REVOLUSI PERANCIS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

REVOLUSI PERANCIS BINCANGKAN SEJAUHMANA REVOLUSI PERANCIS 1789 TELAH MEMBERI KESAN TERHADAP IDEOLOGI REVOLUSI INI DOUGLAS_D FIRO_HAR CORINA_S ULASAN 1. PERANCIS SEBELUM REVOLUSI. 2. SEBAB-SEBAB TERJADINYA. 3. IMPAK REVOLUSI PERANCIS. 4. PROSES. http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL FROM SIR SAMUEL STIMIN ::

slide 2:

KEADAAN PERANCIS SEBELUM REVOLUSI POLITIK Sejak pemerintahan Louis XIII Perancis menjalankan pemerintahan yang absolut maksudnya kekuasaan tidak dibatasi Undang-Undang Dasar. Ciri-ciri Pemerintahan Raja Louis XIV yang absolut: Raja Louis XIV terkenal dengan gelaran L’etat C’est Moi negara adalah saya. Hal ini menjelaskan bahawa dia adalah raja yang absolut paling berkuasa saat itu. Sistem pemerintahan yang absolut hidup didalam kemewahan dan sentisa dikelilingi wanita cantik menyebabkan banyak pihak yang menentangnya. Golongan yang menentangnya adalah kaum Borjuis yang disebut juga golongan III golongan tersebut memiliki sifat menunjung tinggi asas kebersamaan dan kebebasan. 1. Memerintah tanpa UUD. 2. Memerintah tanpa DPR. 3. Memerintah tanpa kepastian dan kekuasaan hukum. 4. Memerintah tanpa anggaran belanja yang pasti.

slide 3:

KONDISI PERANCIS SEBELUM REVOLUSI EKONOMI Pada masa pemerintahan Louis XIV Perancis mencapai puncak kejayaannya. Akan tetapi rakyat menjadi menderita kerana dibebani pelbagai cukai yang sangat tinggi seperti cukai tanah taille cukai gandum gebele dan cukai anggur aide. Hasil kutipan cukai itu tidak digunakan untuk kepentingan negara melainkan untuk kepentingan raja dan kerabat istana. SOSIAL Pada ketika keluarga istana hidup dengan kemewahan rakyat menderita akibat cukai tinggi yang dikenakan. Bagi rakyat itu merupakan suatu pemerasan secara halus oleh raja. Itu menyebabkan terjadinya perbezaan kelas sosial di antara rakyat dan keluarga istana.

slide 4:

SEBAB-SEBAB TERJADINYA REVOLUSI PERANCIS 1. Pemerintahan Raja Louis XVI yang absolut. 2. Kewangan negara Perancis yang tidak terurus. 3. Banyak cukaiyang membebankan rakyat. 1. Tersebarnya isu bahawa Raja Louis XVI akan menggunakan kekerasan untuk membubarkan badan konstituante yang sedang bersidang. SEBAB KHUSUS SEBAB UMUM

slide 5:

KESANIMPAK REVOLUSI PERANCIS BAGI PERANCIS 1. Berakhirnya pemerintahan absolutisme. 2. UUD memegang kekuasaan tertinggi. 3. Berkembangnya fahaman liberalisasi dan demokrasi. 4. Makin tebal rasa nasionalisme. 5. Hak-hak individu diutamakan. POLITIK 1. Sistem monopoli dihapuskan perdagangan bebas dikembangkan. 2. Kaum petani pekerja tanah berubah menjadi pemilik tanah. 3. Berkembannya industri-industri besar. EKONOMI

slide 6:

KESANIMPAK REVOLUSI PERANCIS BAGI PERANCIS 1. Sistem feudalisme dihapuskan. 2. Terciptanya susunan masyarakat baru tidak mengenal kelas golongan. 3. Pendidikan sama rata untuk seluruh lapisan masyarakat. SOSIAL Salah satu Raja Perancis LOUIS XIV

slide 7:

DAMPAK REVOLUSI PERANCIS BAGI DUNIA 1. Tersebarnya fahaman liberalisme ke seluruh Eropah dan dunia. 2. Tersebarnya fahaman demokrasi yang lebih menjunjung tinggi hak-hak perseorangan atau individu. 3. Berkembangnya fahaman nasionalisme. POLITIK 1. Mulai ada perdaganan bebas di Eropah. 2. Industri-industri besar berkembang dengan pesat. 3. Feudalisme di negara-negara Eropa mulai hilang. 4. Imperialisme dan kapitalisme merajai dunia. EKONOMI

slide 8:

PROSES REVOLUSI PERANCIS Pada abad XVIII Perancis sering terlibat dalam perang melawan negara-negara lain Jerman Austria Rusia dan Inggris. Semua itu memerlukan peruntukan akibatnya Perancis kekurangan wang mengakibatkan sebagian daerah jajahannya sudah dikuasai oleh Inggeris. Dalam krisis kewangan itu golongan istana tetap hidup mewah. Dalam situasi kewangan yang semakin parah Louis XVI memanggil Etat Genereaux dewan perwakilan bersidang. Anggota dewan itu terdiri atas tiga golongan aitu: bangsawan biarawan dan rakyat biasa pada tanggal 5 Mei 1789. Antara ketiga golongan itu tidak terdapat kesepakatan tentang cara pemungutan suara kerana golongan bangsawan berjumlah 300 orang golongan biarawan 300 orang dan golongan rakyat biasa 600 orang. Pada bulan Jun 1789 golongan rakyat biasa berjaya membentuk Assemble Nationale Contituante Dewan Konstitusi Nasional yang dipimpin oleh Mirabeau seorang bangsawan yang memihak golongan rakyat biasa. Kemudian dewan tersebut membentuk UU yang berisi diantaranya golongan bangsawan dan biarawan juga harus membayar cukai.

slide 9:

PROSES REVOLUSI PERANCIS Sementara itu tersebar desas-desus bahawa Raja memerintahkan tentera untuk membubarkan dewan tersebut. Akibatnya pada tanggal 14 Julai 1789 penduduk Paris menyerbu penjara Bastille. Serangan ke atas penjara yang dianggap sebagai lambang absolutisme itu merupakan peristiwa awal Revolusi Perancis Rakyat Perancis mengumandangkan atau melaungkan semboyan : Liberte Equalite Franternite kebebasan persamaan persaudaraan.

slide 10:

TOKOH-TOKOH YANG TERLIBAT LOUIS XIV Marie Antoinette MONTESQUIEU Napoleón Bonaparte Sumber: http://images.google.co.id/

slide 11:

TOKOH-TOKOH YANG TERLIBAT Rousseau PENJARA BASTILLE THE GUILLOTINE Sumber: http://images.google.co.id/

slide 12:

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA THANK’S AND SEE YOU NEXT TIME. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian anda http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL FROM SIR SAMUEL STIMIN ::

authorStream Live Help