Επανάληψη για το 2o διαγώνισμα της Ιστορίας.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ιστορία γ γυμνασίου, ιστορία β γυμνασίου,διαγώνισμα, ανακαλύψεις αναγέννηση, επαναληπτικές ερωτήσεις, διαφωτισμός, άλωση, 1453

Comments

Presentation Transcript

Ιστορία Γ’ Γυμνάσιου:

Ιστορία Γ’ Γυμνάσιου Επανάληψη http://e-skonakia.blogspot.com /

PowerPoint Presentation:

Διαγώνισμα ιστορίας Γ΄ τάξης (Ύλη) Μεσαιωνική και Νεότερη ιστορία Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ1453 (Σελ. 67-68) Πολιορκία και άλωση της Πόλης, οι συνέπειες Οι ανακαλύψεις των νέων χωρών (15ος-16ος αιώνας) σελ. 108-112 Τα αίτια , οι παράγοντες, τα εξερευνητικά ταξίδια, αποτελέσματα   Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (σελ. 113-116) Τι είναι η Αναγέννηση, Μια νέα εικόνα του κόσμου, Ο οικουμενικός άνθρωπος Ο Ανθρωπισμός Η στροφή προς την αρχαιότητα, Η γέννηση του τυπωμένου βιβλίου και η διάδοση της Αναγέννησης και του Ανθρωπισμού, Τέχνη (Λεονάρντο Ντα Βίτσι, Μιχαήλ Άγγελος, Ραφαήλ, Δομίνικος Θεοτοκόπουλος)   Νεότερη και σύγχρονη ιστορίας Η Εποχή του Διαφωτισμού (τέλος 17ου-18ος αι.) (σελ. 10-13) Το κίνημα του Διαφωτισμού, οι ιδέες του διαφωτισμού στην πολιτική, θρησκεία, εκπαίδευση, εγκυκλοπαίδεια, η επίδραση του Διαφωτισμού     Όπου βλέπεις χεράκι, κόλλα το!

PowerPoint Presentation:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις τέσσερις (4) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Αντιστοίχιση , Σωστό - Λάθος Να εξηγήσεις όρους 3-4. Ερωτήσεις γνώσεων ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Από τις τρεις (3) ερωτήσεις, να απαντήσεις στις δύο (2) . Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες . Οι απαντήσεις των ερωτήσεων θα βασίζονται σε παραθέματα (πηγές, εικόνες, χάρτες) αλλά και στις ιστορικές σου γνώσεις.

PowerPoint Presentation:

Μεσαιωνική και Νεότερη ιστορία Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 1453 (Σελ. 67-68) Ποιες οι ενέργειες του Μουράτ Β΄ μετά την αναδιοργάνωση του τουρκικού στρατού; Ποια ήταν η κατάσταση του Βυζαντίου; Ποιες οι πολιορκητικές ενέργειες του Πορθητή πριν την πολιορκία της Πόλης; Τελική επίθεση (πότε, πώς, από ποιον, πόσες οι μέρες πολιορκίας;) Ποιες οι συνέπειες της άλωσης της Πόλης;

PowerPoint Presentation:

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

PowerPoint Presentation:

Οι ανακαλΥψειΣ των νΕων χωρΩν (15ος-16ος αιΩναΣ) σελ . 108-112 Τα αίτια των ανακαλύψεων Ποι α τεχνικά μέσα βοήθησαν στην ανάπτυξη των ταξιδιών αυτών; Τι γνωρίζετε για το Βάσκο ντε Γκάμα, το Χριστόφορο Κολόμβο και το Φερδινάνδο Μαγγελάνο ; Ποιες αλλαγές προκλήθηκαν στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο με τις ανακαλύψεις των νέων χωρών; Ποιες οι επιπτώσεις των ανακαλύψεων για τους λαούς των νέων χωρών;

PowerPoint Presentation:

Αναγέννηση και ΑνθρωπισμΟΣ (σελ. 113-116) Τι είναι η Αναγέννηση και ο Ανθρωπισμός; Ποιος είναι ο οικουμενικός άνθρωπος (homo universalis) σύμφωνα με τους ανθρωπιστές; Ποιο μέσο διευκόλυνε τη διάδοση της Αναγέννησης και του Ανθρωπισμού; Τι γνωρίζετε σχετικά με την εφεύρεση της τυπογραφίας ; Τέχνη (ζωγραφική): Λεονάρντο Ντα Βίτσι, Μιχαήλ Άγγελος, Ραφαήλ, Δομίνικος Θεοτοκόπουλος (έργα, χαρακτηριστικά)

PowerPoint Presentation:

Να αναγνωρίσετε τις πιο κάτω εικόνες:

PowerPoint Presentation:

Ποιοι είναι οι δημιουργοί των πιο κάτω έργων;

PowerPoint Presentation:

Νεότερη και σύγχρονη ιστορίας   Η ΕποχΗ του ΔιαφωτισμοΥ ( τέλοΣ 17ου-18οΣ αι.) (σελ. 10-13 ) Τι ήταν το κίνημα του Διαφωτισμού; Ποιες ήταν οι ιδέες του διαφωτισμού στην πολιτική, θρησκεία, εκπαίδευση και ποιοι ήταν οι εκφραστές τους; Τι ήταν η εγκυκλοπαίδεια; Ποια ήταν η επίδραση του Διαφωτισμού;

PowerPoint Presentation:

Αντιστοίχιστε ορθά τα ονόματα της Α΄ στήλης με τα στοιχεία της Β΄ στήλης:

authorStream Live Help