Самозвіт директора ліцею за 2008-2012 н.р. на атестації закладу

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Самозвіт директора ліцею за 2008-2012 н.р. на атестації закладу

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Самозвіт про роботу Чернігівського ліцею № 32 2008 – 2011 н. р. Чернігівський ліцей № 32

PowerPoint Presentation:

нормативно правові умови функціонування ліцею Чернігівський ліцей № 32

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 інфраструктура управління якістю освітнього процесу

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 інфраструктура управління якістю освітнього процесу Мета освітнього процесу Очікувані результати Організаційно-педагогічні умови, що забезпечують очікувані результати ЛІЦЕЙ ОСНОВНА ШКОЛА ПОЧАТКОВА ШКОЛА результат 3+2=5 КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

PowerPoint Presentation:

ПЛАНУВАННЯ В ЛІЦЕЇ Чернігівський ліцей № 32 План П ерспективний Річний План методичної роботи ради план план методичних об'єднань з планування предметів Календарне науково- науково-

PowerPoint Presentation:

Ефективність навчально-виховного процесу Ефективність навчально-виховного процесу Рік 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 Кількість учнів 1044 1064 1040 1109 Кількість класів 36 36 36 39 Класи з поглибленим вивченням предметів 6 9 7 7 Профільні класи 6 3 4 7 Високий та достатній рівень навчальних досягнень 38,8 % 34,4 % 44,4 % 50,6 % Початковий рівень навчальних досягнень 0,3 % 0,5 % 0,1 % 0,3 %

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 Якість внутрішньошкільного контролю 1 Види внутрішньошкільного контролю Попереджувальний Т ематичн ий Фронтальний Фронтально-оглядовий Персональний Класно-узагальнюючий 2 3 4 5 6 КОНТРОЛЬ ВИДИ 6 Види моніторингових досліджень Якість рівня навчальних досягнень Кадрове забезпечення Медичний Реалізація профільного навчання Ресурсний Психолого-педагогічний

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 Ефективність управлінських рішень Про ефективність прийнятих управлінських рішень та їх дієвість свідчать результати роботи ліцею УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИ Протягом звітного періоду забезпечено 100% охоплення дітей шкільного віку навчання; В міському рейтингу з олімпіад ліцей входить до десяти найкращих закладів; Учні ліцею мають перемоги на І V Всеукраїнському рівні олімпіад; В рейтингу участі ліцею в конкурсах заклад також входить до десяти найкращих в місті; Постійно зростає кваліфікаційний рівень педагогів, 70 % – мають вищу категорію; Щорічно 96,5 % випускників ліцею вступають до ВНЗ.

PowerPoint Presentation:

5 4 3 2 1 ПРОЕКТИ 5 1 2 4 3 6 8 7 9 Науково-методична проблема ліцею: «Організаційно-педагогічні умови управління якістю навчально-виховного процесу в ліцеї»

PowerPoint Presentation:

Освітній рівень педагогів • Кваліфікаційні категорії • Педагогічні звання • Нагороди Кількість - 92 вчителі ліцею Педагогічний стаж Розподіл колективу за віком Атестація вчителів • Чергова • Позачергова РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 1 Чернігівський ліцей № 32

PowerPoint Presentation:

Освітній рівень педагогів • Кваліфікаційні категорії • Педагогічні звання • Нагороди Кількість - 92 вчителі ліцею Педагогічний стаж Розподіл колективу за віком Атестація вчителів • Чергова • Позачергова Чернігівський ліцей № 32 ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 1 РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

PowerPoint Presentation:

Кількість педагогів – 92 Педагогічний стаж: ● до 3 років ● від 3 до 10 років ● від 10 до 20 років ● понад 20 років Розподіл колективу за віком: ● до 30 років ● від 31 до 40 років ● від 41 до 50 років ● від 51 до 55 років ● понад 55 років вчителі Чернігівський ліцей № 32 ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 1 РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

PowerPoint Presentation:

Освітній рівень педагогів та нагороди Кваліфікаційний рівень: ► «Спеціаліст» ► «ІІ категорія» ► «І категорія» ► «Вища категорія» Педагогічні звання: • «Старший вчитель» – 28% • «Учитель-методист» – 12% • «Кандидат педагогічних наук» – 1% Наявність педагогів з почесними педагогічними званнями та нагородами: • «Відмінник освіти» ……………………………………………….…. – 14 • «Знак Софії Русової» ……………………………………………….. – 1 • Нагороджені грамотами Міністерства освіти України ............ – 9 • Нагороджені грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації ……………………………………………….. – 23 • Нагороджені грамотами управління освіти Чернігівської міської ради ………………………………………………………….... – 52 Чернігівський ліцей № 32 ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 1 РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ вчителі

