Ιστορία Β΄Γυμνασίου: Επανάληψη

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ιστορία, Β΄ τάξη, επανάληψη, διαγώνισμα, Ιουστινιανός Ιουλιανός, επαναληπτικές ασκήσεις, Κωνσταντίνος Α΄, Θεοδόσιος Α

Comments

Presentation Transcript

Ιστορια β γυμνασιου:

Ιστορια β γυμνασιου Επανάληψη για διαγώνισμα http://e-skonakia.blogspot.com /

PowerPoint Presentation:

Ιστορία Β΄ τάξη: Διαγώνισμα Μετεξέλιξη του Ρωμαϊκου Κράτους 1. Από τη Ρώμη στη νέα Ρώμη (σελ. 6-9) Τα προβλήματα του ρωμαϊκού κράτους τον 3ο αιώνα, ενέργειες του Μέγα Κωνσταντίνου για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα Ίδρυση της Κωνσταντινούπολης - το νέο διοικητικό κέντρο του Βυζαντίου: λόγοι που επέλεξε το συγκεκριμένο χώρο , η όψη της νέας πόλης και η σχέση της με τη Ρώμη, το όνομα και τα εγκαίνια της νέας πόλης Θρησκευτική πολιτική: οι ενέργειες του Μεγάλου Κωνσταντίνου υπέρ του Χριστιανισμού   2 . Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αι.(σελ. 11-12) Το γερμανικό πρόβλημα(δυτικό και ανατολικό τμήμα) Πολιτιστικές εξελίξεις ( Πανδιδακτήριο, Θεοδοσιανός Κώδικας)   3. Η πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία (σελ. 13-15) O αγώνας κατά των αιρέσεων Μέτρα κατά της αρχαίας θρησκείας Η σχέση χριστιανισμού - Ελληνισμού. Από τη σύγκρουση στη σύνθεση. II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (σελ. 16-18) 1 . Ο Ιουστινιανός και το έργο του Εσωτερική πολιτική(κοινωνικό, πολιτικό, θρησκευτικό και νομοθετικό τομέα) Εξωτερική π ολιτική και ο ικοδομικό π ρόγρ αμμα Όπου βλέπεις χεράκι, κόλλα το!

PowerPoint Presentation:

Δομή του διαγωνίσματος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις τέσσερις (4) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Αντιστοίχιση - Σωστό λάθος Να εξηγήσεις όρους 3-4. Ερωτήσεις γνώσεων ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Από τις τέσσερις (3) ερωτήσεις, να απαντήσεις στις δύο (2) . Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες . Οι απαντήσεις των ερωτήσεων θα βασίζονται σε παραθέματα (πηγές, εικόνες, χάρτες) αλλά και στις ιστορικές σου γνώσεις.

PowerPoint Presentation:

Ας θυμηθούμε τ ι μάθαμε

PowerPoint Presentation:

ΜετεξΕλιξη του Ρωμαϊκου ΚράτουΣ 1. Από τη Ρώμη στη νέα Ρώμη (σελ. 6-9) Τι ονομάζουμε Βυζάντιο ; Πώς ονομαζόταν αρχικά το Βυζάντιο και οι βυζαντινοί κάτοικοί του ; Ποια μέτρα πήρε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α΄ για να ανορθώσει το ρωμαϊκό κράτος;   Τι αποφασίσε ο Κωνσταντίνος Α΄ όταν έγινε μονοκράτορας; Ποιοι ήταν οι λόγοι που τον οδήγησαν σ’ αυτήν την απόφαση; Ποια κτίσματα της Κωνσταντινούπολης υπογραμμίζουν τη σχέση της με τη Ρώμη και ποια το χριστιανικό της χαρακτήρα ; Πότε τελέστηκαν τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης ; Τι ονομάζουμε Νέα Ρώμη και τι Παλαιά Ρώμη;

PowerPoint Presentation:

  Για ποιο λόγο ο Κωνσταντίνος Α΄ έδειξε ευνοϊκή στάση προς το Χριστιανισμό; Με ποιες ενέργειες ο Κωνσταντίνος δείχνει την εύνοιά του προς τους Χριστιανούς ; Τι ήταν το Χριστόγραμμα ;  Δ ιάταγμα των Μεδιολάνων (πότε, πού, από ποιους, απόφαση, σημασία)   Α ΄ οικουμενική Σύνοδο (πότε, πού,γιατί, αποτέλεσμα)   β. Θρησκευτική πολιτική

PowerPoint Presentation:

Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αι.(σελ. 11-12) Το γερμανικό πρόβλημα(δυτικό και ανατολικό τμήμα) Πολιτιστικές εξελίξεις ( Πανδιδακτήριο, Θεοδοσιανός Κώδικας) Πώς αντιμετωπίστηκαν οι επιθέσεις των γερμανικών φύλων στο ανατολικό τμήμα και πώς στο δυτικό; Ποια πολιτική ακολούθησε ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α΄ αναφορικά με τα γερμανικά φύλα και ποιο αποτέλεσμα είχε; Ποιες πολιτιστικές εξελίξεις συναντούμε στο δυτικό και ποιες στο ανατολικό τμήμα; Πανδιδακτήριο (πού, τι περιλάμβανε, σημασία) Θεοδοσιανός Κώδικας (από ποιον, περιεχόμενο, σημασία)

PowerPoint Presentation:

Τι εννοούμε με τον όρο αιρέσεις ; Ποιες ήταν οι πιο σημαντικές; Ποια η σχέση του κράτους με την Εκκλησία; Σε ποια ενέργεια προβαίνει ο αυτοκράτορας Ιουλιανός προκειμένου να ξαναφέρει στη ζωή τη λατρεία των θεών του Ολύμπου ; Ποια μέτρα παίρνει ο Θεοδόσιος Α΄ κατά της αρχαίας θρησκείας ; Περιγράψτε τις εκδηλώσεις των φανατισμένων χριστιανών κατά της αρχαίας θρησκείας; Ποια ήταν η άποψη των Μεγάλων πατέρων της εκκλησίας για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό; Η πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία ( σελ. 13-15) O αγώνας κατά των αιρέσεων Μέτρα κατά της αρχαίας θρησκείας Η σχέση χριστιανισμού - Ελληνισμού. Από τη σύγκρουση στη σύνθεση.

PowerPoint Presentation:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (σελ. 16-18) Ο Ιουστινιανός και το έργο του Πάνω σε ποια αρχή στηριζόταν το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού ; Ποια εσωτερικά προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει ο Ιουστινιανό και πώς αντιμετωπίζει το καθένα ξεχωριστά ; Ποια τα μέτρα του Ιουστινιανού όσον αφορά τη θρησκεία ; Ποιο το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού ; Πού απέβλεπε η εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού. Τι πέτυχε; Ποια προβλήματα δημιούργησε; Ποιο το οικοδομικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού; Ποιο θεωρείται το λαμπρότερο κτίσμα της βυζαντινής τέχνης και τι γνωρίζετε για αυτό ;

PowerPoint Presentation:

Ιουστινιανός Ιουστινιανός Κωνσταντίνος Α΄ Ιουλιανός Θεοδόσιος Α΄ Θεοδόσιος Α΄

PowerPoint Presentation:

Ιουστινιανός Ιουστινιανός Ιουστινιανός Κωνσταντίνος Α΄ Κωνσταντίνος Α΄ Ισίδωρος, Ανθέμιος

PowerPoint Presentation:

Χριστόγραμμα Μονοκράτορας Αντιγερμανικό ή πατριωτικό Οστρογοτθικό Διάταγμα των Μεδιολάνων Θεοδοσιανός κώδικας

PowerPoint Presentation:

Μονοφυστιτισμός Αρειανισμός Νεστοριανισμός Ιουστινιάνειος Κώδικας Πανδέκτης Δήμοι Στάση του Νίκα

PowerPoint Presentation:

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

authorStream Live Help