treball Medi amb grups cooperatius

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TREBALL COOPERATIU : 

TREBALL COOPERATIU Ens ajudem

Treball de Coneixement del Medi amb grups cooperatius : 

Treball de Coneixement del Medi amb grups cooperatius C.e.i.p. Joan Salvat Papasseit Curs 2008-2009

Experiència realitzada als cursos de 3r. : 

Experiència realitzada als cursos de 3r. Aquesta presentació correspon a 3r.A

OBJECTIUS DEL TREBALL COOPERATIU : 

OBJECTIUS DEL TREBALL COOPERATIU Afavorir la inclusió, l’autonomia i l’aprenentatge a l’A.O. Afavorir les relacions entre els/les alumnes: simpatia, atenció, amabilitat, respecte mutu, ajuda… Promoure la interdependència positiva, la responsabilitat individual i les habilitats cooperatives. Aprendre a treballar junts, en grups, per a aconsequir una finalitat comuna. Potenciar l’augment d’aprenentatge dels alumnes. Organitzar l’aula de manera que els alumnes s’ensenyen entre ells i, així, el mestre pot fer una atenció més acurada als que ho necessiten.

COM FUNCIONEN : 

COM FUNCIONEN

ACTIVITATS PRÈVIES AL TREBALL COOPERATIU : 

ACTIVITATS PRÈVIES AL TREBALL COOPERATIU En les quatre primeres sessions es realitzen les següents activitats: Identificar preguntes explícites i preguntes implícites d’un text. Primera estratègia de comprensió: establir l’objectiu de la lectura. Segona estratègia de comprensió: activar els conexiements previs. Tercera estratègia de comprensió: formular hipòtesis i prediccions (en parelles).

Slide 7: 

Es tria un racó de l’aula per a penjar-hi tots els referents relacionats amb el treball cooperatiu.

La M.T. I la mestra d’AA fan grups d’entre 4 i 5 alumnes. Són grups heterogenis en els quals es busca, també, un equilibri. : 

La M.T. I la mestra d’AA fan grups d’entre 4 i 5 alumnes. Són grups heterogenis en els quals es busca, també, un equilibri.

Els alumnes trien un nom que els identificarà com a grup i n’elaboraran el cartell. : 

Els alumnes trien un nom que els identificarà com a grup i n’elaboraran el cartell.

Els cartells dels grups els penjarem al racó del treball cooperatiu. : 

Els cartells dels grups els penjarem al racó del treball cooperatiu.

FUNCIONS DEL R.G. : 

FUNCIONS DEL R.G. Llegir, en veu alta, les habilitats cooperatives. Repartir els fulls amb les preguntes. Llegir la pregunta en veu alta per a tot el grup, establint la primera estratègia: finalitat de la lectura. Tot el grup fa una lectura silenciosa.

Slide 12: 

Llegir una pregunta cadascú. Comença el responsable de grup i segueix per la dreta. Respondre les preguntes en grup: cada un llegeix i contesta una pregunta en veu alta. El R.G. pregunta: “hi esteu tots d’acord?”. Si és que sí, s’escriu la resposta. Si és que no, s’exposen les diferents alternatives i s’arriba a un acord. Trobar, entre tots, la millor resposta i escriure-la.

HABILITATS COOPERATIVES : 

HABILITATS COOPERATIVES Fer servir el nom del company. Mirar el qui parla. Fer servir un to de veu adequat. Demanar ajuda primer a un company del grup. Animar els companys a que participin.

ESTRATÈGIES DE C. L. : 

ESTRATÈGIES DE C. L.

TREBALL COOPERATIU : 

TREBALL COOPERATIU Comencem el treball cooperatiu amb una activitat de modelament: Les mestres trien un dels grups perquè faci de model. La resta d’alumnes, envoltant el grup model, fan d’observadors. El grup model treballa un text: seguint les instruccions del full del Responsable de Grup (RG) i amb el guiatge de les mestres.

Slide 18: 

Si s’escau, s’atura l’activitat per a resoldre qualsevol dubte tant dels components del grup model, com dels observadors. És molt important fer-ho amb tranquil·litat i sense presses. Tranquil·litzar els alumnes ja que és una manera nova de treballar. A partir d’aquí, ja podem començar a treballar de manera cooperativa.

AVALUACIÓ I RESULTATS : 

AVALUACIÓ I RESULTATS Els grups realitzen un tema de manera cooperativa. Cada tema es realitza una pràctica individual. Els alumnes avaluen les habilitats cooperatives tant del grup al que pertanyen com a nivell individual.

VALORACIÓ I REFLEXIÓ.El treball cooperatiu ha ajudat: : 

VALORACIÓ I REFLEXIÓ.El treball cooperatiu ha ajudat: Als alumnes a: Motivar-se. Ajudar-se. Perdre la vergonya. Reforçar els aprenentatges. Descobrir els companys i companyes. Gaudir treballant. A les mestres a: Innovar i millorar. Prevenir i detectar dificultats. Fer una atenció més individualitzada, més tranquil·la i més acurada a aquells alumnes que ho necessiten.

authorStream Live Help