Pengemis / Orang Papa Dari Pelbagai Perspektif

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Pengemis dan Kuturayau termasuk di bawah definisi orang papa dan tertakluk di bawah Akta Orang Papa 1977 (Malaysia)

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PENGEMIS DAN KUTURAYAU DARIPADA PELBAGAI PERPEKTIF OLEH : MOHD FAZARI B.MOHD SALLEH BAHAGIAN WARGA TUA DAN KELUARGA OKTOBER 2010

SIAPA PENGEMIS DAN KUTURAYAU (PELESER)?:

SIAPA PENGEMIS DAN KUTURAYAU (PELESER)? Akta Orang Papa (AOP) 1977 ( Seksyen 2) mentafsirkan pengemis dan peleser sebagai orang papa: (a) Pengemis Seseorang yang didapati mengemis di sesuatu tempat awam dengan sebegitu cara hingga menyebabkan atau mungkin menyebabkan kegusaran kepada orang yang lazim mengunjungi tempat itu atau pun hingga menimbulkan kacauganggu ; atau (b) Peleser Seorang peleser yang dijumpai di sesuatu tempat awam , sama ada atau tidak dia mengemis , yang tidak mempunyai mata pencarian pada zahirnya atau tempat tinggal atau yang tidak dapat menyatakan hal dirinya dengan memuaskan

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN AKTIVITI MENGEMIS?:

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN AKTIVITI MENGEMIS? Seksyen 2 (AOP1977) Apa-apa kelakuan yang dikira akan mendorong pemberian sedekah, sama ada atau tidak ada perbuatan pura-pura menyanyi, bermain, berlakon, menawarkan sesuatu untuk jualan atau selainnya.

PowerPoint Presentation:

PENGEMIS TEMPATAN PENGEMIS WARGA ASING (TERMASUK BERSTATUS UNHCR) PENGEMIS OKU PENGEMIS MEMPERALATKAN AGAMA PENGEMIS MENTAL PENGEMIS KANAK-KANAK

PowerPoint Presentation:

AKTA ORANG-ORANG PAPA 1977 PERUNTUKAN BAGI MENJAGA DAN MEMULIHKAN ORANG-ORANG PAPA DAN BAGI MENGAWAL KUTURAYAU ADAKAH UNDANG-UNDANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI MENANGANI ISU (0RANG PAPA) PENGEMIS DAN PELESER ? BAGI PENGEMIS DEWASA BAGI PENGEMIS KANAK-KANAK AKTA KANAK-KANAK 2001 orang yang menggunakan kanak-kanak untuk mengemis boleh diambil tindakan sek. 32 AKK 2001 denda tidak melebihi RM5000.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya

PowerPoint Presentation:

KUASA DIPERUNTUKKAN BAGI MENYELAMAT PENGEMIS DAN PELESER PEGAWAI KEBAJIKAN MASYARAKAT DI BAWAH AOP 1977 SEKSYEN 3(1)

PowerPoint Presentation:

TINDAKAN JKM DALAM MENYELAMAT PENGEMIS DAN PELESER OPERASI BERKALA OPERASI ADHOC OPERASI BERDASARKAN ADUAN BERSEPADU (KERJASAMA AGENSI PENGUATKUASA LAIN) ATAU BERSENDIRIAN

PowerPoint Presentation:

PERKHIDMATAN PENJAGAAN DAN PEMULIHAN BAGI ORANG PAPA PENGEMIS DISELAMATKAN AKAN DI TEMPATKAN KE INSTITUSI KEBAJIKAN DI BAWAH PERUNTUKAN AOP 1977 SEPERTI BERIKUT: 1.SEK.3(2)-PENEMPATAN SEMENTARA (TIDAK MELEBIHI 30 HARI) 2.SEK.3(4)-PENEMPATAN SECARA TETAP (TIDAK MELEBIHI 3 TAHUN)-PERINTAH DIKELUARKAN OLEH MAHKAMAH 3.SEK.4-PENEMPATAN SECARA SUKARELA

PowerPoint Presentation:

