ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Γ΄- Δ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό. Η παρουσίαση συνοδεύει ολοκληρωμένο σχέδιο διδασκαλίας για τη διδασκαλία της αντίστοιχης διδακτικής ενότητας στην Γ΄& Δ΄ δημοτικού. Το σχέδιο διδασκαλίας και το συνοδευτικό υλικό θα το βρείτε στη διεύθυνση http://users.sch.gr/eleni_beniata/i_beniata/ επιλέγοντας τη διαδρομή: ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ -ΥΛΙΚΟ- μαθηματικά Γ΄& Δ΄

Comments

Presentation Transcript

Πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των δεκαδικών αριθμών στη Γ΄& Δ΄τάξη:

Πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των δεκαδικών αριθμών στη Γ΄& Δ΄τάξη Κατασκευάστηκε από τη Σχολική Σύμβουλο Δρ Ελένη Μπενιάτα Χρησιμοποιήθηκε σε 4 δειγματικές διδασκαλίες το σχ. έτος 2011-2012, όπου διαπιστώθηκε η κατάλληλότητά του & σε σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπ/κών της Γ΄-Δ΄ τάξης Το σχέδιο διδασκαλίας & το συνοδευτικό υλικό θα το βρείτε στη διεύθυνση: http://users.sch.gr/eleni_beniata/ στην επιλογή ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ –ΥΛΙΚΟ: μαθηματικά Γ΄-Δ΄ Ελένη Μπενιάτα, Δρ Παιδαγωγικής & Διδακτικού σχεδιασμού Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθ/δας

PowerPoint Presentation:

Τετράγωνο, που προβάλλεται στον πίνακα, οι μαθητές ζωγραφίζουν 1, 2, 15,…. 99, 100 τετράγωνα, βλέπουν το ζωγραφισμένο μέρος και το γράφουν με κλάσμα και δεκαδικό αριθμό. Κατάλληλο για την Γ΄ τάξη, προκειμένου να μάθουν αρχικά τη θέση και την αξία του ψηφίου στους δεκαδικούς αριθμούς.

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

PowerPoint Presentation:

50/100 ή 5/10 ή 0,50 ή 0,5

PowerPoint Presentation:

2 0/100 ή 2/10 ή 0,20 ή 0,2

PowerPoint Presentation:

5/100 ή 0,05

PowerPoint Presentation:

1/10 ή 0,1 2/100 ή 0,02 Σύνολο: 0,12 0,12+ ….= 1 0,02 0,10

PowerPoint Presentation:

Ζωγραφίζω τα νομίσματα που βλέπω με διαφορετικό χρώμα στο ίδιο τετράγωνο. Γράφω κάθε νόμισμα πρώτα χωριστά με κλάσμα & δεκαδικό. Βρίσκω μετά το άθροισμά τους .

Ζωγραφίζω τον αριθμό που βλέπω: :

Ζωγραφίζω τον αριθμό που βλέπω: 0, 17 0,05 0,33 0,09 Βάζω τους δεκαδικούς αριθμούς που ζωγράφισα στα σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο :

PowerPoint Presentation:

Βρίσκω το συμπλήρωμα ή τα ρέστα από 1 Ευρώ στα ζωγραφισμένα τετράγωνα: 0,48 + 0, 52 = 1, 1, - 0,48 = 0,52

PowerPoint Presentation:

1 Ε 0,48 +……. Βρίσκω το συμπλήρωμα ως τον αριθμό στόχο. Χρησιμοποιώ τα 6 τετράγωνα που έχω ως τώρα ζωγραφίσει:

PowerPoint Presentation:

2 Ε 1,30 + 1,89 + 1,01+ 0, 25 + 0, 74 + 2,05 0,01 + 0,10 + 1,0 Ζωγραφίζω τους δεκαδικούς στο πλέγμα με τα 2 τετράγωνα (2 Ευρώ), Στη συνέχεια συμπληρώνω τον αριθμό που λείπει :

PowerPoint Presentation:

http://nlvm.usu.edu/ http://nlvm.usu.edu/en/nav/grade_g_3.html

authorStream Live Help