KAEDAH KOPERATIF 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

PKE3033E - nota pendidikan kesihatan

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

TUTORIAL BERSAMA SIR RICHARD KAJIM :: IPG KAMPUS KENINGAU :: http://notappismpsejarah.blogspot.my/

slide 2:

Definisi • Johnson dan Anderson 1976: “satu kaedah yang mengkehendaki murid belajar bersama-sama dalam menyiapkan tugasan bagi setiap kumpulan. Ahli kumpulan akan saling membntu memberi penerangan sesama mereka dan tidak bergantung kpd guru. Guru akan memberi pujian kpd kump yg menunjukkan hasil kerja yg memuaskan.”

slide 3:

Ciri-ciri kaedah koperatif Matlamat kumpulan Peranan ahli Sumber atau bahan Interaksi bersemuka Tanggung- jawab individu

slide 4:

Jigsaw Teams-Games- TournamentTGT Pembelajaran Bersama Kajian berkumpulan Kumpulan membantu individu Think-Pair-square Rotating Review Traveling file Who am I Gallery Tour Inside-Outside Circle Match Mine

slide 5:

Pembelajaran bersama • Diperkenalkan oleh David dan Roger Johnson pada tahun 1975 di universiti Minneasota. • Murid-murid diagihkan kpd kumpulan kecil bereempat. • Murid-murid akan berkongsi idea dan menolong antara satu sama lain. • Guru akan memuji atau memberi ganjaran kpd murid berasaskan cara mereka menjalankan perbincangan dalam kumpulan masing-masing.

slide 6:

TUTORIAL BERSAMA SIR RICHARD KAJIM :: IPG KAMPUS KENINGAU :: http://notappismpsejarah.blogspot.my/

authorStream Live Help