чергування е-о

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Урок у 5 класі:

Урок у 5 класі Українська мова

Чергування [о], [е] з [і].:

Чергування [ о ] , [ е ] з [ і ] . Завдання: поглибити знання про чергування голосних , зокрема [ о ] , [ е ] з [ і ] ; навчити правильно їх перевіряти за допомогою правил; формувати вміння знаходити слова з поданою орфограмою в текстах; розвивати творчі вміння використання слів з поданими голосними при побудові власних висловлювань ; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до звичаїв і традицій свого народу.

Творче спостереження над мовним матеріалом:

Творче спостереження над мовним матеріалом Проаналізуйте народні повір’я . Що лежить в їх основі ? 1) Яка погода на Благовіщення , така і на Великдень . 2) якщо на Благовіщення лежить сніг – літо неврожайне . 3) На Благовіщення птиця гнізда не в’є . 4) На Благовіщення чорногуз прилітає і ведмідь встає . 5) Коли на Благовіщення дощ , то вродиться жито й гриби , а коли мороз – огірки .

БЛАГОВІЩЕННЯ:

БЛАГОВІЩЕННЯ

З теорії :

З теорії В українську мову у багатьох коренях як при зміні . Так і при утворенні слів (о), (е) чергуються з (і). Звуки (о), (е) вимовляються у відкритих складах, звук (і) – у закритих : слово – слів , семи – сім , воля – вільний , творити – твір . Це чергування відбувається і в суфіксах : батькова – батьків , радості – радість . У процесі розвитку мови нашарувалося чимало винятків із цих правил. Так, не чергуються (о), (е) з (і) у закритому складі , коли вони вставні (веселка – веселок) або випадні (колосок – колоска); у звукосполученнях - оло -, - оро -, -еле, -ере- (холод, мороз, шелест, берег, але: поріг , моріг , зберіг ); у сполученнях звуків –ев-, - ов -, -ер-, -ор- (лев, повний , чорний , шерсть). У деяких словах звуки (о), (е) вимовляються в закритих складах, (і) – у відкритих : будов , стіжок .

Як чергуються голосні:

Як чергуються голосні В переливах слів ми раді Відтінити тут одне ; Там де і в закритім складі , У викритім — о та е. У закритім складі кінь , У відкритому — коня. Поміркуй над цим , прикинь — Не поїдем навмання . У закритім складі гість , У відкритім — гостя жди. У закритім складі шість . У відкритому — шести. На кінець тут приклад дам: Лебідь — лебедя; обід — обода, Невід — невода, чобіт — чобота ... А є й виняток : хобот — хобота. А й ще сучасніший : робот — робота. (Д. Білоус )

Завдання 1.:

Завдання 1. Прочитати . Доберіть до поданих слів словоформу або спільнокореневе слово зі звуками (о), (е), щоб відбулося чергування . Поясніть чергування голосних або його відсутність . Зірка , рішучість , піч , вечір , джміль , ворона, матір , веселка, вісім , весілля , робітник , Поділ , вільний , лебідь , коліс .

Завдання 2.:

Завдання 2. Прочитати пари слів . У кожному слові виділити корінь . Які зміни відбулися у звуковому складі коренів ? Перенести – переніс , везе – віз , овес – вівса , печі – піч , гребти – вигрібати , село – сільський . Складіть 4 речення , використовуючи подані слова.

Завдання 3.:

Завдання 3. Списати слова, вставляючи замість крапок пропущені букви . Поясніть свій вибір . Бер .. гти , зб .. рігати , л.. тіти , л..тати , т.. рти , розт ..рати, с.. ло , с.. лянський , в..ля , в.. льний , вих …д, вих … дити . Створити невелику розмову з другом про святкування Благовіщення у вашій родині .

Завдання 4.:

Завдання 4. Прослухайте текст. Визначити стиль і тип мовлення . Як би ви назвали його ? На Великдень кожний селянин старався бодай кілька разів смикнути за мотузок і вдарити у дзвін . Бо це , за народним віруванням , приносило щастя , зокрема родила … гречка. Після розговіння кожний поспішає першим вийти на дзвіницю і задзвонити , будучи певний , що від цього буде добрий урожай гречки на його ниві . На Великдень дзвонять увесь день. Хвалять собі , як хто перший, вкусивши свяченого яйця або паски , задзвонить . Зате молоді парубки, що сидять ближче до церкви, перебігаються , аби задзвонив перший. Коли пообідають , йдуть до церкви і молоді , і старі … (О. Воропай )

Завдання 5.:

Завдання 5. Визначити орфограми . Виділені слова розібрати за будовою . Виписати спільнокореневі слова до іменника дзвін .

Домашнє завдання:

Домашнє завдання Опрацювати матеріал підручника с. 161, вправа 320

authorStream Live Help