Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках з трудов

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках з трудового навчання

Comments

Presentation Transcript

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в проектній діяльності:

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в проектній діяльності

PowerPoint Presentation:

Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації. Інформаційно-комунікаційні технології – це системи, створені для виробництва, передачі, відбору, трансформації (обробки) і використання інформації у вигляді звуку, тексту, графічного зображення і цифрової інформації

Етапи розвитку інформаційних технологій:

Етапи розвитку інформаційних технологій

Загальнодидактичні принципи побудови уроків з використанням ІКТ:

Загальнодидактичні принципи побудови уроків з використанням ІКТ принцип свідомості і активності учнів у навчанні; принцип науковості; принцип зв'язку навчання з практикою; принцип системності і послідовності; принцип доступності; принцип наочності; принцип розвиваючого і виховного характеру навчання .

PowerPoint Presentation:

У проектній діяльності У здійсненні міжпредметних зв ’ язків У підготовці до винахідницької діяльності Розвиток технічного мислення У профорієнтації У графічній підготовці У конструюванні Змістові Можливості інформаційних технологій

Використання на уроках ІКТ допомагає вирішувати наступні задачі: :

Використання на уроках ІКТ допомагає вирішувати наступні задачі: забезпечення диференційного підходу до навчання; організація колективної та групової роботи; підвищення наочності уроків трудового навчання (використання ілюстративного матеріалу, схем, статистичних даних); моделювання процесів, що вивчаються (інтерактивні плакати, відео фрагментів; презентацій; рекламних роликів; ТВ – програм); пошук інформації з різноманітних джерел; забезпечення зворотного зв’язку, контроль та перевірку засвоєння навчального матеріалу (тести різних рівнів, як на CD – дисках, так і тренажерів, випробуваних тестів ресурсу Internet); пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо); забезпечення міжпредметних зв’язків при викладанні (інформатика робота з програмами – Power Point, Microsoft Word, Excel, Publisher).

Програми для створення схем вишивок:

EmbroBox Програми для створення схем вишивок Pattern Maker for Cross-Stich v4.0 4 Stitch Art Easy Pattern Maker Stitch Creator 3.0 PCStitch7

Етапи створення схеми вишивки:

Етапи створення схеми вишивки

PowerPoint Presentation:

Програми для побудови схем крючком

WINKNIT – програма для складання схем візерунків в’язання спицями:

WINKNIT – програма для складання схем візерунків в ’ язання спицями

KnittStayler – побудова викрійки в’язаного виробу і витрат ниток:

KnittStayler – побудова викрійки в ’ язаного виробу і витрат ниток

Калькулятор пряжі:

Калькулятор пряжі http://www.kudel.ru/calc.php

Генератор візерунків для в'язання спицями:

Генератор візерунків для в'язання спицями http://szawl.eu/chart/index.php

Он-лайн програми створення схем для бісероплетіння:

Он-лайн програми створення схем для бісероплетіння http://www.patternsforyou.com/en/patterns/plants/flowers.html

Використання веб-додатків Planner 5D, Floorplanner, Autodesk:

Використання веб-додатків Planner 5D , Floorplanner , Autodesk

Використання програм систем автоматизованого проектування JULIVI:

Використання програм систем автоматизованого проектування JULIVI http://www.julivi.com/ Розглянуто і схвалено Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-3174 від 10/07/2008р .)

Використання веб-енциклопедій, спеціалізваних сайтів:

Використання веб-енциклопедій, спеціалізваних сайтів http://trudove.org.ua

PowerPoint Presentation:

Сайт Страна мастеров http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1276 http://knitly.com/20637 Блог о рукоделии http://secondstreet.ru Сайт “Вторая улица” Сайт “Очумел ые ручки ” http://ochumelye.ru

Програма “On-line стиліст”:

Програма “ On-line стиліст” http://3dvirtualclothing.optitex.com/#!

Використання педагогічних програмних засобів:

Використання педагогічних програмних засобів ППЗ   —   сучасний електронний мультимедійний підручник  — це цілісна дидактична система, що заснована на використанні комп’ютерних технологій і засобів Інтернету, яка ставить за мету забезпечити навчання за індивідуальними і оптимальними навчальними програмами з керуванням процесу навчання.

Класифікація ППЗ з трудового навчання:

Класифікація ППЗ з трудового навчання демонстраційні; навчально-тренувальні; контролюючі; комбіновані навчальні програмні засоби.

Переваги ППЗ   в порівнянні з паперовими носіями інформації:

Переваги ППЗ   в порівнянні з паперовими носіями інформації має широкі можливості; активізація самостійного мислення учнів; інтернет-орієнтовані електронні підручники; велика кількість і висока якість ілюстративних матеріалів; об'єктивність та достовірність визначення рівня навчальних досягнень учнів; підвищення ефективності роботи викладача, збільшення творчої складової роботи; організація віртуальних лабораторних та практичних робіт; індивідуальний темп навчання.

Дистанційне навчання:

Дистанційне навчання взаємодія вчителя і учнів між собою на відстані, що відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) і реалізоване специфічними засобами Інтернет-технологій або іншими засобами, що передбачають інтерактивність.

Використання дистанційного навчання:

Використання дистанційного навчання http://disted.edu.vn.ua

Форми організації дистанційних занять:

Форми організації дистанційних занять Чат-заняття; Веб-заняття; Телеконференції.

Використання мультимедійних засобів:

Використання мультимед ійних засобів мультимедіа; анімація; презентація.

Використання на уроці презентацій має такі переваги перед традиційним веденням уроку::

Використання на уроці презентацій має такі переваги перед традиційним веденням уроку: можливість забезпечити не тільки аудіальне, а й візуальне сприйняття інформації; забезпечує послідовність розгляду теми; ілюстрації доступні всім учням, зображення на екрані дає можливість розглянути дрібні деталі; застосування нових комп'ютерних технологій дозволяє прискорити навчальний процес і зацікавити дітей.

Варіанти застосування ІКТ під час уроків трудового навчання:

Варіанти застосування ІКТ під час уроків трудового навчання 1 . Урок з мультимедійною підтримкою 2 . Урок з комп ’ ютерною підтримкою 3. Урок з виходом у всесвітню мережу Інтернет

Використання інтерактивної дошки, документ-камери:

Використання інтерактивної дошки, документ-камери

Переваги використання ІКТ на уроках з трудового навчання::

Переваги використання ІКТ на уроках з трудового навчання: економія часу; можливість багатогранної і комплексної перевірки знань учнів; підвищення мотивації до навчання, інтересу учасників навчального процесу до уроків; можливість учневі обирати свій темп роботи; самостійність роботи .

PowerPoint Presentation:

Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня М.Ебнер-Ешенбах

authorStream Live Help