PowerPoint Presentation:

Атестація учителів Чернігівський ліцей № 32 ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 1 РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ вчителі чергова по з ачергова до атестації: Матеріали Діагностика за Г.Єльніковою (докурсова) Діагностика за М.Островерховою (післякурсова) Аналіз методичних карток Моніторинг якості знань учнів Відвідування уроків Діагностика готовності до інноваційної діяльності

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІВ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 2 Ліцей є експериментальним майданчиком Академії педагогічних наук України з теми: «Організація моніторингу якості освіти в старшій школі»

PowerPoint Presentation:

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЛІЦЕЮ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 2 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІВ Чернігівський ліцей № 32 Науково-методична рада Методична служба (навчально-методичний кабінет) Загальна педагогічна рада (установча, підсумкова) Шкільні методичні формування школа молодого вчителя творчі майстерні та лабораторії педагогічні студії та консиліуми майстер-класи розробка організаційних форм і методів навчання ІКТ (факультативи, спецкурси та інші) Творчі групи «Інформаційні технології» «Тестові технології» «Креативність» «Інтерактивні методи навчання з використанням інформаційних технологій» «Формування навчальних компетентностей випускника ліцею» «Майстер клас» Атестація педагогів творчі презентації педагогічні портрети методичні тижні творчі форуми методичні скарбнички науково-методичні конференції інтернет-клуби за інтересами ярмарки педагогічної майстерності

PowerPoint Presentation:

Видавнича діяльність Підручники, посібники, статті « Наукові вісники» – 16 (39 публікацій) Методичні посібники: • з математики – вч. Тарасюк Л.В. вч. Максименко Л.О. • з історії – вч. Летошко О.І. • з біології – вч. Антоненко В.С. • з «Захисту Вітчизни» – вч. Волков В.І. • з світової літератури – вч. Філатова Л.С. • з географії – вч. Гречухіна О.М. вч. Жигун Н.Р. Міський рівень – 6 Обласний рівень – 2 Всеукраїнський рівень – 4  û Розроблені авторські спецкурси: • з англійської мови – Сиза О.Г. • з біології – Курникова Г.І. спецкурси Друковані роботи ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 2 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІВ Чернігівський ліцей № 32 Підручники, посібники (за 3 роки) Статті (за 3 роки) Міський рівень – 5 Обласний рівень – 3 Всеукраїнський рівень – 23 Шкільний рівень – 46 Видані

PowerPoint Presentation:

Роботи Тарасюк Л.В. Роботи Іваницької Н.А. Журнал «Наукові записки», НДУ ім. М.В.Гоголя – 2008 Журнал « Педагогічні обрії» – 2009 Журнал «Світ виховання. Школа Майбутнього» – 2010 «Вісник ЧДПУ» ім. Т.Г.Шевченка – 2008 «Вісник ЧНПУ» ім. Т.Г.Шевченка – 2010, 2011 Збірник наукових праць «Анатовані результати науково-дослідницької роботи Інституту педагогіки НАПН України» – 2009, 2011 Збірник наукових праць «Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства» – 2008 Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету, «Логіко-дидактичні засади поняття «експериментатор» та його характеристики» – 2007 Збірник наукових праць: Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, «Пропедевтика експериментаторських вмінь і навичок учнів основної школи» – 2007 «Вісник ЧДПУ» ім. Т.Г.Шевченка – 2007 «Вісник ЧДПУ» ім. Т.Г.Шевченка – 2008 Збірник наукових праць: Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова «Формування навичок наукової комунікації в учнів-експериментаторів основної школи» – 2010  û Друковані роботи в виданнях ВАК ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 2 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІВ Чернігівський ліцей № 32

PowerPoint Presentation:

ПОСІБНИКИ, НАУКОВІ ПРАЦІ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 2 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІВ Чернігівський ліцей № 32 «Довідник з французької граматики для школярів і студентів» Городницька Р.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Іваницька Н.А. «Алгебра. 50 тижнів до ЗНО. Збірник тестових завдань» Вечеря Т.М., Малець І.В. «Перші кроки до ЗНО. Українська література» Ільченко Л.М., Глущенко Т.М., Скрижинська О.В.

