TANGGUNGJAWAB PERSEKITARAN-PERANAN PELAJAR ORANG AWAM

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

PKE 3103E PENDIDIKAN KESELAMATAN TANGGUNGJAWAB PERSEKITARAN & KESELAMATAN PELAJAR & ORANG AWAM IPG KAMPUS KENINGAU TUTORIAL BERSAMA SIR. RICHARD KAJIM http://notappismpsejarah.blogspot.com/

Slide2:

TANGGUNGJAWAB TERHADAP PERSEKITARAN & KESELAMATAN PELAJAR ORANG AWAM

Slide3:

PENGENALAN TANGGUNGJAWAB T anggungjawab ertinya tugas dan kewajipan yang perlu dipikul atau dilakukan oleh seseorang PERSEKITARAN Merujuk kepada sesuatu kawasan di sekeliling sesuatu tempat,kawasan sekitar

Slide4:

TANGGUNGJAWAB PELAJAR Pelajar perlulah menjaga adab ketika berada di kawasan sekolah seperti : Menghormati guru, staf sokongan dan rakan-rakan pelajar lain

Slide5:

Menghormati alam sekitar sekolah dengan cara menghargai persekitaran tanpa melakukan kerosakan dan kemusnahan

Slide6:

Pelajar perlulah sentiasa menjaga keselamatan diri sendiri di samping keselamatan rakan-rakan yang lain

Slide7:

Tidak melanggar peraturan sekolah seperti bergaduh, melakukan vandalisme, gangsterisme, mengganggu P&P dan sebagainya

Slide8:

Tidak bermain-main ketika waktu P&P sehingga boleh mengganggu rakan lain yang hendak belajar

Slide9:

Sentiasa mendengar arahan dari guru agar tidak berlaku sebarang kemalangan yang boleh menimpa diri serta rakan lain

Slide10:

Sentiasa mengamalkan sifat terpuji apabila berada di kantin sekolah seperti beratur membeli makanan, menghormati rakan yang makan dan mengamalkan semua disiplin ketika makan

Slide11:

Pelajar juga perlulah sentiasa saling mengingati antara satu sama lain tentang kepentingan menjaga tingkah laku dan persekitaran agar keselamatan diri terpelihara

Slide12:

TANGGUNGJAWAB ORANG AWAM KOMUNITI KELUARGA

Slide13:

TANGGUNGJAWAB KOMUNITI Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah seperti : Waktu lawatan bagi pelajar asrama Kenderaan awam dilarang memasuki kawasan sekolah

Slide14:

Berpakaian sopan dan bersopan Tidak mengganggu P&P Tidak merokok, dan minum minuman keras semasa di dalam sekolah  

Slide15:

Turut sama membantu dalammenjaga keselamatan diri pelajar ketika mereka berada diluar kawasan sekolah Wujudkan sistem pemantauan kawasan sekitar sekolah bagi mencegah jenayah

Slide16:

Sokong semua polisi dan peraturan sekolah Beri sumbangan material, idea kepakaran dalam perkhidmatan kawalan keselamatan sekolah  

Slide17:

TANGGUNGJAWAB KELUARGA Menyokong semua polisi dan peraturan sekolah Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang diadakan di sekolah

Slide18:

Kerap berkomunikasi dengan anak-anak Mengukuhkan nilai-nilai agama dan moral dalam diri anak-anak Bekerjasama dengan ibu bapa lain

Slide19:

Sokong dan menjadi ahli dalam pertubuhan yang membantu meningkatkan keselamatan Mendidik anak-anak bagaimana menjaga keselamatan diri

Slide20:

SEKIAN, TERIMA KASIH DISEDIAKAN OLEH : EVELYNE ANAK ASIN IPG KAMPUS KENINGAU TUTORIAL BERSAMA SIR. RICHARD KAJIM http://notappismpsejarah.blogspot.com/

authorStream Live Help