BAB 4 - ZAMAN KHULAFA AL-RASYIDIN

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

SEJARAH ISLAM SEHINGGA DAULAH ABASSIYAH SJH 3123 TAJUK 4.0 ZAMAN DAULAH KHULAFA AR RASHIDIN http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL FROM MDM AFINAH A.D MATSUD::

slide 3:

 Konsep Khalifah  Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Al-siddiq - Gerakan Ar Riddah - Usaha-usaha Abu Bakar menyelamatkan umat - Islam selepas kewafatan Nabi - Usaha pengumpulan Al-Quran  Pemerintahan Khalifah Umar Al-khatab - Perluasan kuasa negara Islam - Politik dan pemerintahan

slide 4:

 Pemerintahan Khalifah Uthman Bin Affan - Pemerintahan enam tahun pertama - Sebab-sebab munculnya fitnah besar - Kewafatan Uthman Bin Affan  Pemerintahan Khalifah Ali Bin Abu Talib - Konflik perlantikan Ali Bin Abu Talib dan perpecahan perpaduan umat Islam - Perang Jamal dan implikasinya - Perang Siffin dan implikasinya - Kewafatan Ali Bin Abu Talib

slide 5:

o Khutbah Nabi Muhammad s.a.w yg trakhir sgt pnting bgi pnduan umat Islam o Khutbah meminta umat Islam berpegang teguh kpd ajaran Islam yg berasaskn Al Ouran Sunnah o Digesa agar hdp brsatu padu brbaik antra 1 sma lain PENGENALAN

slide 6:

o Slps Nabi Muhammad s.a.w wafat pd tahun 632M pemerintahan Islam dtruskn oleh khalifah Islam yg mnerajui pemerintahan Khulafa Al Rasyidin o Jgka msa pmerintahan Khulafa Al Rasyidin lbih kurang 29 thn 632M - 662M o Pemerintahan krajaan ini dgelar ‘khalifah’ yg mrupakan pengganti Nabi ketua pntadbir negara Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w

slide 7:

KONSEP KHALIFAH Bahasa - Bermaksud pengganti Nabi Muhammad s.a.w bagi melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Islam Arab - Pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan

slide 8:

Agama - Bermaksud tanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam dan mengekalkan keharmonian serta kestabilan umat Islam Kamus Pelajar Edisi Kedua - Penganti Nabi Muhammad SAW gelaran bagi ketua agama/raja yang memerintah dibeberapa buah negara islam

slide 9:

4 Khalifah Yang Unggul Khalifah Abu Bakar Al Siddiq 632 – 634 M Khalifah Umar Al Khattab 634 – 644 M Khalifah Uthman Bin Al Affan 644 – 656 M Khalifah Ali Bin Abu Talib 656 – 661 M

slide 10:

Syarat – Syarat Calon Khalifah Beragama islam Lelaki yang merdeka Patuh kepada perintah Allah Melaksanakan hukum Allah dalam pemerintahan Mempunyai pengetahuan tentang agama islam Bersifat adil Memiliki akhlak yang baik Sihat tubuh badan Warak Berkebolehan mentadbir negara Berfikiran cerdas dan pintar

slide 11:

Cara Pelantikan Khalifah Menerusi 4 Kaedah Musyawarah Majlis Syura Cadangan satu nama Cadangan lebih seorang calon Pencalonan oleh sekelompok masyarakat

slide 12:

Tugas Khalifah Agama Islam Tanggungjwab  Memelihara dan meneruskan kesucian agama islam  Mengutamakan keseimbangan rohani dan jasmani dalam aspek poleko dan sosial

slide 13:

Sosial Tanggungjwab  Menjaga kebajikan rakyat  Memastikan kesejahteraan hidup rakyat di dunia dan akhirat  Mengekalkan perpaduan ummah

slide 14:

Politik Tanggungjwab  Memastikan kelicinan pentadbiran negara  Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh  Melantik dan melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara  Memantapkan sistem perundangan Islam  Mentadbir negara berlandaskan Al Quran dan Sunnah

slide 15:

