Componentele hard ale unui sistem de calcul

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Identificarea componentelor Hard ale unui sistem de calcul (calculatorul) Obiective: La finalul acestei lectii vei putea sa: definesti ce este un sistem de calcul sa identifici principalele componente ale unui calculator sa explici ce este bitul octetul, bytul,codul ASCII sa descrii memoria calculatorului sa exemplifici dispozitivele periferice

Slide2:

Sistemul de calcul ( calculatorul ) reprezintă ansamblu componentelor fizice (hardware), al componentelor logice (software) şi al personalului care se ocupă cu proiectarea, programarea, operarea şi întreţinerea sistemului, acţionând în interdependenţă în scopul prelucrării informaţiilor. Informaţia este un mesaj cu caracter de noutate In calculator informaţia este reprezentată prin intermediul datelor. In urma prelucrării datelor, calculatorul furnizează informaţia Principalele componente ale unui calculator Unitatea Centrală de Prelucrare (UCP- Central Processing Unit) Memoria Dispozitive periferice Componentele unui sistem de calcul

Slide3:

1. Unitatea Centrală de Prelucrare (Central Processing Unit – UCP) UCP – “creierul calculatorului” este implementat prin intermediul microprocesor ului Acesta are rolul de a prelucra informaţiile şi de a controla activitatea celorlalte echipamente. UCP UCC UAL CM Cele mai importante componente ale UCC sunt: UCC - Unitatea Centrala de Prelucrare UAL - Unitatea Aritmetico Logica CM - Coprocesor Matematic

Slide4:

2. Memoria Memoria se compune din circuite integrate (chip- uri) care au rolul de a stoca informaţii (date şi instrucţiuni). Informaţiile sunt stocate în memoria calculatorului sub formă binară adică succesiuni de cifre 0 si 1 acestea corespund absenţei (0) sau prezenţei (1) unei tensiuni electrice în circuitele electronice (tranzistorii) ale calculatorului. BIT –ul (BInary digiT = cifră binară) reprezintă cea mai mică unitate de date care poate fi reprezentată şi prelucrată de către un sistem de calcul. BYTE –ul sau OCTET –ul este o succesiune de 8 biţi şi reprezintă cea mai mică zonă de memorie care poate fi reprezentată şi adresată de către memoria unui sistem. c u cei 8 biţi se pot face 256 de combinaƫii diferite; acestea formează codul ASCII ( American Standard Code for Information Interchange  / Codul Standard American pentru Schimbul de Informații)

Slide5:

Observaţie ! - Fiecărei litere, cifre sau simbol special îi este asociată o combinaţie unică de biţi ex: A - 01000001 9 - 00111001 Numărul total de bytes care pot fi înregistraţi în memorie reprezintă capacitatea memoriei care se exprimă în multiplii ai byte-ului ( octetului) : 1Kb = 210 bytes = 1024 bytes =1024*8 biţi (kilo) 1Mb = 220 bytes = 1024 Kbytes (mega) 1Gb = 230 bytes (giga) 1Tb = 240 bytes (terra) Exercitiu : Cati biti sunt in 4 Mo de memorie?

Slide6:

Clasificarea memoriei: interna externa ROM Read Only Memory RAM Read Access Memory Hard Disk CD, DVD Stick

Slide7:

Memoria ROM ( read Only Memory) este inscriptionata de catre producator si contine programele care determina pornirea calcultorului din ea se poate citi dar nu se poate scrie nu se pierde la inchiderea calculatorului ( nevolatila ) Memoria RAM ( Read Access Memory ) in ea se gasesc programele si aplicatiile cu care lucram la un moment dat din ea se poate citi si se poate scrie se pierde la inchiderea calculatorului ( volatila ) cand se vorbeste despre memorie, referirea se face la acest tip de memorie

Slide8:

3. Dispozitive periferice de intrare tastatura mouse scaner trackball creion optic joystick de iesire monitor imprimanta boxe plotter de intrare-iesire modem touchscreen placa de sunet

authorStream Live Help