62295329-Konsep-Seni-Seni-Visual

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BANDING BEZA ANTARA KONSEP SENI DAN SENI VISUAL:

BANDING BEZA ANTARA KONSEP SENI DAN SENI VISUAL Pensyarah : Puan Azlina

Konsep Seni:

Konsep Seni Seni ialah sesuatu hasil yang memberi kepuasan dan ketenangan kepada kepada mata yang melihat atau telinga yang mendengar . ‘Art’ – berasal dari bahasa Yunani membawa makna kecekapan dan kebolehan , selamat dan memberi kepuasan hati melalu pancaindera atau deria . Hasil yang dicipta oleh manusia .

PowerPoint Presentation:

Melalui seni ( lukisan ), masyarakat dapat merasai mesej yang ingin disampaikan oleh pelukis . Ibnu Khaldun – seni ialah suatu kebenaran , keindahan dan kebaikan yang mengandungi ciri-ciri estetika , etika dan logika . Seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh semua kelompok manusia kerana setiap kelompok masyarakat mempunyai fitrah semulajadi yang cinta kepada seni yang menyenangkan hati dan pancaindera .

PowerPoint Presentation:

Cabang seni : - catan , lakaran , cetakan , arca , seni visual, seni media dll . Setelah berlaku modenisasi dan revolusi teknologi : - fotografi , seni video, seni instalasi , seni asemblaj , seni komputer , animasi dll .

Konsep Seni Visual:

Konsep Seni Visual Bermaksud seni lukis dan seni reka ( membuat , menghasilkan dan memberi penilaian terhadap hasil seni yang direka ). Seni tampak . Penghasilan seni visual dapat membantu individu meluahkan ekspresi diri melalui gambaran visual ( lukisan , catan , arca dsbnya ). 4 bidang : - menggambar - mencorak dan rekaan - membentuk dan membuat binaan - kraftangan

PowerPoint Presentation:

A) Menggambar ~ lukisan , catan , kolaj , montaj , cetakan , resis dll . ~ menekankan perkembangan imaginasi , kreativiti dan ekspresi diri . ~ memperkembangkan perspepsi visual pelajar dan kesedaran terhadap asas seni reka ( warna , garisan , susunan dan kesan ). ~ aspek apresiasi kerja sebagai satu proses pembelajaran .

PowerPoint Presentation:

B) corak dan rekaan ~ pualaman , tiupan , titisan,celupan , renjisan dll . ~ membolehkan pelajar mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam kehidupan seharian . ~ boleh dilakukan dalam pelbagai cara ( pergerakan , peragaan dan lakonan ).

PowerPoint Presentation:

C) membentuk dan membuat binaan ~ arca timbul , asemblaj , mobail , stabail dll . ~ memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar . ~ boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti puisi , lakonan , nyanyian dan lain-lain.

PowerPoint Presentation:

D) kraftangan tradisional ~ didefinisikan sebagai perusahaan ( kerja seni ) yang melibatkan kemahiran kerja tangan seperti alat domestik , batik, tekat , ukiran , anyaman dan tembikar . ~ berfungsi untuk memberi kesedaran tentang jenis-jenis kraftangan tradisional dalam budaya tanah air. ~ memperkenalkan fungsi , proses dan teknik membuat , alat dan bahan , motif, corak dan hiasan .

authorStream Live Help