Iman Kepada Rosul Allah

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Iman Kepada Rosul Allah :

Iman Kepada Rosul Allah Pengertian Fungsi Beriman Kepada Rasul Ulul Azmi dan Rasul Biasa Tugas Nabi dan Rosul Sifat-sifat Rasul Nama-nama Rasul Allah

Pengertian :

Penger t ian Iman kepada nabi dan rasul Allah berarti meyakini bahwa Allah SWT. Mengutus para nabi dan rasulnya-Nya ke dunia ini untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Nabi Rasul

PowerPoint Presentation:

Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan dijamin kebenarannya.

PowerPoint Presentation:

Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah SWT. disamping untuk dirinya sendiri, juga wajib menyampaikan kepada umatnya.

Nama-nama Rasul:

NO Nama Nabi Tempat Kerasulannya 1 Nabi Adam a.s Arab (Mekah) 2 Nabi Idris a.s Irak 3 Nabi Nuh a.s Iran 4 Nabi Hud a.s Arab (Yaman) 5 Nabi Shaleh a.s Arab (Hijaz) 6 Nabi Ibrahim a.s Palestina dan Mekah 7 Nabi Ismail a.s Mekah 8 Nabi Luth a.s Arab (Sodom Mesopotamia) 9 Nabi Ishaq a.s Palestina 10 Nabi Ya’kub a.s Mesir 11 Nabi Yusuf a.s Mesir 12 Nabi Syu’aib a.s Palestina 13 Nabi Ayub a.s Mesir NO Nama Nabi Tempat Kerasulannya 14 Nabi Dzulkifli a.s Palestina 15 Nabi Musa a.s Madyan / Israel 16 Nabi Harun a.s Mesir / Israel 17 Nabi Dawud a.s Mesir / Israel 18 Nabi Sulaiman a.s Israel 19 Nabi Ilyas a.s Israel 20 Nabi Ilyasa’ a.s Israel 21 Nabi Yunus a.s Babil 22 Nabi Zakaria a.s Israel 23 Nabi Yahya a.s Israel 24 Nabi Isa a.s Israel 25 Nabi Muhammad SAW Mekah Nama-nama Rasul

Sifat Wajib bagi Rasul:

Sifat Wajib bagi Rasul Sidiq Amanah Tablig Fatanah

Sidiq artinya berkata benar. Karena seorang Rasul tidak pernah berbohong:

Sidiq artinya berkata benar. Karena seorang Ras u l tidak pernah berbohong

Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak pernah berkhianat dan juga selalu menepati janjinya.:

Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Ras u l tidak pernah berkhianat dan juga selalu menepati janjinya .

Tablig artinya setia menyampaikan perintah dan larangan dari Allah kepada umat manusia.:

Tablig artinya setia menyampaikan perintah dan larangan dari Allah kepada umat manusia.

Fatanah artinya pandai atau cerdas, bijaksana, tidak bodoh juga tidak pelupa:

Fatanah artinya pandai atau cerdas, bijaksana, tidak bodoh juga tidak pelupa

Tugas Nabi dan Rasul:

Tugas Nabi dan Rasul Menyampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman Memberi peringatan kepada orang yang ingkar Menjelaskan bahwa mereka diutus unt u k rahmat sekalian alam Menjelaskan cara pengabdian diri kepada Allah SWT. d an mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Menjelaskan aturan-aturan yang perlu untuk memelihara tali persaudaraan antar sesama Menjelaskan bahwa kehidupan bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat Menyempurnakan akhlak manusia

Apa perbedaan Rasul biasa dengan Rasul Ulul Azmi ? ! ? ! :

Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang diberi kelebihan lu a r biasa oleh Allah SWT. Dalam segala bidang untuk menjalankan tugas kerasulannya. Rasul Ulul Azmi : Nabi NUh a.s Nabi Ibrahin a.s Nabi Musa a.s Nabi Isa a.s Nabi Muhammad SAW. Apa perbedaan Rasul biasa dengan Rasul Ulul Azmi ? ! ? !

Fungsi beriman kepada Rasul:

Fungsi beriman ke p ada Rasul Memiliki seseorang yang dapat menjadi teladan Mengetahui cara yang benar dalam beribadah Berbuat keadilan dan kebenaran di dalam bermasyarakat Memiliki petunjuk ke jalan yang benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat Merhargai dan menghormati hak asasi setiap manusia

PowerPoint Presentation:

Disusun Oleh : Amanah Eina B. (04) Herningtyas W. (18) Kintan Ayu K. (19) Mitsalina F. () Rahajeng A. (29)

authorStream Live Help