Taller blogs 2008

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Taller de blogs (febrer 2008). Escola Cristiana.

Comments

By: nausika (149 month(s) ago)

M'ha agradat molt la oresentació i m'ha resultat molt il·lustrativa. Moltes gràcies, Enric! isabel de y. -curs de Web 2.0, UOC d'Estiu 2008

Presentation Transcript

Blogs : 

Blogs Concepte i aplicacions didàctiques Enric Gil i Garcia Escola Cristiana (Dimecres TIC), 20 de febrer de 2008

Web 2.0 : 

Taller de blogs 2008 Web 2.0

El blog: definició : 

Taller de blogs 2008 El blog: definició Un blog (o weblog o bloc) és una pàgina web formada per un conjunt d’entrades ordenades per data, amb la més nova a la part superior de la pàgina. La unitat mínima és el post, entrada, apunt o anotació. L’ordenació cronològica és essencial. Permet interacció a través dels comentaris. El contingut pot ser textual o multimèdia (imatges, vídeos, gràfics).

El blog: història del terme : 

Taller de blogs 2008 El blog: història del terme Jorn Barger va utilitzar per primera vegada el terme weblog (1997), fent al·lusió als diaris electrònics que permetien abocar a la xarxa amb regularitat textos breus ordenats cronològicament: A weblog [...] is a webpage where a weblogger (sometimes called a blogger, or a pre-surfer) 'logs' all the other webpages that finds interesting. (Jorn Barger) Un blog combina registre i navegació. En anglès ha fet fortuna el terme blog. En català, tot i que el TERMCAT recomana bloc, s’utilitza indistintament aquest terme i blog (en principi, hom parlava també de quadern de bitàcola o bitàcola i de diari interactiu personal). En castellà, s’usa blog i bitácora.

Trets essencials : 

Taller de blogs 2008 Trets essencials En la presentació: Estructuració de continguts en apunts aportats per l’autor del blog i pels seus lectors. Ordenació cronològica inversa de publicació (prioritat pels continguts més recents).

Trets essencials : 

Taller de blogs 2008 Trets essencials En el contingut: Actualització freqüent i regular. Acotació d’un àmbit temàtic. Estil de redacció adaptat a la personalitat dels autors.

Trets essencials : 

Taller de blogs 2008 Trets essencials En la navegació: Ús d’hipervincles per recórrer el contingut intern del blog (arxius històrics). Enllaços amb continguts externs de la xarxa (blogroll).

Trets essencials : 

Taller de blogs 2008 Trets essencials En la interacció: Eines de relació entre usuaris (accés a comentaris). Interacció amb usuaris d’altres blogs (blogroll, retroenllaços, sindicació de continguts).

Trets essencials : 

Taller de blogs 2008 Trets essencials En la gestió: Iniciativa oberta i accessible per a qualsevol usuari de la xarxa. Accés des de qualsevol punt de connexió i amb qualsevol tipus de navegador. Facilitat i immediatesa de publicació. Despeses mínimes de manteniment. Font: Bruguera, E. (2006): Els blocs. Barcelona: UOC.

El blog: tipus : 

Taller de blogs 2008 El blog: tipus Segons Rebecca Blood, una de les estudioses del fenomen, hi ha fonamentalment dos tipus pel que fa a l’estructura: Estil de filtre (filter-style): format per enllaços a diferents llocs web filtrats per l’autor (blogger). És una prenavegació de la xarxa. Estil lliure (free-style): no es basa tant en els enllaços que apunten a l’exterior, sinó en el món de l’autor. Adopten generalment la forma de diari.

