PENILAIAN BERASASKAN SKOR

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

SJH3093 nota semester 5

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

KUMPULAN 3 PENILAIAN BERASASKAN SKOR BERDASARKAN ELEMEN PELAPORAN MEREKOD DATA TUTORIAL FROM SIR LINOS SUMPING :: IPG KAMPUS KENINGAU :: http://notappismpsejarah.blogspot.my/

slide 2:

PENILAIAN • Satu kaedah yang digunakan dalam usaha menjawab persoalan sejauh mana ketersampaian maklumat yang telah diberikan oleh seseorang guru berkesan dan dapat diterapkan dalam diri pelajar . harzi jamil 2003

slide 3:

• Penilaian bertujuaan memberikan laporan kepada pihak sekolah. • Guru sejarah bertanggungjawb menyimpan rekod ujian dan prestasi pelajar. • Rekod-rekod ini menggambarkan pencapaian kemajuaan pelajar dalam mata pelajaran sejarah. • Tujuan melaporkan biasanya dikehendaki pada setiap pada setiap bulan penggal atau tahun. • Hal ini penting untuk menjadi asas tindakan bersama panitia Guru Sejarah di sekolah penyeliaan pemantauan dan pentadbiran pendidikan Hazri Jamil 2003.

slide 4:

• Dalam PBS pencapaian murid dilaporkan berdasarkan band dan bukan lagi sebagai skor mentah seperti 81 atau pun gred ABCD TUTORIAL FROM SIR LINOS SUMPING :: IPG KAMPUS KENINGAU :: http://notappismpsejarah.blogspot.my/

authorStream Live Help