PowerPoint Presentation:

ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 2 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІВ Чернігівський ліцей № 32 «Тестові технології» «Інформаційні технології» «Креативність» «Майстер-клас» «Інтерактивна методика навчання з використанням інформаційних технологій» «Формування навчальних компетентностей випускника ліцею» «Подолання труднощів при роботі з першокласниками» «Психолого-педагогічні особливості роботи з обдарованими учнями» «Формування здоров'язберігаючої компетентності учасників навчально-виховного процесу» Створені та працюють творчі групи В ліцеї працюють психолого-педагогічні семінари РЕЗУЛЬТАТИ За 3 роки 5 вчителів ліцею прийняли участь в конкурсі «Учитель року», 5 – в «Педагогічному ярмарку». Чотири рази ставали переможцями в цих конкурсах. Створені та працюють творчі групи В ліцеї працюють психолого-педагогічні семінари

PowerPoint Presentation:

ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 2 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІВ 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Назва НМО Кількість балів Рейтинг Кількість балів Рейтинг Кількість балів Рейтинг Кількість балів Рейтинг Українська мова і літ-ра 22 1 56 1 70 1 121 1 Математика 21 2 32 3 22 5 10 10 Інформатика 18 5 9 10 10 9 18 7 Іноземна мова 20 3 15 8 35 2 31 4 Історія, право 22 1 24 5 3 10 27 6 Економіка 11 7 22 6 11 8 11 9 Географія 22 1 48 2 29 4 44 3 Хімія 17 6 18 7 29 4 9 11 Біологія 18 5 14 9 11 7 31 4 Фізика 19 4 9 10 14 6 14 8 Трудове навчання 8 8 31 4 32 3 29 5 Фізичне виховання, Захист Вітчизни 17 6 32 3 35 2 109 2 Моніторинг предметних НМО

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ІННОВАЦІЙНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ та КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 3 Створення інформаційно-аналітичного центру; Створення шкільного сайту; Участь в проекті «Прикладна інформатика»; Участь в пілотному проекті «Відкритий світ» Інновації в управлінській діяльності: Стратегічне планування, колективне прийняття управлінських рішень, проектні технології; Функціонування АСУ (автоматизованої системи управління) та електроннного журналу, створення локальної мережи; Проведення моніторінгових досліджень;

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ІННОВАЦІЙНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ та КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 3 Використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності передбачає: Обов'язкове вивчення комп'ютерних та інформаційних технологій Використання навчальних педагогічних програмних засобів з усіх предметів Комп'ютерне тестування і контроль знань Користування каталогами у публічних бібліотеках через Internet Користування електронними текстами художніх творів Використання електронних енциклопедій Інноваційна діяльність педагогів Інформаційна грамотність педагогічних працівників Видання методичних розробок, шкільних збірників: альманахів, газет Використання учнями матеріалів, опублікованих в Internet , для підготовки доповідей, рефератів та проектів

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ІННОВАЦІЙНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ та КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 3 Наявність ліцензійних ППЗ Аналіз стану володіння інформаційними технологіями вчителями ліцею

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ІННОВАЦІЙНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ та КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 3 Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес є результативним. Про це свідчать наступні нагороди ліцею: Диплом Міністерства освіти і науки України та АПН України «За вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України» (2009 рік ) Диплом ІІІ ступеня Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені К.Д. Ушинського за високі творчі досягнення в інноваційній діяльності (2010 рік ) Диплом ІІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти за перемогу у номінації «Інновації в управлінській діяльності» (наказ ПТЗО МОН України від 04.10.2010 року № 250) Сертифікат про внесення у каталог Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій з номінації «Інновації в організації неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (2010 рік )

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ПРОФІЛЬНА ОСВІТА ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 4 В ліцеї впроваджуються наступні профілі: • Фізико-математичний • Філологічний (іноземна мова) Вступ до ВНЗ • Біолого-хімічний • Історичний Вступ до ВНЗ ● За профілем ● Обрали педагогічну професію

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ПРОФІЛЬНА ОСВІТА ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 4 Укладені угоди про співробітництво з: Чернігівським Національним педагогічним університетом імені Т.Г.Шевченка Інститутом педагогічних інформаційних технологій Чернігівським Державним інститутом економіки і управління Київською Державною академією житлово-комунального господарства Київським Національним університетом імені Т.Г.Шевченка Інститутом психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України Центром інформаційних технологій ІТС (м. Київ) Лабораторією управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України Чернігівським кооперативним технікумом