El blog: estructura : 

Taller de blogs 2008 El blog: estructura En un blog podem distingir una sèrie de parts: Capçalera Posts o entrades Calendari Arxius històrics Enllaços (blogroll) Accés a RSS Categories Widgets Accés a comentaris Altres

El post: estructura : 

Taller de blogs 2008 El post: estructura L’entrada, anotació, apunt o post, part mínima de significat, posseeix una estructura recurrent: Enllaç permanent (permalink) Cos del post Marcador de data Categoria Indicador de comentaris Indicador de trackbacks

Sistemes de publicació (CMS) : 

Taller de blogs 2008 Sistemes de publicació (CMS) En els blogs l’autor és escriptor i editor alhora: només necessita un programari adient. Pot escollir entre instal·lar el programa en el servidor propi o bé obrir un compte en un servidor centralitzat.

Avantatges dels CMS : 

Taller de blogs 2008 Avantatges dels CMS Permet l’accés a un servidor. Soluciona els problemes amb el llenguatge HTML. Resol les dificultats del disseny gràfic, a través de les plantilles predefinides.

Sindicació de continguts : 

Taller de blogs 2008 Sindicació de continguts Es pot accedir als continguts dels blogs mitjançant subscripció. La subscripció ens la faciliten uns programes anomenats lectors de fonts RSS o agregadors. RSS (Really Simple Sindication): format d’arxiu utilitzat per distribuir continguts a través de la sindicació. Bloglines Google Reader Feedburner Firefox Live Bookmarks

Directoris de blogs : 

Taller de blogs 2008 Directoris de blogs Quan actualitzem un blog, podem avisar perquè aparegui en els directoris de blogs, a través del ping.

Cercadors de blogs : 

Taller de blogs 2008 Cercadors de blogs Llocs web especialitzats en la indexació i la cerca de blogs. Normalment també són directoris.

Mesuradors de tràfic : 

Taller de blogs 2008 Mesuradors de tràfic Llocs web que s’especialitzen en classificar els blogs per la seva rellevància.

Blogs segons el mitjà : 

Taller de blogs 2008 Blogs segons el mitjà Blogs de text Fotoblogs Audioblogs (podcast) Videoblogs (videopodcast) Moblogs

Blogs de text : 

Taller de blogs 2008 Blogs de text Es basen en la publicació i intercanvi dels apunts textuals. Són encara els majoritaris. Permeten l’autopublicació de textos literaris.

Fotoblogs : 

Taller de blogs 2008 Fotoblogs La informació es basa en fotografies i imatges digitals. És un vehicle de creació artística o de presentació de la identitat.

Audioblogs : 

Taller de blogs 2008 Audioblogs Funcionen a través de podcasts, arxius de so distribuïts a través de sindicació RSS. Poden ser enregistrats directament pels usuaris o es poden intercanviar entre ells.

Videoblogs : 

Taller de blogs 2008 Videoblogs Funcionen a través de posts en els quals s’incorporen imatges en moviment. Es nodreixen dels videos de YouTube, Google Video, Yahoo! Video o MSN Video. Poden ser enregistrats pels usuaris o bé ser intercanviats entre ells.

Moblogs : 

Taller de blogs 2008 Moblogs Servei de publicació de blogs per mitjà d’equips mòbils (PDA o telèfon mòbil). Des de la perspectiva del lector, blogs que es poden consultar a través de dispositius mòbils.

Blogs segons el contingut : 

Taller de blogs 2008 Blogs segons el contingut Miscel·lanis (contingut variat) Tecnològics Diaris íntims (molt sovint d’adolescents) Literaris Polítics Periodístics Edublogs Altres

Perspectives sobre els blogs : 

Taller de blogs 2008 Perspectives sobre els blogs Mitjà de comunicació en línia. Gènere discursiu, a mig camí entre el web personal i el fòrum asincrònic (Herring). Forma de periodisme, aliè als mitjans tradicionals (warblogs). Forma de presentar la identitat. Creador de sociabilitat: el blogroll tendeix a vincular els blogs (blogosfera) i els comentaris fomenten la discussió. Eina per a l’ensenyament i l’aprenentatge.

