Impactes sobre el s�l

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Impactes sobre el sòl:

Impactes sobre el sòl Alexandra-Caterina-Eduard

Introducció:

Introducció Sempre hi ha hagut impactes sobre el sòl , però actualment els humans estem accelerant els processos d’erosió , construïnt carreteres , blocs de pisos, embassaments …

Pluja àcida:

Pluja àcida No tots els impactes sobre el sol són causats per la construcció . Amb els gasos que s’emeten a l’atmosfera es creen núvols de pluja àcida , que afecten al sòl d’aquesta forma:

1-Els núvols que contenen gasos tòxics creen pluja àcida que pot caure sobre algun bosc:

1-Els núvols que contenen gasos tòxics creen pluja àcida que pot caure sobre algun bosc

2-L’acidesa de l’aigua mata els arbres i el bosc desapareix:

2-L’acidesa de l’aigua mata els arbres i el bosc desapareix

3-Com que la terra ja no està subjectada per les arrels dels arbres, s’erosiona molt fàcilment:

3-Com que la terra ja no està subjectada per les arrels dels arbres , s’erosiona molt fàcilment

Tipus d’erosió natural:

Tipus d’erosió natural Eòlica ( vent ) Superficial ( desertització ) Hidrològica ( ondes , rius …)

Tipus d’erosió artificial:

Tipus d’erosió artificial Contaminació ( pluja àcida ) Comunicacions ( trens , carreteres , etc ) Turisme ( hotels , apartaments ) Energia (plantes hidroelèctriques ) Agricultura ( camps de conreu )

Què s’ha de fer per a evitar-ho?:

Què s’ha de fer per a evitar- ho ? Per a evitar aquests tipus d’impactes , cal planificar l’ordenació del territori , evitar l’emissió de gasos tòxics i reforestar zones desèrtiques

Exemples d’impactes greus sobre el sòl:

Exemples d’impactes greus sobre el sòl Mines a cel obert Tala d’arbres a l a Selva Amazònica Embassaments Hotels a la costa

FI:

FI

authorStream Live Help