Tajuk5-Sistem PTV

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1 5.0 SISTEM PTV (PERINGKAT SEKOLAH RENDAH, INSTITUSI FORMAL DAN TIDAK FORMAL)

Slide 2: 

2 Di akhir pelajaran pelatih boleh; 1. Menerangkan sistem pendidikan teknik Dan Vokasional seperti a. Latihan Perantisan b. Institut Formal c. Pendidikan Tidak Formal d. Latihan Ditempat kerja

Slide 3: 

3 SISTEM LATIHAN PTV FORMAL TIDAK FORMAL mempuyai Kurikulum Di biayai mempunyai bangunan masa tertentu Penilaian Pengiktirafan Tiada Kurikulum khas Bebas (dalam masyarakat) mempunyai bangunan masa tidak tentu PERANTISAN

Slide 4: 

4 REFORMASI PENDIDIKAN Reformasi pendidikan pada tahun 1989 telah membawa perubahan pada PTV di sekolah menengah biasa atau akademik. Kurikulum baru telah menawarkan mata pelajaran Kemahiran Hidup kepada pelajar sekolah rendah dari tahun 4 - 6 seterusnya ke peringkat menengah rendah. Mata pelajaran Teknologi Kejuruteraan dan Lukisan Kejuruteraan di SMA pada peringkat menengah atas. Beberapa nama kursus di SMT dan SM Vokasional di beri nama baru selaras dengan keperluan semasa yang lebih releven Penambahan kursus di peringkat Politeknik dan IPTA

Slide 5: 

5 LATIHAN PERANTISAN What is Apprenticeship?  Apprenticeship is occupational training that combines on-the-job experience with classroom instruction. Apprentices usually begin at half the salary of trained people (journey workers) who have industry certification, and receive pay increases as they learn to perform more complex tasks. When they become journey workers, they increase their chances of finding a well-paying job in the industry and can become supervisors or go into business for themselves. Skim-skim latihan perantisan ini bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang mempunyai pelbagai kemahiran teknikal (multi-skills) di dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan serta mewujudkan lebih banyak peluang-peluang latihan kepada pelajar-pelajar lepasan PMR/SPM.

Slide 6: 

6 LATIHAN PERANTISAN Antara Agensi Yang Melaksanakan Latihan Perantisan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) (http://www.hrdnet.com.my) Bahagian Pembangunan Usahawan (http://www.mara.gov.my/BPU) Contoh: Perantisan Mekatronik, Perantisan Industri Perhotelan, Perantisan Pemesinan Industri, Skim Perantisan Teknologi Maklumat (Multimedia Artist - Authoring),Perantisan Industri Berasaskan Kayu (Perabot), Perantisan Operator Pengangkutan Multimodal , Perantisan "Plastics Injection Moulding" dan Perantisan "Tool & Die Maker(Mould)" dan Perantisan "Industrial Sewing Machide Technician".

Slide 7: 

7 LATIHAN PERANTISAN Di bawah skim-skim latihan perantisan ini, pelajar-pelajar ditaja oleh majikan sektor perindustrian dan perkhidmatan untuk mengikuti latihan teori dan praktikal selama 21/2 bulan - 6 bulan bagi modul pilihan dan 18 bulan bagi modul penuh. Para perantis akan dilatih di institusi-institusi latihan tempatan (off-the-job) serta menjalani latihan sambil kerja (on-the-job) di tempat/premis majikan penaja. Mereka yang dipilih dikehendaki menandatangani satu Kontrak Perantisan dengan majikan penaja dan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB). Perantis dikehendaki berkhidmat dengan majikan penaja selama 1 hingga 3 tahun setelah tamat latihan (jika ditawarkan pekerjaan oleh majikan penaja).

Slide 8: 

8 LATIHAN PERANTISAN Perantis-perantis yang menamatkan latihan dengan jayanya akan menerima Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 1 & 2 (SKM 1 & 2) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh pihak Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) dan Sijil Perantisan yang dianugerahkan oleh PSMB.

