חמסה

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

מצגת של PowerPoint:

מערב ראש השנה 2018 ועד ערב ראש השנה 2019 סה"כ ירידה של _____ ק"ג ????? קבלו את מצעד החמסות.... ונסו למצוא אתכם במצעד....

מצגת של PowerPoint:

סה"כ ירידה של 1,415 ק"ג

authorStream Live Help