran kritis kreatif yang standing digunakan sebagai pendekatan penyelesaian masalah.

slide 9:

o Mengaitkan sesuatu idea dengan pengalaman- pengalaman yang sedia ada o Mengemukakan soalan-soalan kendiri o Mengusulkan hipotesis andaian o Mengemukakan pelbagai kemungkinan penyelesaian yang wajar o Menilai kemungkinan penyelesaian secara kritis kreatif

slide 10:

Masalah Psikologi Masalah Akademik Dan Pengurusan Diri Masalah Pemikiran Masalah Tingkah Laku

slide 11:

MASALAH PSIKOLOGI Tekanan Emosi Malu dan Rendah Diri Iri Hati Kesunyian Menjadi Orang Yang Sangat Sensitif

slide 12:

MASALAH AKADEMIK DAN PENGURUSAN DIRI PENGURUSAN MASA TEKANAN KERJA TIADA MOTIVASI TIDUR DALAM KELAS STRESS ASYIK NAK MARAH

slide 13:

 Tidak tahu bagaimana membuat keputusan.  Tidak yakin dengan kebolehan diri.  Terlalu mudah berputus asa.  Tidak boleh menerima kegagalan. MASALAH PEMIKIRAN  Berfikiran negatif.  Terlalu inginkan kesempurnaan  Terlalu bergantung dengan orang lain.  Ragu-ragu dengan tindakan yang di ambil.

slide 14:

Suka bergaduh Terlalu cepat marah/ panas baran Tabiat negatif dalam komunikasi Masalah Tingkah Laku Memandang rendah dan memperlekehkan orang lain Ketagih rokok arak dan dadah

slide 15:

PEMERHATIAN BERTANYA INDIVIDU YANG RAPAT DENGAN KLIEN MEMBERI TUGASAN KOMUNIKASI TANPA LISAN MENYATAKAN SOALAN

slide 16:

o Merupakan teknik digunakan dalam sesi terapi. o Diaplikasikan untuk menangani masalah peribadi yang teruk termasuk penyalahgunaan dadah gangguan makan merendahkan diri penyalahgunaan komputer game aktiviti menonton televesyen secara keterlaluan gangguan mental/emosi.

slide 17:

o Intervensi boleh dibahagikan kepada intervensi secara langsung dan intervensi secara tidak langsung. o Intervensi secara langsung – menggunakan teknik kaunseling individu kumpulan. o Intervensi secara tidak langsung – melibatkan kerjasama keluarga klien untuk menggalakkan mereka membantu klien menyelesaikan masalah yang dihadapi.

slide 18:

o Kemahiran merumus pula amat bergantung kepada kemahiran membuat interprestasi khasnya kemahiran menggunakan pemikiran reflektif. o Ciri pemikiran reflektif ialah melibatkan penyelesaian sesuatu masalah secara peringkat secara kritis kreatif ingatan semula pengalaman-pengalaman yang berkaitan serta terhadap kemungkinan- kemungkinan penyelesaian.

slide 19:

Masalah Proses pemikiran reflektif bermula Membaca mentafsir maklumat Memahami masalah melalui pemikiran kognitif Menentu menyusun maklumat Memproses menganalisis data dengan pemikiran secara kritis Mencari hubungan Mencadang hipotesis Mencari hubungan Mencari hubungan Mengingat kembali perhubungan pengalaman- pengalaman yang sedia ada dengan penyelesaian masalah Penggunaan pemikiran kritis dan kreatif Mencari pelbagai kemungkinan penyelesaian Penggunaan pemikiran refleksi untuk membuat keputusan atau menetap tindakan

slide 20:

o Bila masa dipilih untuk membuat rumusan adalah penting. o Rumusan dibuat di tengah perbincangan mungkin mengganggu kelancarannya tetapi ini dapat membantu jika klien telah ucap banyak dengan masa yang agak lama. o Umumnya msa merumus dibuat di hujung masa perbincangan.

slide 21:

o Sebelum sesi berakhir merumus akan membantu klien meninjau perkara utama yang telah dibincangkan menjelaskan persetujuan yang akan dicapai serta meningkatkan tindakan susulan yang harus diambil sebelum bersurai. o Merumus juga memberikan persepsi dan kesedaran faedah perbualan yang berlangsung. o Merumus bukan bermaksud isu perbincangan itu berakhir di situ. Ia membuka jalan untuk perbincangan dalam sesuatu masa yang akan ditentukan. o Merumus memberi pelajar melihat situasi secara keseluruhan dengan lebih jelas lagi.

slide 22:

o Di bawah konteks penyelesaian masalah refleksi ialah sesuatu proses seseorang yang berusaha untuk mengingat dan merernung kembali masalah yang difikirkan atau dialaminya menganalisis dan menilai kesannya termasuk memikirkan cara memperbaiki dan merancang dengan mengubahsuainya untuk digunakan dengan lebih berkesan pada masa hadapan.

slide 23:

o Membuat keputusan merupakan peringkat akhir dalam proses penyelesaian masalah. o Ia diertikan sebagai sesuatu teknik atau proses penggunaan kemahiran KBKK pemikiran reflektif untuk menimbangkan pemilihan yang terbaik daripada kemingkinan-kemungkinan penyelesaian alternatif yang dicadangkan dalam proses penyelesaian masalah.

slide 24:

o Srtategi-strategi utama yang digunakan dalam proses membuat keputusan ialah penggunaan KBKK termasuk pemikiran reflektif melalui rangsangan grafik diri sendiri sumbangsaran untuk membanding menganalisis menilai meramal kesan akibat setiap pemilihan penyelesaian masalah daripada pelbagai kemungkinan penyelesaiannya supaya memilih satunya yang diputuskan terbaik dengan tujuan mencapai objektif penyelesaian masalah dengan berkesan secara sempurna.

slide 25:

MENGENAL PASTI ISU / MASALAH MENENTUKAN OBJEKTIF PENYELESAIAN MASALAH MENENTUKAN STRATEGI-STRATEGI PENYELESAIAN MENJANA PELBAGAI PENYELESAIAN YANG MUNGKIN MENILAI AKIBAT KESAN SETIAP PILIHAN MEMBUAT KEPUTUSAN : MENENTU PILIHAN PENYELESAIAN TERBAIK AKIBAT PRO/CON KESAN

slide 26:

o Mengenalpasti masalah adalah proses yang paling asas dan paling penting dalam sesi kaunseling. o Meneroka dengan punca yang sebenar akan membantu klien dan memudahkan mereka mencari akar umbi terhadap permasalahan yang berlaku o Salah mengenalpasti masalah bererti gagal membantu menyelesaikan masalah klien. http://notappismpsejarah.blogspot.my/

authorStream Live Help