RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN RPH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 OLEH: NORALIFAH BINTI PARMIN PISMP GSTT SEJARAH

slide 2:

Matapelajaran Pendidikan Kesihatan Kelas Inovatif Bilangan murid 20 orang Tarikh / Hari 2 September 2014 Masa 11:00 am – 11:30am Tema Kesihatan Persekitaran Tajuk Penyakit Standard Kandungan 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. Standard Pembelajaran 3.1.1 Menyatakan penyakit bawaan nyamuk iaitu demam denggi dan demam malaria.

slide 3:

Bahan bantu mengajar Slaid klip video lirik lagu gambar nyamuk dan lembaran kerja Penggabungjalinan TMK Muzik dan DST Kesepaduan Menyanyi Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: Kognitif: Dapat menyatakan sekurang- kurangnya 2/ 3 penyakit yang dibawa oleh nyamuk Afektif : Murid berasa seronok dengan aktiviti yang dijalankan. Pengetahuan sedia ada Murid mengetahui tentang adanya penyakit dan kewujudan nyamuk di persekitaran mereka Strategi Pengajaran Teori Kecerdasan Pelbagai Penerapan nilai Kebersihan kasih sayang KBKK Menyanyi

slide 4:

Bahagian / Masa Tajuk / Aktiviti Organisasi Catatan Set Induksi 5 minit Murid diminta untuk memerhati dan memahami klip video yang ditayangkan - Guru menayangkan klip video tentang penyakit demam denggi. - Murid diminta untuk memerhati dan memahami klip video yang ditayangkan. - Guru bersoal jawab dengan murid. - Guru mengaitkan set induksi dengan isi pelajaran BBM: Klip video komputer riba KBT: KB- - Menghubungkait - Memproses Nilai: Kebersihan dan kasih sayang

slide 5:

Langkah 1 5 minit Mempamerkan nyamuk aedes dan nyamuk tiruk. Rujuk lampiran 1 Nyamuk Aedes Nyamuk Tiruk Aktiviti 1 1.Guru paparkan gambar nyamuk aedes. 2.Guru menerangkan tentang sifat-sifat fizikal nyamuk aedes sambil mengemukakan beberapa soalan perbincangan. 3.Murid memberi respon tentang soalan perbincangan yang dikemukakan oleh guru. BBM: Gambar: Nyamuk aedes Nyamuk Tiruk Kad Imbasan KBT: KP – Verbal linguistik interpersonal KB Memproses maklumat Menghubungkait menjana idea

slide 6:

Aktiviti 2 Guru paparkan nyamuk tiruk. Guru menerangkan tentang sifat-sifat fizikal nyamuk tiruk sambil mengemukakan beberapa soalan perbincangan. Murid memberi respon tentang soalan perbincangan yang dikemukakan oleh guru.

slide 7:

Aktiviti 3 Guru mempamerkan kad imbasan dan minta murid membaca. Murid membaca dan menyebut nama nyamuk dengan intonasi dan sebutan yang betul. Guru mempamerkan kedua gambar nyamuk dan minta murid membuat perbandingan dan cuba membezakan keduanya. Murid memerhati gambar nyamuk dan mengecam perbezaan keduanya.

slide 8:

Langkah 2 5minit Menerangkan tentang jenis penyakit bawaan nyamuk: A. Nyamuk Aedes – Demam Denggi B. Nyamuk Tiruk – Demam Malaria Aktiviti 1.Guru menerangkan tentang jenis penyakit bawaan nyamuk. 2.Guru mengemukakan soalan perbincangan. 3. Murid mendengar guru dan menjawab soalan perbincangan yang dikemukakan oleh guru. BBM: Gambar nyamuk - Aedes - Tiruk KBT – Menjana idea - Meghubungkait - Memproses maklumat Nilai - Kasih sayang - Kebersihan

slide 9:

Langkah 3 5minit Tempat pembiakan nyamuk aedes dan nyamuk tiruk Aedes – kawasan luar dan dalam rumah Tiruk – kawasan semak Rujuk Lampiran 2 Aktiviti 1 Guru memberi penerangan sambil pamerkan gambar tempat pembiakan nyamuk aedes membiak. Murid mendengar dan mengambil perhatian penerangan guru. Guru kemukakan soalan perbincangan. Murid perhatikan gambar dan memberi respon kepada soalan perbincangan guru. BBM: Gambar Nyamuk aedes Nyamuk tiruk Tempat pembiakan aedes dan nyamuk tiruk Kad imbasan KBT Menjana idea Menghubungkait Memproses maklumat KP Verbal Linguistik

slide 10:

Aktiviti 2 1.Guru memberi penerangan sambil pamerkan gambar tempat pembiakan nyamuk tiruk membiak. 2.Murid mendengar dan mengambil perhatian penerangan guru. 3.Guru kemukakan soalan perbincangan. 4.Murid perhatikan gambar dan memberi respon kepada soalan perbincangan guru. Nilai Kerjasama Kebersihan

slide 11:

Aktiviti 3 1. Guru pamerkan kad imbasan dan memilih murid secara rawak untuk membaca kad imbasan tersebut. 2. Murid yang dipilih membaca kad imbasan dengan sebutan dan intonasi yany betul. 3. Murid yang lain dikehendaki untuk mendengar aktiviti bacaan yang dijalankan.

slide 12:

Langkah 4 5 minit Lembaran kerja Rujuk lampiran 3 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. 2. Guru menerangkan tentang arahan yang terdapat dalam lembaran kerja i dan ii. - Lembaran i – Nyamuk dan penyakit bawaan - Lembaran ii – Tempat pembiakan nyamuk. 3. Murid mendengar penerangan guru berkenaan arahan dalam lembaran kerja 4. Murid menyiapkan lembaran kerja yang diberikan. BBM: Lembaran kerja i Lembaran kerja ii KBT KB – menjana idea - Menghubungkait - Menyelesaikan KP – Interpersonal Nilai - Kerjasama - keyakinan

slide 13:

Penutup 5 minit Merumuskan hasil pelajaran 1. Guru menayangkan klip video lagu nyamuk semula. 2. Guru meminta murid menyanyi lagu tersebut bersama-sama. 3. Murid menyanyi lagu nyamuk bersama-sama. 4. Guru memberitahu tentang kita haruslah sentiasa menjaga kebersihan untuk mencegah pembiakan nyamuk. BBM Komputer riba LCD Lirik Lagu Nyamuk KP Muzik

slide 17:

NYAMUK AEDES

slide 19:

Tempat-tempat pembiakan nyamuk tiruk : SEMAK SAMUN

slide 20:

Di dalam rumah dan di luar rumah

slide 21:

NAMA : B2D3E1 KELAS : 3.1.1 TARIKH: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 i 1 a Namakan nyamuk di bawah ini b Nyatakan penyakit pembiakan nyamuk tersebut c Namakan tempat pembiakan nyamuk tersebut A B C

slide 22:

NAMA : B2D3E1 KELAS : 3.1.1 TARIKH: INSTRUMEN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 ii 2 a Namakan nyamuk di bawah ini b Nyatakan penyakit pembiakan nyamuk tersebut c Namakan tempat pembiakan nyamuk tersebut A B C

slide 23:

Senarai tempat-tempat nyamuk aedes dan nyamuk tiruk membiak A Nyamuk Aedes 1 ________________________ 2 ________________________ 3 ________________________ 4 ________________________ B Nyamuk Tiruk 1 ________________________ 2 ________________________ 3 ________________________ 4 ________________________

slide 24:

Lirik Lagu : Nyamuk Terbang-terbang nyamuk durjana Menghisap darah manusia Bermacam penyakit darinya Demam denggi dan malaria Nyamuk mesti kita hapuskan Di desa atau di pekan Botol tin sampah dibersihkan Air bertakung dikeringkan ulang semula

authorStream Live Help