DÜNYA MI, TANRI’MI?

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

DÜNYA MI, TANRI’MI?:

DÜNYA MI, TANRI’MI? ARMONİ KASIM 2011

NE İÇİN YAŞIYORUZ?:

NE İÇİN YAŞIYORUZ? Ne için her şeyinizi feda edebilirsiniz?

Slide 3:

Çünkü Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti. 2. Timoteos 4:10

KUTSAL KİTAP’TA DÜNYA:

KUTSAL KİTAP’TA DÜNYA Dünya: Yaratılış anlamında kullanılır. Mezmurlar 24:1 Dünya: Tüm insanlar için kullanılır. Yuhanna 3:16 Dünya: Dünyasal düzen ve sistemler için kullanılır. Matta 18:17

Dünya’nın zevki mi, Tanrı Sevgisi mi?:

Dünya’nın zevki mi, Tanrı Sevgisi mi? Neden dünya bizi çeker? Dünyasal şeyleri çok net bir şekilde görür, duyar, tadar, hisseder ve dokunuruz…. Ama Tanrı’yı somut şekilde görüp dokunamayız. Sanki Dünya daha gerçekmiş gibi gelir. Her bir insan Dünya sevgisiyle doludur ve ayartılmaya hazırdır.

NİÇİN DÜNYAYI SEVMEMELİYİZ?:

NİÇİN DÜNYAYI SEVMEMELİYİZ? 1.Yuhanna 2:15-17 Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba'ya sevgisi yoktur . Çünkü dünyaya ait olan her şey -benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur- Baba'dan değil, dünyadandır. Dünya da dünyasal tutkular da geçer, ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.

Slide 7:

Ayet 15 DÜNYA SEVGİSİ TANRI SEVGİSİ Ayet 16 Dünyadan gelir Tanrı’dan gelir Ayet 17 Dünya geçer İtaat eden sonsuza dek kalır

İMANLININ 3 DÜŞMANI:

İMANLININ 3 DÜŞMANI Problem Çözüm Dünya 1.Yuhanna 2:15-17 Kaçmak, 1.Timoteos 6:11, 2.Tim 2:22 Benlik Romamlılar 7:18-24 İnkar Etmek, Romalılar 6:12-13, 8:23 Şeytan 1. Petrus 5:8 Direnmek, 1. Petrus 5:9

1-Dünyanın kurtuluşu:

1-Dünyanın kurtuluşu a) Tanrı’nın Dünya’yı kurtarma tasarısı 1.Yuhanna 2:2 “O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.” 1. Petrus 3:13 “Ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz.”

Slide 10:

b)Ama Dünya kurtulmak istemiyor . c) Bazıları da Tanrı’yı tanıdığını ve kilise ile ilişkide olduğunu iddia ediyor. *1.Yuhanna 1:6 “ O'nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz.” *1.Yuhanna 2:4 "O'nu tanıyorum" deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır, kendisinde gerçek yoktur.” *1.Yuhanna 2:9 “Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hâlâ karanlıktadır.”

2-Dünya ve Tanrı isteği arasında bir çatışma vardır. :

2-Dünya ve Tanrı isteği arasında bir çatışma vardır. a) Dünyanın farklı bir hükümdarı vardır. 1.Yuhanna 5:19 “Biliyoruz ki, biz Tanrı'danız, bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir.” Yuhanna 14:30 “Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur .”

Slide 12:

b) Dünyanın bambaşka bir dili vardır. 1.Yuhanna 4:5 “Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya onları dinler.” c) Dünya, varoluşa farklı bir perspektiften bakar. 1.Yuhanna 2:15 “Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba'ya sevgisi yoktur.” Yakup 4:4 “ Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrı'ya düşman eder .”

3-Dünyasallık ile Tanrı arasında bir çatışma vardır.:

3-Dünyasallık ile Tanrı arasında bir çatışma vardır . a) Herkes Tanrı’yı sevmek istemiyor. Yuhanna 3:16-19 "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlu'nun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü.

Slide 14:

b) Dünya bizim ilk göz ağrımız, sevdiğimiz. Herkes dünyayı sevme konusunda denenir! c) İnsanlar benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gururu severler. 1.Yuhanna 2:16 Çünkü dünyaya ait olan her şey -benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur- Baba'dan değil, dünyadandır .

4-Tanrı’nın sevgisi bizim temelimiz ve motivasyonumuzdur. :

4-Tanrı’nın sevgisi bizim temelimiz ve motivasyonumuzdur. a) Bizler sevilenleriz! Ne kadar harika bir haber! 1.Yuhanna 3:1 Bakın , Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize "Tanrı'nın çocukları" deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba'yı tanımadığı için bizi de tanımıyor .

Slide 16:

b) Tanrı’nın sevgisi bizi dünyayla çatışmaya sokar. 1.Yuhanna 3:13 “Kardeşler, dünya sizden nefret ederse şaşmayın.” Yuhanna 14:14-17 “Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. Ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir.”

Slide 17:

c) Tanrı sevgisi bizi dünyasal şeyleri Tanrı’sal amaç için kullanmaya teşvik etmelidir. 1. Korintliler 7:31 Kardeşler, şunu demek istiyorum: Zaman daralmıştır. Bundan böyle, karısı olanlar karıları yokmuş gibi, yas tutanlar yas tutmuyormuş gibi, sevinenler sevinmiyormuş gibi, mal alanlar malları yokmuş gibi, dünyadan yararlananlar alabildiğine yararlanmıyormuş gibi olsun. Çünkü dünyanın şimdiki hali geçicidir. 1.Yuhanna 3:17 “Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide Tanrı'nın sevgisi olabilir mi?”

Slide 18:

Yakup 1:27 “Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık, kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır.” Luka 12:30-32 Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa Babanız, bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz O'nun egemenliğinin ardından gidin, o zaman size bunlar da verilecektir. "Korkma, ey küçük sürü! Çünkü Babanız, egemenliği size vermeyi uygun gördü .

Slide 19:

d) İsa Mesih’e olan imanla Dünya’yı yenebiliriz! 1.Yuhanna 5:5 “İsa'nın Tanrı Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim?” 1.Yuhanna 4:4 “Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.”

Slide 20:

1.Yuhanna 5:4 “Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır.” Matta 25:34 "O zaman Kral, sağındaki kişilere, 'Sizler, Babam'ın kutsadıkları, gelin!' diyecek. 'Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın!” Yuhanna 12:25-26 Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır.

5-Bu çalışmadan ne sonuç çıkartılır?:

5-Bu çalışmadan ne sonuç çıkartılır ? -Tanrı’ya itaat etmek. - Kardeşlerimizi sevmek. -Dünya’yı değil Tanrı’yı sevmek! -Tanrı’nın sevgisinin bize sonsuz bereket ve iyilik sağlayacağını bilmek.

authorStream Live Help