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 КРЕАТИВНІСТЬ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 5 У ліцеї створено та працює науково-дослідницьке товариство «Корифей»

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 КРЕАТИВНІСТЬ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 5 У рейтингу олімпіад ліцей знаходиться у першій десятці навчальних закладів міста РІК Дипломи Міський тур Дипломи Обласний тур Дипломи Всеукраїнський тур РЕЙТИНГ 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 16 дипломів: І ступеня – 3 ІІ ступеня – 8 ІІІ ступеня – 5 17 дипломів: І ступеня – 3 ІІ ступеня – 7 ІІІ ступеня – 5 15 дипломів: І ступеня – 2 ІІ ступеня – 8 ІІІ ступеня – 5 2 дипломи: І ступеня – 1 ІІ ступеня – 1 3 дипломи: І ступеня – 1 ІІ ступеня – 2 3 дипломи: ІІ ступеня – 1 ІІІ ступеня – 2 ▬ 1 диплом: ІІІ ступеня 1 диплом: ІІІ ступеня 3 місце 9 місце 8 місце 20 дипломів: І ступеня – 5 ІІ ступеня – 7 ІІІ ступеня – 8 5 місце

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 КРЕАТИВНІСТЬ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 5 Учні ліцею беруть активну участь в роботі МАН

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 КРЕАТИВНІСТЬ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 5 Зайнятість учнів у факультативах, додаткових заняттях

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ЗДОРОВ’Я ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 6 У ліцеї проводиться медичний моніторинг - звільненні від фізкультури - спецмедгрупа - здорові учні

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 6 ЗДОРОВ’Я Аналіз стану травматизму серед учнів закладу Аналіз стану здоров'я та видів захворювань Захворювання Кількість учнів % • зору • гастроентерологічні • ендокринні • серцево-судинні • нирок • опорно-рухового апарату • ЛОР захворювання 163 15,3 103 9 91 8,5 74 6 56 5,2 41 3,8 40 3,7

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 6 ЗДОРОВ’Я Динаміка харчування дітей 1 – 11 класів Рік Всього учнів Харчуються за кошти батьків Харчуються безкоштовно Загальний % дітей, які харчуються у школі 1-4 класи 5-11 класи 2008-2009 1044 370 72 42 42,3% 2009-2010 1064 400 47 49 42% 2010-2011 1040 433 22 39 45,4% 2011-2012 1109

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ПРЕЗИДЕНТСЬКА ЛІЦЕЙСЬКА РЕСПУБЛІКА ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 7 Підґрунтям виховної роботи в ліцеї є: Превентивне виховання; Правове виховання; Формування здорового способу життя; Патріотичне виховання; Художньо-естетичне виховання; Екологічне виховання; Родинне виховання Діють проекти « Найкращий клас » « Вибори президента » « Шкільна газета » « Золоте перо » РЕСПУБЛІКА П РЕЗИДЕНТСЬКА

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ПРЕЗИДЕНТСЬКА ЛІЦЕЙСЬКА РЕСПУБЛІКА ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 7 Охоплення учнів позаурочною діяльністю Рейтинг ліцею в конкурсах Спортивно-масова робота З 2006 року учні ліцею виборюють призові місця на всіх рівнях міських та обласних змагань з предмету «Захист Вітчизни» Рейтинг в спартакіаді школярів

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ПРЕЗИДЕНТСЬКА ЛІЦЕЙСЬКА РЕСПУБЛІКА ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 7 Кількість дітей позбавлених батьківського піклування кількість неблагополучних сімей 3 2 4 4 4 2

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 8 Кількість ППЗ мультимедійних центрів Кількість комп'ютерів кількість 2009/2010 2009/2010 2009/2010 35 40 52

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 8 Забезпечення підручниками : 1 – 10 класи 11 класи 100 % 92 % Електронна бібліотека 42000 примірників Матеріально-технічна база ліцею постійно оновлюється та підтримується у належному стані. За останні 3 роки: Зроблено капітальний ремонт в 3-х туалетних кімнатах Відремонтовано 960 кв. м даху Створений стоматологічний кабінет Оновлені меблі в 14 класах старшої школи

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 8

PowerPoint Presentation:

40 Чернігівський ліцей № 32 РЕЗУЛЬТАТ ОПИТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ БАТЬКІВ ЩОДО РОБОТИ ЛІЦЕЮ кількість учасників – 95 дата проведення: 22 вересня 2011 року

PowerPoint Presentation:

41 Чернігівський ліцей № 32 РЕЗУЛЬТАТ ОПИТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ БАТЬКІВ ЩОДО РОБОТИ ЛІЦЕЮ ЗАПИТАННЯ блок 1 Відсоток відповідей «ТАК» «НІ» 85 92 З М І С Т Освітній процес у нашій школі орієнтований на розвиток особистості кожної дитини Методи навчання і виховного впливу по відношенню до моєї дитини зазвичай приводять до хорошого результату 87 83 У нашій школі учні та батьки мають право вибирати зміст освіти (спецкурси, профілі та інше) Моя дитина рідко скаржиться на нездужання та погане самопочуття під час уроків 15 8 13 17

PowerPoint Presentation:

42 Чернігівський ліцей № 32 РЕЗУЛЬТАТ ОПИТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ БАТЬКІВ ЩОДО РОБОТИ ЛІЦЕЮ ЗАПИТАННЯ блок 1 Відсоток відповідей «ТАК» «НІ» 91 90 З М І С Т Результати навчання моєї дитини вчителі оцінюють об’єктивно і справедливо Вчителі правильно і своєчасно контролюють результати навчання моєї дитини 78 88 Педагоги враховують індивідуальні особливості моєї дитини Я згоден зі змістом виховання в школі 9 10 22 12

PowerPoint Presentation:

43 Чернігівський ліцей № 32 РЕЗУЛЬТАТ ОПИТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ БАТЬКІВ ЩОДО РОБОТИ ЛІЦЕЮ ЗАПИТАННЯ блок 2 Відсоток відповідей «ТАК» «НІ» 78 96 З М І С Т Вважаю, що школа має хорошу матеріально-технічну базу У школі затишно, красиво, чисто 93 95 У школі проводиться багато цікавих заходів У дітей є можливість цікаво проводити вільний (позаурочний) час 22 4 7 5 74 Організацією харчування вважаю задовільною 26

PowerPoint Presentation:

44 Чернігівський ліцей № 32 РЕЗУЛЬТАТ ОПИТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ БАТЬКІВ ЩОДО РОБОТИ ЛІЦЕЮ ЗАПИТАННЯ блок 2 Відсоток відповідей «ТАК» «НІ» 79 95 З М І С Т Для вирішення завдань навчання і виховання школа вдало співпрацює з іншим організаціями, іншими школами, дитячими центрами У школі вдало здійснюється робота з батьками 90 93 Я задоволений умовами праці в школі Навчальне навантаження рівномірно розподілене протягом тижня 21 5 10 7

PowerPoint Presentation:

45 Чернігівський ліцей № 32 РЕЗУЛЬТАТ ОПИТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ БАТЬКІВ ЩОДО РОБОТИ ЛІЦЕЮ ЗАПИТАННЯ блок 3 Відсоток відповідей «ТАК» «НІ» 90 92 З М І С Т Вчителі ставляться до моєї дитини так, як вона на це заслуговує Учитель прислухаєтьтся до моєї батьківської думки і враховує її 91 93 При вирішенні шкільних (класних) питань є можливість взаємодіяти з іншими батьками У моєї дитини в основному складаються нормальні взаємини з вчителями 10 8 9 7

PowerPoint Presentation:

46 Чернігівський ліцей № 32 РЕЗУЛЬТАТ ОПИТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ БАТЬКІВ ЩОДО РОБОТИ ЛІЦЕЮ ЗАПИТАННЯ блок 3 Відсоток відповідей «ТАК» «НІ» 92 92 З М І С Т Мені приємно і цікаво бувати на батьківських зборах У школі доброзичлива психологічна атмосфера 91 92 Я задоволений навчанням у школі У моєї дитини в основному складаються хороші взаємини з однокласниками 8 8 9 8

PowerPoint Presentation:

47 Чернігівський ліцей № 32 РЕЗУЛЬТАТ ОПИТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ БАТЬКІВ ЩОДО РОБОТИ ЛІЦЕЮ ЗАПИТАННЯ блок 4 Відсоток відповідей «ТАК» «НІ» 96 80 З М І С Т Управління школою, яке здійснює адміністрація, сприяє поліпшенню навчального процесу У школі піклуються про здров’я наших дітей, про попередження перевантажень 67 90 При прийнятті управлінських рішень адміністрація враховує думку дітей і батьків У адміністрації школи я завжди можу отримати відповіді на цікаві для мене питання, що стосуються навчання, особистості моєї дитини 4 20 33 10 95 Контроль за навчально-визовним процесом, що здійснюється адміністрацією, приносить користь 5

