KAEDAH PROJEK

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

PKE3033E - nota pendidikan kesihatan

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

TUTORIAL BERSAMA SIR RICHARD KAJIM :: IPG KAMPUS KENINGAU :: http://notappismpsejarah.blogspot.my/

slide 3:

 Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran  Melibatkan tindak balas antara guru dan murid

slide 4:

 Satu kaedah yang mana pelajar menjalankan sesuatu eksperimen atau aktiviti didalam situasi yang sebenar dan menghasilkan sesuatu  Aktiviti dijalankan oleh pelajar didalam atau diluar bilik darjah dan mereka belajar melalui proses menghasilkan sesuatu

slide 5:

KESIMPULANNYA KAEDAH PROJEK  Merupakan proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik/terancang dalam jangka masa tertentu  Melibatkan mengumpul dan kutipan analisis atau data mahupun satu laporan yang betul dan tepat  Menekankan pembelajaran kendiri serta amalan penerokaan oleh murid

slide 6:

 Adalah untuk melibatkan murid dengan idea-idea konseptual dan memperkembangkan kemahiran- kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah pengajaran lain  Adalah untuk pemerolehan pengetahuan yang baru oleh murid atau penggunaan pengetahuan sedia ada kepada situasi-situasi kehidupan seharian penyelesaian masalah atau penghasilan produk

slide 7:

Cadangan aktiviti pembelajaran : Menyediakan buku skrap Langkah Pengajaran:  Guru bertanya berkaitan konsep pemakanan  Guru menerangkan sedikit maklumat berkaitan lima jenis nutrien dalam pemakanan iaitu karbohidrat proteinlemak vitamin dan garam mineral

slide 8:

 Guru mengarahkan pelajar menghasilkan buku skrap dalam kumpulan  Pelajar memulakan gerak kerja dengan berbincang sesama kumpulan dan membahagikan tugasan  Setelah mengumpulkan maklumat melalui pembacaanatau kajian lepas pelajar berbincang untuk menyelesaikan tugasan  Pelajar membuat rumusan daripada hasil perbincangan selain membuat perbandingan dan perkaitan

slide 9:

TUTORIAL BERSAMA SIR RICHARD KAJIM :: IPG KAMPUS KENINGAU :: http://notappismpsejarah.blogspot.my/

authorStream Live Help