Slide 9: 

9 PENDEKATAN PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DI MALAYSIA Antara agensi yang melaksanakan PTV: Kerajaan 1. Kementerian Pelajaran 2. Kementerian Pengajian Tinggi 3. Kementerian sumber Manusia 4. Kementerian Belia Dan Sukan 5. Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi 6. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat Swasta: 1. Agensi Swasta 2. IPTS 3. Kolej / Pusat Kemahiran 4. Yayasan 5. Anak Syarikat Kerajaan Negeri

Slide 10: 

10 PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DI MALAYSIA SEK. RENDAH SEK. MENENGAH Kem. Pelajaran Malaysia Kem. Pengajian Tinggi Kem. Sumber Manusia Kem. Belia & Sukan Kem. Pemb. Wanita, Keluarga & Masyarakat Kem. Pemb Usahawan & Koperasi Kem. Kesihatan Kem. Seni & Warisan Kem. Pertanian & Industri Asas tani

Slide 11: 

11 PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DI MALAYSIA (SWASTA) SEK. RENDAH SEK. MENENGAH NGO INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA YAYASAN TAJAAN INDUSTRI

Slide 12: 

12 PENDEKATAN PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DI MALAYSIA Kementerian Pelajaran: a) Sek. Rendah - KHSR b) Sek. Menengah Akademik, SMT, SMV, SMV (Khas) - menggunakan pendekatan atau strategi P&P berbeza bagi dua program yg dilaksanakan di SMA. a. Sekolah ke Kerjaya (SKK) b. mata Pelajaran Vokasional c. menggabungjalin mata pelajaran umum Di SMT - Program Tech Prep

Slide 13: 

13 PENDEKATAN PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DI MALAYSIA Program Sekolah Ke Kerjaya (SKK) - 1996, KPM melonggarkan kemasukan ke T4. (PMR 4D) 1997 & 1998, kepada 1D 1999, semua pelajar layak Apakah Implikasi? Keciciran kepada pelajar yang lemah dan tidak memasuki SMV. Penyelesaian: PKK menggubal SKK bagi memastikan pelajar lemah dapat meningkatkan pencapaian akademiknya dan menfaatkan potensi dirinya. Dilaksanakan secara rintis tahun 1998 SKK adalah program pendidikan dan latihan tempat kerja bagi mengembangkan potensi pelajar dgn membekalkan pengetahuan & kemahiran melalui pengalaman tempat kerja

Slide 14: 

14 PENDEKATAN PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DI MALAYSIA Objektif SKK Membolehkan pelajar mengikuti panduan pengajaran dan pembelajaran setaraf dengan kebolehan dan keupayaan mereka dari segi akademik Mengembangkan potensi dan kemahiran boleh guna pelajar melalui pengalaman tempat kerja Memanfaatkan masa pelajar di peringkat SM terutama utk mereka yg berpencapaian rendah dari segi akademik Pakej pembelajaran terdiri dari dua komponen: Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran (PPP) -60% dan Latihan Tempat kerja (LTK) - 40% dari minggu persekolahan setahun bergantung persetujuan dua pihak

Slide 15: 

15 PELAKSANAAN PROGRAM SKK

Slide 16: 

16 PENDEKATAN PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DI MALAYSIA A. Panduan Pengajaran & Pembelajaran (PPP) Membantu pelajar menuasai tajuk-tajuk tertentu dalam HSP bagi subjek teras dan elektif T4 & T5 sebelum SPM B. Latihan Tempat Kerja (LTK) Memberi peluang kepada pelajar memperolehi pengalaman dan kemahiran boleh guna melalui aplikasi pengetahuan Kemahiran generik dan kemahiran khusus di tempat kerja Mengembangkan potensi dan meningkatkan keyakinan serta harga diri Kenahiran khusus tempat kerja dalah kemahiran diperolehi semasa ditempat kerja Kemahiran Generik membolehkan pelajar menjadi seorang adaptif, fungsional, cekap dan produktif