PowerPoint Presentation:

48 Чернігівський ліцей № 32 РЕЗУЛЬТАТ ОПИТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ БАТЬКІВ ЩОДО РОБОТИ ЛІЦЕЮ ЗАПИТАННЯ блок 4 Відсоток відповідей «ТАК» «НІ» 86 90 З М І С Т За час навчання моєї дитини в школі відбулися зміни на краще Нас батьків, достатньою мірою інформують про діяльність школи, про основні події в ній 90 92 Діяльність адміністрації нашої школи я вважаю ефективною Я завжди, при необхідності, можу звернутися до школи за кваліфікованою порадою і консультацією 14 10 10 8 99 Я задоволений тим, що моя дитина навчається в цій школі 1

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ САМОАНАЛІЗУ ВСТАНОВЛЕНО РЕЗУЛЬТАТ САМОАНАЛІЗ № п/ п Показники освітньої діяльності Кількість балів Рівень освітньої діяльності В Д С Н 1 Організація навчально-виховного процесу 2 Ефективність навчально-виховного процесу 3 Управління навчальним закладом 4 Соціальний захист, збереження здоров'я учнів та працівників закладу Загальна кількість балів 13 13 16 13 55 + + + + + Встановлений рівень освітньої діяльності – ВИСОКИЙ

PowerPoint Presentation:

Ми - не безліч стандартних «Я», а безліч всесвітів різних Чернігівський ліцей № 32

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ПРЕЗИДЕНТСЬКА ЛІЦЕЙСЬКА РЕСПУБЛІКА ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 7 ПРОЕКТ «НАЙКРАЩИЙ КЛАС» ПРОЕКТ «ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА» ПРОЕКТ «ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА» ПРОЕКТ «ШКІЛЬНА ГАЗЕТА»

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ІННОВАЦІЙНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ та КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 3 НАГОРОДИ ЛІЦЕЮ

PowerPoint Presentation:

ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 2 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІВ Чернігівський ліцей № 32 рейтинг предметних НМО 2007-2008 І І І ІІ ІІІ 4 5 5

PowerPoint Presentation:

ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 2 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІВ Чернігівський ліцей № 32 рейтинг предметних НМО 2008-2009 І ІІ ІІІ ІІІ 4 5

PowerPoint Presentation:

ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 2 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІВ Чернігівський ліцей № 32 рейтинг предметних НМО 2009-2010 І ІІ ІІ ІІІ 4 4 5

PowerPoint Presentation:

ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 2 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІВ Чернігівський ліцей № 32 рейтинг предметних НМО 2010-2011 І ІІ ІІІ 4 4 5

PowerPoint Presentation:

РОКИ ВСЬОГО КЛАСІВ ВСЬОГО УЧНІВ 4257 147 Кількість учнів Кількість класів АНАЛІЗ АНАЛІЗ Ефективність навчально-виховного процесу 2008 - 2012 Кількість учнів Кількість класів

PowerPoint Presentation:

РОКИ ВСЬОГО ВСЬОГО 29 20 Класи з поглибленим вивченням предметі в Профільні класи АНАЛІЗ АНАЛІЗ Ефективність навчально-виховного процесу 2008 - 2012 Кількість профільних класів Кількість класів з поглибленим вивченням предметів

PowerPoint Presentation:

РОКИ Високий та достатній рівень Навчальних досягнень Початковий рівень Навчальних досягнень АНАЛІЗ АНАЛІЗ Ефективність навчально-виховного процесу 2008 - 2012 Аналіз навчальних досягнень учнів ліцею високий та достатній початковий

PowerPoint Presentation:

нормативно правові умови функціонування ліцею Чернігівський ліцей № 32

PowerPoint Presentation:

нормативно правові умови функціонування ліцею Чернігівський ліцей № 32

PowerPoint Presentation:

нормативно правові умови функціонування ліцею Чернігівський ліцей № 32

PowerPoint Presentation:

нормативно правові умови функціонування ліцею Чернігівський ліцей № 32

PowerPoint Presentation:

КОНФЕРЕНЦІЯ Чернігівський ліцей № 32

PowerPoint Presentation:

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №32 ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРОФСПІЛКОВА УГОДА Чернігів 2008 Чернігівський ліцей № 32

PowerPoint Presentation:

Чернігівський ліцей № 32 ІННОВАЦІЙНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ та КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТИ ПРОЕКТ 3

authorStream Live Help