Ekonomi Tanggungjwab  Menguruskan kewangan perbendaharaan negara dan baitulmal  Menguruskan pungutan kharaj jizyah dan zakat

slide 16:

KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ  Khalifah prtma yg mgantikan pimpinan Nabi s.a.w mmrintah antra thn 632M – 634M. Lahir pda thn 573 M  Nma asal bliau ilh Abdul Kaabah. Slps mmluk islam dtukar kpda Abdullah Bin Abu Quhafah  As Siddiq gelaran bermaksud yang membenarkan kerana sentiasa menyakni kebenaran Nabi Muhammad s.a.w

slide 17:

 Ahli prniagaan yg kaya pmimpin kota Makkah bpengalaman luas dlm bdang ptdbiran sblm memeluk Islam  Dgelar ’Pyelamat Umat Islam’  Ikhlas jujur mempunyai peribadi yg teguh tdak pernah mmnum arak dan setia  Org yg awal memeluk agama Islam dan sahabat Nabi yg paling rapat

slide 19:

MENENTANG GERAKAN AL RIDDAH Maksud Golongan Ar Riddah - Golongan yang mengaku diri sebagai nabi enggan membayar zakat dan murtad Konsep Ar Riddah - Gerakan al-Riddah ialah gerakan ahli kerajaan Islam atau gerakan mengingkari Islam

slide 20:

 Masyarakat Islam menghadapi krisis yang hebat yang hampir-hampir mengalami kehancuran  Terdapat golongan yang mengaku menjadi Nabi keluar terus daripada Islam murtad dan tidak mahu membayar zakat yang merupakan satu daripada rukun asas Islam  Gejala ini muncul di Mekah Madinah dan Taif

slide 21:

Langkah untuk Mengatasi Gerakan Al-Riddah  Menghantar Utusan - KAB telah menghantar utusan kepada kabilah-kabilah berkenaan untuk menyeru mereka supaya kembali ke pangkuan ajaran Islam - hanya Bani Abdul Qais di Bahrain sahaja yang berjaya dipujuk  Memerangi Mereka - Bagi golongan yang degil Khalifah Abu Bakar telah memerangi mereka - Sebanyak 11 buah pasukan tentera baru dibentuk - Pasukan ini telah dikerah untuk menentang golongan Nabi palsu murtad dan enggan membayar zakat - Setiap pasukan ini dipesan untuk memberi utusan dahulu kepada golongan al-Riddah - Sekiranya mereka masih enggan kembali ke pangkal barulah diperangi secara habis-habisan

slide 22:

Usaha-usaha Abu Bakar Menyelamatkan Umat o Khalifah Abu Bakar As-Siddiq khalifah Islam pertama di muka bumi ini o Beliau banyak berjasa dalam mempertahankan kesucian dan mengekalkan perkembangan Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad S.A.W. o Terdapat pelbagai kemajuan dan sumbangan yang dilakukan oleh beliau yang dalam memantapkan kerajaan Islam dalam usaha mempertahankan agama Islam itu sendiri

slide 23:

Peranan Abu Bakar : Dianggap penyelamat Negara dan Umat Islam  Berjaya menyelesaikan soal kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. Abu Bakar telah membaca nas-nas al-Quran dan al-Hadis. Mengenai krisis kepercayaan Nabi Muhammad s.a.w telah wafat beliau telah membaca petikan Surah Ali Imran ayat 144sementara itu isu pemakaman dapat diselesaikan apabila beliau menyatakan nabi dan rasul terdahulu dimakamkan di tempat mereka wafat.  Menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan soal pengganti Rasulullah s.a.w untuk memimpin Negara Islam. Beliau telah mengemukakan hujah sebaik-baik khalifah mestilah dipilih dalam kalangan Muhajirin untuk mengelakkan perpecahan sesama kaum

slide 24:

 Berjaya menyelesaikan soal al-Riddah. Perpecahan umat Islam timbul apabila ada golongan yang enggan membayar zakat dan golongan Nabi-Nabi palsu dan golongan murtad  Menangani masalah ancaman musuh luar Negara Islam apabila menggerakan semula tentera yang dibentuk sebelum kewafatan baginda. Tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid telah Berjaya mengatasi masalah ancaman Rom. Kejayaan gemilang yang dicapai menyebabkan pihak tentera ini diamanahkan menjaga keselamatan Kota Madinah sekali gus memadamkan ancaman golongan Zubyan dan Absy.

slide 25:

 Berjaya mengumpulkan al-Quran. Usaha ini diketuai oleh Zaid bin Thabit untuk mengelakkan kehilangan al-Quran di buka bumi selepas kematian ramai al-hafiz dalam perang al Riddah  Bagi menjamin pentabbiran berjalan dengan lancar dan mewujudkan kestabilan politik Khalifah Abu Bakar juga telah menyusun pentadbiran dengan membahagikan Negara kepada 10 daerah dengan diketuai oleh seorang Amir yang dibantu oleh imandan hakimsetiausaha dan Pegawai di Baitulmal.  Melaksanakan dasar ketenteran dengan melantik Khalid bin al-Walid sebagai panglima agung dan menggerakkan tentera untuk menghadapi Rom dan Parsi. Tentera Islam Berjaya mengambil alih kawasan DamsyikHims di Palestine dan di Jordan.

slide 26:

Islam Selepas Kewafatan Nabi • Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah nabi Muhammad SAW wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan • Perlantikan mereka dibuat secara syura yaitu perbincangan para sahabat atau pilihan khalifah sebelum • Merupakan orang-orang yang arif bijaksana jujur dan adil dalam memberikan keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat • Terdiri daripada empat orang sahabat sebagai berikut: 1. Sayyidina Abu Bakar 632-634 M 2. Sayyidina Umar bin Khatab 634-644 M 3. Sayyidina Uthman bin Affan 644-656 M 4. Sayyidina Ali bin Abi Talib 656-661 M • Berhasil dalam melanjutkan risalah islam dan menegakkan tauhid tetapi juga menyebarluaskan ke seluruh penjuru alam ini

slide 27:

Usaha Pengumpulan Al-quran  Selepas siri Peperangan Islam-Riddah ramai orang yang mahir menghafaz al-Quran terbunuh  Saidina Umar Al-Khatab khalifah yang berikutnya meminta Saidina Abu Bakar untuk mula menjalankan aktviti pengumpulan semula ayatayat al-Quran  Saidina Uthman Affan kemudiannya melengkapkan aktiviti pengumpulan al-Quran semasa beliau menjadi khalifah

slide 28:

KHALIFAH UMAR AL-KHATAB  Merupakan khalifah Islam kedua  Berasal drpd Bani Adi. Nma sbnar ilh Umar Bin Al- Bin Naufal  Dlahirkan pda 583 M  Seorg yg tegas dan berani trbukti apbila mmeluk Islam terang-terangan ktika org lain brbuat sdmikian scra trsembnyi

slide 29:

 Khalifah yang paling banyak melakukan perubahan pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin  Beliau merupakan seorang yang adil dan tegas dan seorang yang bijaksana dalam menyusun dan menguruskan pentadbiran dan menyelesaikan masalah negara  Beliau juga sangat terkenal kerana merupakan sahabat Nabi Muhammad S.A.W. yang paling tinggi akalnya

slide 30:

Perluasan Kuasa Negara Islam • Islam berkembang melalui proses penaklukan / perluasan kuasa • Kawasan pengaruh Islam meliputi SyamSyria Iran Iraq Mesir Palestin • Bagi memudahkan pengawasan pentadbiran wilayah diperkenalkan dan dilengkapi dengan pusat pemerintahan. Contoh Mekah Damsyik dan Kufah • Kota Madinah dijadikan pusat pemerintahan keseluruhan wilayah Islam

slide 32:

POLITIK  Politik dan Pentadbiran - Menubuhkan Majlis Syura - Membahagikan jajahan takluk kpda bbrapa bhgian - Mlantik wali gabenor sbgai ptadbir awam dan panglima tentera - Penubuhan Jbtan Tentera Jbtan Polis Jabtn Percukaian dan Jbtn Perbendaharaan Ngra yg dktuai stiausaha dan Jbtn Khakiman - Mbhgikan wlyh Islam kpda wlyah sprti Makkah Madinah Kufah Palestin Jazirah dan Basra

slide 33:

EKONOMI  Membina terusan dan tali air  Meneroka tnh baru  Mengusaha tnh trbiar  Memperknalkan plbgai jenis cukai  Mewujudkan Baitulmal

slide 34:

SOSIAL  Menyediakan tmpt pembelajaran di kwsn masjid  Menghantar guru agama ke plbgai wlayah  Memperknalkan kalendar Islam  Membentuk tentera tetap dan tentera sukarela  Membina markas tentera di bndar utama  Membina kubu pertahanan di sempadan

slide 35:

KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN o Khalifah yg ke 3 Uthman Bin Affan. Mmrintah antara thn 644 M – 656 M o Nama sebenar Uthman Bin Affan Bin Abil As Bin Umaiyah. Umaiyah iaitu drpd kturunan Bani Umaiyah o Lahir pada 576M o Seorg hartawan dermawan lemah lembut bertolak ansur sikap simpati o Pelantikan melalui majlis syura

slide 37:

POLITIK Mluaskan wlyh Islam ke Samarkand Afghanistan Cyprus dan Tripoli. Membina angkatan tentera laut yg prtma dlm sej Islam. EKONOMI Kewangan Baitulmal dgunakan utk mmbiayai pembngunan ngra serta membeli senjata dan kapal utk kelengkapan tntera laut Islam. Jizyah kpd pddk bkn Islam dtruskn

slide 38:

SOSIAL Myelaraskan sebutan Al-Quran brpndukan nskah Al- Quran Mashaf Uthmani. Membina jln raya dan jambatan. Membina rumah rehat utk kemudahan pengembara.

slide 41:

 Memrintah slama 12 thn 6 thn prtma adalh stabil dan aman mnakala 6 thn kmdian dianggap zaman kekacauan krna brlakunya penentangan Pntdbiran mgekalkam corak pmerintahan khalifah sblmnya bbrapa org gabenor dan pgawai dlantik di wilayah2 Islam Trdiri drpd org yg brpengalaman dan prnah brtugas di zaman khalifah Umar Sbb x puas hti trhdp gabenor berkenaan khalifah Uthman melantik gabenor bru drpd kaum keluarganya

slide 42:

 Memihak kaum keluarga Nepotisme Krna melantik kaum kluarga mjwat jwatan pnting sprti gabenor Amru tlh dgntikan dgn Abdullah saudara angkat Khalifah Uthman. Abdullah jga x adil krna bgi keistimewaan kpd tentera khususnya tentera baru di Mesir. Bliau dtduh zalim krna memaksa pduduk Mesir mmbayar cukai dan tdak membahagi-bahagikan harta rmpasan.  Hidup boros dan mengambil wang Baituimal Dtduh boros dan membelanjakan wang utk kaum kluarganya

slide 43:

 Membenarkan sahabat memiliki tanah di Iraq Dtduh mmberi tnah sawafi tnh yg x brtuan kpda shbat ktua kabilah. Nmun tnh trsebut x pcuma sbnrnyattpi dberikan mllui skim pertukaran hak milik tnh. Peserta yg myertai ekspedisi mbuka Iraq akn dbri tnh ttpi hrus mnukarkan dgn tnh yg dmiliki mrk di Smnjung Arab  Memihak kaum Quraisy dan bekas-bekas Murtad Dtduh memihak kaum brkenaan krna mlantik Said gabenor Kufah. Said mgistihar tnh di Iraq kpnyaan kaum trsebut. Tjuan sbnr adlh spy kaum brkenaan trus mgusahakan tnh brkenaan

slide 44:

 Brtindak keras mgepung kdiaman Uthman slma 22 hri  Shbat Uthman memprthankn dri pncerobohan dan kkerasan  Brtindak agresif msuk ke dlm rmah khalifah slps prtarungan di antara pmberontak dgn org yg memprtahankan khalifah  Prthanan x mmpu utk hlang kemaraan pmberontak. Mrk brjya mrmpuh msuk dan slh seorg brjya mbnuh khalifah Uthman  Bliau mninggal dnia smsa brumur 82 thn dn dikebumikan di prkuburan Al-Baqi

slide 45:

KHALIFAH ALI BIN ABU TALIB  Khalifah yg ke 4  Memerintah antara thn 656 M – 661 M  Nma pnuh bliau ilh Ali Bin Abu Talib Bin Abdul Muttalib  Mrupakan mnantu Nabi Muhammad s.a.w dan mmeluk Islam sjak kcil pda msa Nabi mengembangkan Islam di Makkah  Mmpnyai pgethuan Islam yg mdlam ttg hukum-hakam dan byk meriwayatkn hadis  Trkenal dgn sifat berani mahir brmain pedang dan petah brbicara shgga dgelar ‘Harimau Allah’

slide 47:

POLITIK Byk membntu myelesaikan mslh yg brkaitan msyrakat dan undang2 Islam Dlm bdang pertahanan bliau mmbina markas tentera di Parsi dan di sempadan Syria EKONOMI Mneruskan pelaksnaan jizyah trhdp golongan zimmi. Ini dbktikn dlm surat yg dhntr kpd Al-Asytar yg mminta bliau mgikat prjnjian dgn gol zimmi utk mgenakan byran jizyah kpd mrk

slide 48:

SOSIAL Mmentingkan kestabilan dan keharmonian ngra. Trbkti ktika perang siffin. Wllupun hmpir menang nmun dsbbkn phak lwan inginkn prdamaian mllui isyarat mnangkat Al-Quran di hjg pedang mka bliau brstju mgadakan rndingan dmai

slide 50:

• Pemerintahan saidina Ali banyak dipengaruhi oleh suasana dan kehendak semasa kerana selepas era penaklukan dan perkembangan masyarakat Islam banyak masalah baharu timbul • Oleh sebab itu beliau terpaksa mengubah corak pemerintahan yang dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya

slide 51:

• Antara perubahan itu adalah memecat gabenor- gabenor yang dilantik oleh uthman r.a yang terdiri daripada kaum keluarganya termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam dan menggantikan Sahl bin Hunaif • Mendapat tentangan dari Muawiyah r.a. Saidina ali meneruskan usaha damai dengan muawiyah. Namun tidak berjaya

slide 53:

 Brlku pda thn 658 M mrupakan perang saudara Islam yg prtama  Menuntut spya org yg trbabit dlm pmbnuhan Khalifah Uthman dhkum  Gol yg mnentang Saidina Ali ilh Saidatina Aishah Zubair dan Talhah  Khalifah Ali tlh menang dlm pprangan  Mengorbankan 10000 org Islam termasuk Zubair Bin Al-Awam

slide 55:

 Brlaku pd thn 659 M  Brpunca drpd prsaan x puas hti Khalifah Ali memecat pgawai yg dlntik oleh Khalifah Uthman  Gol yg mnentang bliau dketuai oleh Muawiyah dgn skongan Amru  Muawiyah mmnta prdamaian ktka phak K.A brada di ambang kemenangan  Majlis Tahkim timbang tara tlh diadakan myebabkan wjudnya 2 org ptdbir K.A dan Muawiyah di Damsyik  Pyokong K.A tlah brpecah kpd 2 puak iaitu Khawarij dan Syiah

slide 57:

o Pada tahun 661 M Khalifah Ali bin Abu Talib meninggal dunia akibat dibunuh oleh kaum khawarij o Kerana mereka tidak suka dengan perubahan yang dilakukan oleh saidina Ali bahkan menganggap saidina Ali yang berkomplot membunuh khalifah Uthman

slide 59:

Kepimpinan empat Khalifah Khulafa Al- Rasyidin telah memberi tumpuan kepada kesejahteraan negara dan agama. Kerajaan Islam Madinah menjadi kukuh dan dapat menyaingi empayar Rom Dan Parsi

slide 60:

http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL FROM MDM AFINAH A.D MATSUD::

authorStream Live Help