Ensenyar amb blogs: per què? : 

Taller de blogs 2008 Ensenyar amb blogs: per què? Los weblogs son una herramienta de gran utilidad para su uso en Educación, ya que suponen un sistema fácil y sin apenas coste para la publicación periódica en internet. Algunos profesores se han visto atraídos por el formato y han aprovechado la publicación de weblogs para desempeñar su docencia. De esta manera se ha dado lugar a un nuevo género que ya se conoce como Edublog y define a los weblogs educativos. Tíscar Lara, professora de Periodisme (Univ. Carlos III, Madrid)

L’ús dels blogs : 

Taller de blogs 2008 L’ús dels blogs

Els edublogs : 

Taller de blogs 2008 Els edublogs Els blogs permeten ampliar els continguts treballats, desenvolupar els procediments (definició de conceptes, expressió d’opinions, resum i comentari de textos, resolució de problemes, etc.). Es tracta d’una eina que afavoreix el coneixement de les TIC sense haver de perdre temps en l’edició manual de pàgines web. Els CMS possibiliten l’edició i actualització ràpides amb un mínim cost i donant lloc a un producte atractiu. Són aplicables a qualsevol matèria i nivell. Podem trobar des de blogs de mestres d’infantil en els quals es pengen les activitats que duen a terme a l’aula fins a blogs de doctorands que donen a conèixer els progressos de la recerca.

Els edublogs : 

Taller de blogs 2008 Els edublogs Són adequats per a l’assoliment de les competències en TIC. L’accés als comentaris implica que el post admet rèpliques i opinions. Els alumnes poden comentar el que diu el professor o el que ells mateixos comparteixen. Col·laboren en la construcció cooperativa del coneixement. El blog segueix una seqüència temporal en un context hipertextual. La seva forma és molt adequada per a projectes diversos de treball (crèdits de síntesi, treballs de recerca...). La dinàmica del blog combina el format textual amb el multimèdia (podcast, videopodcast, presentacions Slideshare, imatges…) i això enriqueix el producte final.

Els edublogs : 

Taller de blogs 2008 Els edublogs Impulsen la creativitat. Els alumnes poden compartir amb el món les seves redaccions i els seus treballs, per la qual cosa no queden reclosos a l’espai de l’aula. L’alumne és el centre de l’aprenentatge. Fan possible l’intercanvi amb altres centres o la col·laboració en projectes telemàtics. Són un instrument per relacionar els docents i compartir les aportacions i les millores. S’insereixen en el canvi de paradigma del Web 2.0.

Exemples i aplicacions : 

Taller de blogs 2008 Exemples i aplicacions Fem química!: blog d’experiments químics. Aula de Física y Química: blog amb continguts curriculars. Webquests i tasques de Ciències Naturals: activitats de l’assignatura. Les ciències en el Broch: blog sobre biologia, geologia, astronomia i ciències en general. Las noticias de “La Web de la Biología Fácil”: orientat a l’alumnat de 4t d’ESO.

Exemples i aplicacions : 

Taller de blogs 2008 Exemples i aplicacions Vida y Matemáticas: blog de suport del treball diari de classe. Blog d’en Xavi: blog d’un membre de la Societat Balear de Matemàtiques. No sólo Mates: blog docent sobre matemàtiques que pretén acabar amb l’anumerisme social i que tracta altres temes culturals. Problemas Matemáticos: problemes per als alumnes de Batxillerat. Matemáticas, No!!! : sobre didàctica de les matemàtiques.

Exemples i aplicacions : 

Taller de blogs 2008 Exemples i aplicacions Antología poética multimedia: poemes versionats per cantautors. Comuni-CA’T: exercicis de català i sobre literatura. Lengua castellana y literatura: materials i recursos d’aula per a l’àmbit social i lingüístic. FLE d’Artifice: blog docent sobre francès com a llengua estrangera, amb molts recursos 2.0. Sant Andreu’s English Corner: blog d’anglès per als alumnes de batxillerat, amb podcasts i vídeos.