Slide 17: 

17 PENDEKATAN PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DI MALAYSIA Antara Industri yang dicadangkan: 1. Perkhidmatan 2. Pertanian / Perikanan 3. Industri Pemakanan 4. Industri Pembinaan 5. Kraftangan Model Pelaksanaan LTK: Pendedahan Kemahiran Bekerja Di Agensi / Syarikat - ditempatkan di pelbagai syarikat dan agensi kerajaan atau swasta. Didedahkan suasana bekerja sebenar, kemahiran semasa bekerja, pengawasan dari penyelia dan rakan. Tempoh bergantung kesesuaian

Slide 18: 

18 PENDEKATAN PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DI MALAYSIA Pendedahan kemahiran Bekerja Di Sekolah - Latihan bekerja di sekolah (dikantin, koperasi, kebun, pejabat atau bengkel sekolah. - mendapat tunjuk ajar dari guru, staf sokongan dan komuniti yang berkemahiran tertentu. - Tempoh berbeza mengikut sekolah Pendedahan Latihan Kemahiran di Pusat Latihan - Ditempatkan di pusat latihan. Mengikuti latihan berdasarkan kurikulum yang disediakan. - Tempoh bergantung masa latihan.

Slide 19: 

19 PENDEKATAN PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DI MALAYSIA Program Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Dilaksanakan tahun 2002 - mata pelajaran berbentuk Vok. ada asalnya Kemahiran Asas Industri Kesinambungan mata pelajaran KH Bersepadu peringkat Menengah rendah Matlamat melahirkan pelajar berkemahiran dalam bidang usaha yang releven dan bermakna membolehkan mereka mendapat pekerjaan atau meneruskan latihan lebih tinggi. Sekurangnya satu pertiga T4 & T5 di SMA akan mengikuti kursus bercorak akademik Menawarkan 22 mp yang dikelompokkan 5 bidang. a. Binaan, pembuatan, teknotani, ERT, dan Aplikasi Komp. Dirancang dalam 4 fasa mulai 2002 - 2005.

Slide 20: 

20 PENDEKATAN PERLAKSANAAN PROGRAM PTV Di SMT/SMV - Pembelajaran Secara Kontekstual (Tech Prep) Tahun 1998. Teori pembelajaran kontekstual - pembelajaran akan berlaku apabila pelajar mendapat pengetahuan baru yang bermakna bagi mereka Proses pembelajaran akan berlaku dgn cepat sekiranya minda kita dpt melihat hubungan yg bermakna dan berguna Pembelajaran konteksual melibatkan; 1. Menghubungkait ( Relating) - pengalaman hidup 2. Mengalami (Experiencing) - konteks penerokaan, penemuan merekacipta 3. Mengaplikasikan (Applying) - maklumat & pengetahuan digunakan 4. Bekerjasama (cooperating) - konteks berkongsi, bertindakbalas dan berkomuniksai dgn orang lain 5. Memindahkan (Transfering) - menggunakan dan membina apa yg diketahui dari pengetahuan sedia ada

Slide 21: 

21 PENDEKATAN PERLAKSANAAN PROGRAM PTV Apakah Tech Prep? Technical Preparation berasaskan ketrampilan. Dibentuk hasil kerjasama dgn pihak industri mengandungi struktur dan proses pembelajaran dari peringkat menengah ke post - menengah Menyediakan kepada kemahiran tinggi. Menekankan ketrampilan dalam bidang matematik, sains dan komunikasi. Objektif pembelajaran secara konteksual: a. Menyediakan pelajar supaya dapat menghadapi pekerjaan selepas pra sekolah menengah dan kehidupan dewasa kelak b. Menarik minat pelajar menceburi kerjaya c. memperkukuhkan sikap, pengetahuan dan kemahiran pelajar teknikal dan vokasional dalam mp sains, matematik.