INSTITUSI PEMULIHAN ORANG PAPA JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DESA BINA DIRI (Bagi orang papa berumur bawah 60 tahun) Desa Bina Diri Mersing, Johor Desa Bina Diri Jerantut, Pahang RUMAH SERI KENANGAN (Bagi orang papa berumur 60 tahun ke atas) Rumah Seri Kenangan Bedong, Kedah Rumah Seri Kenangan Tanjung Rambutan, Perak Rumah Seri Kenangan Johor Bahru, Johor Rumah Seri Kenangan Seremban, Negeri Sembilan Perkhidmatan Pemulihan disediakan di Institusi : i.Pemulihan dan pembentukan sikap positif ii.Latihan vokasional,pertanian dan Kraftangan iii.kaunseling iv.Bimbingan agama v.Rawatan perubatan dan penjagaan kesihatan

PowerPoint Presentation:

ISU DAN MASALAH PENGEMISAN

FALSAFAH ASAL PENGGUBALAN AKTA ORANG PAPA 1977:

FALSAFAH ASAL PENGGUBALAN AKTA ORANG PAPA 1977 Peruntukan undang-undang untuk menyelamat dan seterusnya membuat intervensi bagi memulihkan kehidupan mereka dengan mengadakan program-program pemulihan Membantu orang-orang yang hidup dalam himpitan kemiskinan dan terpaksa mengemis atau meminta sedekah bagi meneruskan kehidupan mereka

PowerPoint Presentation:

KEMISKINAN TIADA PEKERJAAN KERJAYA MENDAPATKAN WANG DENGAN MUDAH MASYARAKAT MALAYSIA PEMURAH SIKAP KEBERGANTUNGAN KEPADA ORANG LAIN DIEKSPLOITASI OLEH PIHAK TERTENTU

MENGAPA MASYARAKAT TERUS MEMBERI DERMA KEPADA PENGEMIS?:

MENGAPA MASYARAKAT TERUS MEMBERI DERMA KEPADA PENGEMIS? KURANG MENGETAHUI TENTANG TAKTIK TERKINI PENGEMIS BERPENDAPAT WANG DIHULUR DAPAT DIMANFAAT TERUS OLEH PENGEMIS MUDAH SIMPATI MELIHAT KEADAAN PENGEMIS YANG SANGAT DAIF,OKU ATAU YANG BERSAMA-SAMA KANAK-KANAK JALAN MUDAH UNTUK MEMBERI DERMA BERPENDAPAT WANG DIHULUR DAPAT DIMANFAAT TERUS OLEH PENGEMIS SIKAP MASYARAKAT MALAYSIA YANG SANGAT PEMURAH

PowerPoint Presentation:

SENARIO AKTIVITI PENGEMISAN MASA KINI PENINGKATAN JUMLAH PENGEMIS TERUTAMANYA DI BANDAR-BANDAR BESAR SEPERTI KUALA LUMPUR, JOHOR BAHRU DAN GEORGETOWN. PENINGKATAN JUMLAH PENGEMIS ASING DI MALAYSIA. WUJUDNYA SINDIKET PENGEMIS YANG TURUT MELIBATKAN SINDIKET PENGEMIS DARI LUAR NEGARA.

PowerPoint Presentation:

SENARIO AKTIVITI PENGEMISAN MASA KINI AKTIVITI PENGEMISAN BUKAN LAGI AKIBAT DESAKAN HIDUP TETAPI SEBAGAI SATU KERJAYA DAN SUMBER PENDAPATAN. AKTIVITI PENGEMISAN TELAH DIJADIKAN SEBAGAI ALTERNATIF BARU DAN MUDAH UNTUK HIDUP MEWAH OLEH PIHAK TERTENTU (SINDIKET). EKSPLOITASI OLEH PIHAK TERTENTU KE ATAS OKU/GOLONGAN MISKIN.