Exemples i aplicacions : 

Taller de blogs 2008 Exemples i aplicacions Blog de Historia Moderna y Contemporánea: adreçat a alumnes de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat. El blog de les ciències socials: blog amb apunts, textos i resums. Historia del arte: navegar per la història de l’art al llarg dels diferents períodes. ENSEÑ-ARTE: funciona des de l’any 1996, orientat als alumnes de 2n de Batxillerat. Molta varietat temàtica. Història de la Filosofia: recursos 2.0 per a 2n de Batxillerat.

Exemples i aplicacions : 

Taller de blogs 2008 Exemples i aplicacions Educació Física: per a alumnes de Primària. Blog de Educación Física: del professor Manuel Villard (Osuna) Aula Blogger de Música IES Sabadell PROM 07: lletres de cançons, vídeos i recursos musicals per a primer cicle d’ESO. Plástica y Visual del IES Valle de Aller: recursos i continguts de Visual i Plàstica. Visual i Plàstica al CEIP del Parc: activitats temporalitzades per a alumnes de Primària.

Per als docents : 

Taller de blogs 2008 Per als docents Servei de blogs de la XTEC. Sobre edublogs: Aulablog. Instrument per a compartir experiències i recursos didàctics: Blog d’una profe DIM, Blog de recursos TIC en Infantil y Primaria. Pom de blogs: catàleg-directori de blogs de docents, d’aula, de centre i de matèries. Zonatic-n: blog de novetats i notícies sobre TIC i educació. Organització en xarxa de centres educatius: Escoles en xarxa. Comunitat Catalana de Webquest.

Per als alumnes : 

Taller de blogs 2008 Per als alumnes Exposició dels treballs realitzats a l’aula: La clase de la luna, Actividades de María Seral para economía. Blogs col·lectius amb ampliació de continguts: Eplaneta. Diaris de classe: Letraheridos. Blogs col·laboratius sobre TIC: Ayudantes TIC del IES Azahar.

Experiències : 

Taller de blogs 2008 Experiències Realització de treballs de recerca (Utopia) o de doctorat (Metablog). Blogs de matèria: filosofia (versió antiga i versió nova) i literatura castellana. Nivell: 1r i 2n de Batxillerat. Crèdits de síntesi 2006-2007. Nivell: 4t d’ESO. Alguns exemples: 1 i 2. La ràdio escolar del Col·legi Sant Andreu. Nivell: 1r i 2n de Batxillerat. Participació i premi en la Mostra de Produccions Audiovisuals del Departament d’Educació. Exemple de blog efímer: viatge de 2n de Batxillerat a Madrid, Toledo i València, del 15 al 18 de gener de 2008. Actualització diària. Fotoblog de filosofia (Fotofilosofia 2008). Apartat de docència del meu blog personal, centrat en la reflexió. Presentació multimèdia sobre els blogs, adreçada a docents.

Bibliografia i webgrafia : 

Taller de blogs 2008 Bibliografia i webgrafia Blood, R. (2002): The Weblog Handbook: Practical Advice on Creating and Maintaining Your Blog. Perseus Publishing. Àmbit català: Bruguera, E. (2006): Els blocs. Col·lecció “Vull saber”, núm. 35. Barcelona: UOC. Gil, E. (2005). Blogosfera: les bitàcoles i l'audiència [treball de doctorat en línia]. UOC. Molist, M. (2006): “La blocosfera catalana”. A Coneixement i Societat, 10, maig 2006.

Bibliografia i webgrafia : 

Taller de blogs 2008 Bibliografia i webgrafia Àmbit espanyol: Cerezo, J.M. (dir.) (2006): La blogosfera hispana: pioneros de la cultura digital. Madrid: Fundación France Telecom España. Orihuela, J.L. (2006): La revolución de los blogs. Madrid: La Esfera de los Libros.

Blogs : 

Blogs Enric Gil i Garcia (egil@uoc.edu) Blog: http://www.enricgil.cat Escola Cristiana, 20 de febrer de 2008

authorStream Live Help