Slide 22: 

22 PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DIPERINGKAT KOLEJ / IPTA Politeknik - Peringkat Sijil Dan Diploma IPTA - Diploma dan Ijazah, Sarjana, Kedoktoran IPG - Diploma dan Ijazah (Guru) Kolej-Kolej dibawah Kementerian - Sijil & Diploma

Slide 23: 

23 PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DIPERINGKAT KOLEJ / IPTA Politeknik - Peringkat Sijil Dan Diploma Kolej Komuniti - Peringkat Sijil Dan Diploma Universiti Awam - Diploma dan Ijazah, Sarjana, Kedoktoran IPG - Diploma dan Ijazah (Guru) Kolej-Kolej dibawah Kementerian - Sijil & Diploma seperti; a. Institut Pertanian - Pertanian b. Institut Haiwan - Bagi ternakan Haiwan c. Institut Kesihatan d. Kolej Perubatan / Kejururawatan

Slide 24: 

24 SISTEM PTV DI LUAR KEMENTERIAN PELAJARAN Kementerian Sumber Manusia - ILP, ADTEC, CIAST, JPK Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi - IKM, Pusat Giat Mara, UNIKL, Kolej Prefesional MARA, POLYMARA Kementerian Belia Dan Sukan - IKBN Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Pertahanan - ATMA, ALAM, KEMENTAH Kementerian Pertanian - Istitut Pertanian, Institut Haiwan Kementerian Kesihatan - Istitut Kesihatan Kementerian Pengajian Tinggi - Kolej Komuniti, Politeknik, IPTA, IPTS Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat - Pusat Latihan KEKWA -

Slide 25: 

25 PERANAN SEKTOR AWAM DAN SWASTA TERHADAP PTV 1990 - KPM telah mengkaji semula lurikulum PTV supaya ianya menepati kehendak Industri Kajian ini juga dibuat bagi melahirkan tenaga kerja mahir selaras matlamat wawasan 2020 Kerajaan bekerjasama dengan swasta dalam melatih dan menggalakkan remaja menceburi bidang teknikal Kerajaan memperkenalkan konsep penswastaan ins. Teknikal dan sek. Teknik kepada industri. Tujuan; a. memberikan latihan kepada pelajar-pelajar vokasional menjalani latihan di industri pengeluaran b. mendapat pengalaman yang lebih dalam bidang kursus yang dijalani c, mengurangkan kos kerajaan

Slide 26: 

26 PERANAN SEKTOR AWAM DAN SWASTA TERHADAP PTV 1993 - sektor kerajaan dan swasta melalui Pertubuhan Pengilang-Pengilang Malaysia (FMM) bergabung untuk memainkan peranan dalam meningkatkan tahap kemahiran. Antara Tindakan; a. Memperbaiki data pasaran buruh - menangani maslah permintaan buruh dan gunatenaga yang berkemahiran tinggi b. MenubuhkanMajlis Penasihat Perancangan Gunatenaga Manusia Kebangsaan - Bertanggungjawab terhadap perancangan gunatenaga manusia, latihan, mengerak dan mengawal di bawah beberapa kementerian. Agensi FMM bergabung dan bekerjasama menubuhkan Latihan perindustrian Awam c. Penekanan pendidikan awal dari aspek bahasa dalam PTV, matematik dan kemahiran utk memudahkan lepasan sekolah mempelajari kemahiran yg diperlukan selaras dgn pembangunan ekonomi perindustrian

Slide 27: 

27 PERANAN SEKTOR AWAM DAN SWASTA TERHADAP PTV d. Menubuhkan Pasukan Sektor Awam utk mengadakan Dana Pembangunan (Human Resource Development Fund (HRDF)) - mengadakan sesi latihan dalaman (in-house training) utk pekerja supaya bertindak lebih berkesan e. Melatih semula pekerja kepada peringkat latihan kemahiran pengkhususan seperti penyenggaraan kilang