STATISTIK PENGEMIS YANG DISELAMATKAN DI MALAYSIA 2000-MEI 2010:

STATISTIK PENGEMIS YANG DISELAMATKAN DI MALAYSIA 2000-MEI 2010 NEGERI TAHUN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ( Mei) JUMLAH JOHOR 131 123 83 121 161 205 159 145 234 520 48 1930 KEDAH 30 33 44 64 8 50 74 12 93 71 19 498 KELANTAN 0 0 5 30 8 7 8 8 93 49 0 208 MELAKA 19 4 20 71 38 29 29 39 66 78 30 423 NEGERI SEMBILAN 20 12 36 58 42 47 58 71 118 76 23 561 PAHANG 0 27 13 20 22 41 14 10 42 78 41 308 PERAK 97 121 49 151 98 0 63 149 198 156 19 1101 PERLIS 2 6 11 13 11 0 0 5 19 22 12 101 PULAU PINANG 133 210 182 236 141 158 180 202 364 440 199 2445 SARAWAK 42 3 7 13 7 0 12 17 3 0 21 125 SELANGOR 17 22 22 159 305 83 62 152 293 211 94 1420 SABAH 36 20 19 38 32 72 11 0 0 0 0 228 TERENGGANU 4 17 7 36 10 16 29 33 28 40 26 246 W.P.K.L 584 932 510 439 341 203 347 418 245 193 10 4222 W.P LABUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 1115 1530 1008 1449 1224 911 1046 1261 1796 1934 542 13816

STATISTIK PENGEMIS YANG DISELAMAT JKM MENGIKUT KUMPULAN ETNIK DAN JANTINA (2005-2009):

STATISTIK PENGEMIS YANG DISELAMAT JKM MENGIKUT KUMPULAN ETNIK DAN JANTINA (2005-2009) Kategori 2005 2006 2007 2008 2009 L P Jum L P Jum L P Jum L P Jum L P Jum Kanak-kanak 39 24 63 19 16 35 24 17 41 59 40 99 67 35 102 Dewasa 636 212 848 793 218 1011 934 286 1220 1313 384 1697 1399 433 1832 Jumlah 675 236 911 812 234 1046 958 303 1261 1372 424 1796 1466 468 1934 Pengemis Tempatan 614 181 795 767 199 966 863 240 1103 1262 333 1595 1328 359 1687 Pengemis Asing 61 55 116 45 35 80 95 63 158 110 91 201 138 109 247 Jumlah 675 236 911 812 234 1046 958 303 1261 1372 424 1796 1466 468 1934

STATISTIK PENGEMIS YANG DISELAMAT JKM MENGIKUT KUMPULAN ETNIK DAN JANTINA (2005-2009):

STATISTIK PENGEMIS YANG DISELAMAT JKM MENGIKUT KUMPULAN ETNIK DAN JANTINA (2005-2009) Kumpulan Etnik 2005 2006 2007 2008 2009 L P Jum L P Jum L P Jum L P Jum L P Jum Melayu 265 99 364 335 102 437 341 119 460 520 192 712 514 217 731 Cina 187 46 233 226 46 272 268 77 345 391 73 464 431 56 487 India 149 30 179 196 47 243 247 43 290 311 52 363 329 61 390 P/Semenanjung 1 2 3 4 0 4 2 0 2 2 0 2 1 0 1 P/Sabah 11 4 15 3 1 4 2 1 3 0 0 0 5 0 5 P/Sarawak 1 0 1 3 3 6 2 1 3 3 0 3 0 0 0 Lain-Lain 61 55 116 45 35 80 96 62 158 145 107 145 186 134 320 Jumlah 675 236 911 812 234 1046 958 303 1261 1372 424 1796 1466 468 1934

PowerPoint Presentation:

APAKAH TINDAKAN MASYARAKAT MENGHULURKAN DERMA KEPADA PENGEMIS SATU TINDAKAN YANG BETUL ?

KERATAN AKHBAR… (Sinar Harian-22 April 2010) :

KERATAN AKHBAR… (Sinar Harian-22 April 2010)

KERATAN AKHBAR… (KOSMO -23 Jun 2008):

KERATAN AKHBAR… (KOSMO -23 Jun 2008)

KERATAN AKHBAR… Harian Metro -2 September 2009):

KERATAN AKHBAR… Harian Metro -2 September 2009)

KERATAN AKHBAR… (The Star-23 Ogos 2010):

KERATAN AKHBAR… (The Star-23 Ogos 2010)

KERATAN AKHBAR...:

KERATAN AKHBAR...

KERATAN AKHBAR...:

KERATAN AKHBAR...

