PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

TAJUK: PEMANTAUAN DAN PENILAIAN DISEDIAKAN OLEH: Rosdianah Rasit Dyan Hafizawatie Jamaluddin Pija Maisarah Mastur Mai PKE3043 PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH http://notappismpsejarah.blogspot.my/

slide 2:

Pemantauan dan penilaian kesihatan di sekolah adalah penting untuk memastikan objektif Program Bersepadu Sekolah Sihat PBSS tercapai. Dijalankan berjadual dan mengikut keperluan. Borang penilaian perlu diisi selepas sesuatu program untuk dijadikan rekod sekolah. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

slide 3:

 Memelihara dan meningkatkan persekitaran sekolah yang bersih ceria selamat dan sihat  Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup sihat  Meningkatkan pengetahuan sikap dan amalan yang berkaitan dengan kesihatan supaya setiap warga sekolah yang bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri keluarga dan masyarakat  Meningkatkan kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kesihatan sekolah OBJEKTIF PBSS

slide 4:

KUIZ KESIHATAN SEKOLAH

slide 5:

 Salah satu aktiviti wajib di sekolah kerana ianya bertujuan untuk menguji tahap dan kefahaman murid- murid berkaitan kesihatan diri dan persekitaran.  Dijalankan di peringkat sekolah sehingga ke peringkat negeri.  Kuiz yang dijalankan berbentuk objektif atau struktur mengikut keputusan jawatankuasa sekolah KUIZ KESIHATAN SEKOLAH

slide 6:

CONTOH KUIZ KESIHATAN SEKOLAH

slide 7:

REKOD

slide 8:

REKOD  Rekod merupakan dokumen penting yang mempunyai catatan sistematik mengenai perkembangan kebolehan kemajuan dan pencapaian murid.  Diuruskan oleh guru  Perlu diselenggara agar tidak berselerak dan teratur.  Antara contoh rekod a Rekod kesihatan murid b Rekod rancangan makanan tambahan

slide 9:

BUKU REKOD KESIHATAN MURID

slide 10:

BUKU REKOD KESIHATAN MURID  Dokumen yang mencatatkan semua maklumat kesihatan yang diperolehi semasa alam sekolah  Rujukan pertumbuhan dan perkembangan murid semasa alam persekolahan  Diberi secara percuma oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

slide 11:

 Ibu bapa perlu mengisi maklumat murid dan mencatatkan kebenaran.  Disimpan oleh pihak sekolah bagi memudahkan pengawasan kesihatan murid.  Jika bertukar sekolahbuku rekod ini perlu dibawa dan disimpan di sekolah baru.  Ibu bapa boleh meminta dari pihak sekolah sekiranya ingin melihat rekod kesihatan anak mereka.

slide 12:

REKOD RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN RMT

slide 13:

REKOD RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN RMT  Diselia oleh guru penyelaras RMT  Maklumat yang terdapat dalam rekod rancangan makanan tambahan : a Maklumat murid yang menyertai RMT b Rekod penyertaan murid c Rekod disimpan oleh guru penyelaras RMT.

slide 14:

LAPORAN

slide 15:

LAPORAN BULANAN  Laporan mengenai aktiviti yang dilaksanakan dalam bulan tersebut  Disediakan oleh guru bertugas pada keempat- empat minggu  Perlu disahkan oleh guru besar

slide 17:

LAPORAN TAHUNAN  Mengandungi segala aktiviti yang telah dilakukan  Dibentangkan semasa mesyuarat atau untuk rujukan pihak tertentu.  Disediakan oleh Ketua Panitia dan ahli jawatankuasa yang terlibat.

slide 18:

CONTOH PERANCANGAN TAHUNAN

slide 19:

CONTOH LAPORAN TAHUNAN

slide 20:

PENGIKTIRAFAN  Peringkat pengiktirafan a Sekolah b Daerah c Negeri  Pengiktirafan diberikan kepada: a Individu pelajar terbaik b Kelas pemenang kelas tercantik c Sekolahpemenang sekolah selamat

slide 21:

PENGIKTIRAFAN  Pengiktirafan akan diberikan kepada individu kelas atau sekolah. Pada peringkat sekolah murid yang berjaya menjawab kuiz dengan markah tertinggi akan di iktiraf sebagai murid terbaik.  Seterusnya akan mewakili sekolah untuk ke kuiz di peringkat daerah dan negeri.  Bagi kelas yang cantik dan bersih akan diiktiraf sebagai kelas terbersih dan dijadikan kelas contoh di sekolah itu.

slide 22:

PENGIKTIRAFAN Sekolah yang terbersih pula akan diiktiraf oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri.

slide 23:

KESIMPULAN Program Amalan Kebersihan sekolah melibatkan semua ahli komuniti sekolah utk berkerjasama bagi menyediakan murid- murid dengan pelbagai kemudahan pengalaman untuk meningkatkan dan melindungi kesihatan mereka. Penting untuk pemantauan dan penilaian bagi memastikan keberkesanan sesuatu program atau kursus dijalankan.

slide 24:

BIBLIOGRAFI http://www.scribd.com/doc/49000148/PEMANTAU AN-DAN-PENILAIAN nota http://skbhilir.tripod.com/pbss.htm objektif pbss http://www.scribd.com/doc/31184970/Kesihatan- Kanak-kanak buku rekod http://www.docstoc.com/docs/123489293/kuiz- kesihatan cnth soalan kuiz ksihatan http://kokurikulumsk.blogspot.com/2012/10/lapor an-tahunan-2012-dan-perancangan.html laporan tahunan

slide 25:

Tamat Terima Kasih http://notappismpsejarah.blogspot.my/

authorStream Live Help