Slide 28: 

28 PTV DI LUAR KPM 1992 - KPM memperkenalkan “Time Sector Privatisation” dimana kemudahan di Politeknik dan SNt dihubungkait dgn Inst. Swasta Persatuan IPTS Malaysia (NAIPEI) - telah menerima cadangan KPM (JP Teknikal) Ekoran itu NGO terutama bidang industri mengembangkan latihan kemahiran “On Job Training” berdasarkan keperluan industri. Pihak industri memainkan peranan bersama membangunkan kurikulum selaras menjadi negara industri Beberapa prinsip diperkenalkan, antaranya; a. Perubahan Teknologi - menekankan kepada i. Melahirkan pekerja berteknologi ii. Kecekapan dan ketepatan (efficient, precision and accuracy) contohnya Teknologi Jepun (Nano Technology) iii. Kepesatan teknologi cangih dalam bidang sains bahan

Slide 29: 

29 PTV DI LUAR KPM b. Perubahan Pengetahuan i. Pengurusan mengikut perkembangan sektor teknologi, bioteknologi,automasi dalam perindustrian dan teknologi maklumat c. Teknologi Maklumat Dan Komunikasi i. Menekankan kepada perubahan struktur, perhubungan langsung antara pekerja atasan dan bawahan. ii. Mementingkan kemajuan maklumat penggunaan peralatan d. Sikap Dan Trend Pekerja i. Menekan kepada sikap suka belajar berterusan ii. Meningkatkan taraf kemahiran iii. Pemindahan teknologi dan penyesuaian iv. Mempelajari melalui kesilapan v. Memperolehi kemahiran inter-personel yang baik vi. Pekerja yang produktif

Slide 30: 

30 PTV DI LUAR KPM A. KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 1. Institut latihan Perindustrian (ILP) - menawarkan kursus dalam sektor pembuatan ( mekatronik dan robotik) dan perindustrian bagi lepasan SPM seperti tooling dan fibrikasi (www.mohr.gov.my) 2. Majlis Latihan Vokasional Kebangsan (MLVK) - 1989 - Sekarang dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Kemahiran - menyelaras semua program latihan yang ditawarkan di Institusi Awam atau Swasta - Sebagai pemantau dan mentauliahkan program latihan kemahiran oleh semua institusi di negara ini. - Pelatih yang mengikuti ditauliahkan dgn Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang sama taraf dgn Sijil, Diploma, Diploma Lanjutan - Kurikulum berdasarkan kepada SKPK (Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan) /NOSS (National Occupational Skill Standard) www.nvtc.gov.my

Slide 31: 

31 PTV DI LUAR KPM A. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERSI 1. Pusat Giat MARA (PGM) -untuk pelajar yang tidak dapat menyambung pelajaran selepas peperiksan PMR atau tercicir utk meneruskan ke sekolah menengah - latihan selama 6 - 12 bulan. Ditauliahkan Sijil Kemahiran. - untuk bekerja sendiri atau di sektor perindustrian 2. Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) - sama dengan sekolah menengah kebangsaan, 3. Institut Kemahiran Malaysia - Untuk pelajar lepasan SPM yang berminat dalam bidang kemahiran melanjutkan pelajaran. 4. Malaysia French Institute (MFI), German Malaysia Insitute (GMI) dan British Malaysia Institut (BMI) - Diujudkan secara kerjasama dengan kerajaan Perancis, German dan British

Slide 32: 

32 PTV DI LUAR KPM A. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERSI 4. PolyTech-MARA, Institut Profesional MARA 5. UNIKL, UITM KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 1. IKBN

Slide 33: 

33 ISL Pelaksanaan PTV di luar KPM a. Kerajaan b. Swasta 2. Peranan JPK dalam sistem PTV

authorStream Live Help