KERATAN AKHBAR… (Metro-24 Ogos 2010):

KERATAN AKHBAR… (Metro-24 Ogos 2010)

KERATAN AKHBAR...:

KERATAN AKHBAR ...

KERATAN AKHBAR… (Berita Harian-10 September 2009):

KERATAN AKHBAR… (Berita Harian-10 September 2009)

“PENGEMIS PALSU”:

“PENGEMIS PALSU” Mereka yang mengemis bukan sahaja terdiri daripada golongan papa atau hidup melarat. Pada masa ini terdapat pengemis palsu yang menjadikan aktiviti mengemis sebagai satu profesion sebagai salah satu jalan mudah untuk mendapatkan sumber pendapatan (Berita Harian, Mac 2005)

PowerPoint Presentation:

Surat Pembaca Ruangan Forum Utusan Malaysia 17 Ogos 2007 ”...Saya juga hairan dengan pengemis buta yang diiringi oleh orang celik. Jumlah mereka begitu ramai. Ia sudah menjadi satu pemandangan biasa di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya. Malah saya difahamkan, ada sindiket mendalangi kegiatan tersebut. Disebabkan terlalu ramai pengemis, para pelanggan di restoran biasanya akan didatangi oleh empat hingga lima pasangan pengemis buta dalam tempoh tidak sampai sejam”.

PowerPoint Presentation:

SIKAP MASYARAKAT YANG MUDAH MENGHULUR DERMA PENGEMIS BERSINDIKET PENGEMIS MASALAH MENTAL PENINGKATAN JUMLAH GELANDANGAN TELAH MENJADI SATU SUBCULTURE ?... SIKAP MALAS BERUSAHA MASALAH MENANGANI ISU PENGEMIS DAN PELESER

BAGAIMANAKAH MASYARAKAT BOLEH MENYUMBANG DAN MEMBANTU DALAM MENANGANI ISU PENGEMIS DAN PELESER?:

BAGAIMANAKAH MASYARAKAT BOLEH MENYUMBANG DAN MEMBANTU DALAM MENANGANI ISU PENGEMIS DAN PELESER? MENGGUNAKAN SALURAN YANG BETUL UNTUK MENDERMA MENDERMA DALAM BENTUK BARANGAN KEPERLUAN ASAS MENDERMA KEPADA BADAN/AGENSI YANG SAH JANGAN MENDERMA DENGAN SEWENANG-WENANGNYA

PowerPoint Presentation:

Menarik Perhatian Umum : Menimbulkan Kegusaran Masyarakat Banyak dibangkitkan di Media Massa Tidak boleh dianggap sebagai isu terpencil Perlu ditangani bersama Kenal pasti Mekanisme Penyelesaian yang bersesuaian ISU GELANDANGAN

PowerPoint Presentation:

Faktor Penyumbang Kepada Kehidupan Gelandangan Di Kuala Lumpur - 1387 data gelandangan yang dikumpulkan pada Mac – Jun 2010

PENDEKATAN KHUSUS AGENSI:

PENDEKATAN KHUSUS AGENSI Keperluan

PENDEKATAN KHUSUS AGENSI:

PENDEKATAN KHUSUS AGENSI Keperluan

PENDEKATAN KHUSUS AGENSI:

PENDEKATAN KHUSUS AGENSI Keperluan

PENDEKATAN KHUSUS AGENSI:

PENDEKATAN KHUSUS AGENSI Keperluan

PENDEKATAN SECARA BERSEPADU DAN MULTI- SEKTOR:

PENDEKATAN SECARA BERSEPADU DAN MULTI- SEKTOR Mewujudkan One Stop Intervention Centre (OSIC) Tempat Berlindung Sementara bagi Gelandangan Memudahkan Gelandangan dikesan dan dihubungi bagi tujuan penawaran pekerjaan dan sebagainya Intervensi awal dapat dilakukan melalui pendekatan multi-sektor Bantuan dan Perkhidmatan mudah diselaras dan disalur Jalinan Kerjasama Antara Agensi Secara Berpusat

PowerPoint Presentation:

SEKIAN TERIMA KASIH

authorStream Live Help