Презентация1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 23:

ПОРТФОЛІО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ МУРАФСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ. ЧУЙКО ОЛЕНИ ВІКТОРІВНИ

Слайд 23:

Особисті дані Дата народження 29 квітня 1988 р. Освіта ХНУ ім. В.Н. Каразіна Факультет: геолого-географічний Кваліфікація: магістр географії, викладач Рік закінчення: 2011 Педагогічний стаж 6 років Предмети викладання Географія, економіка, основи здоров ’ я, фінансова грамотність Підвищення кваліфікації 2015 рік, КВНЗ “ХАНО” Категорія Спеціаліст Тема самоосвіти Впровадження краєзнавчої діяльності на уроках географії Електронна адреса chu29@ukr.net

Слайд 23:

Мій навчальний заклад ХНУ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА

Слайд 23:

Місце роботи МУРАФСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ.

Слайд 23:

Курси підвищення кваліфікації

Слайд 23:

Самоосвіта Участь у семінарі « Використання нових форм роботи з учнями при навчанні шкільної географії » Посвідчення про проходження стажування-тренінгу " Безперервна географічна освіта і картографія " Посвідчення про виконання програми підвищення кваліфікації з проблеми " Географія і картографія : нове у тематиці , структурі , змісті та технології створення навчальної літератури , карт і атласів "

Слайд 23:

Передплата фахових видань

Слайд 23:

Творче кредо " Кожен – геніальний , але не можна оцінювати рибу по її здатності лазити по деревах"   Альберт Ейнштейн

Слайд 23:

Життєве кредо  " Життя іде і все без коректур , і як напишеш , так уже і буде"   Ліна Костенко 

Слайд 23:

Завдання педагогічної діяльності Основним моїм завданням є - відібрати зі своїх методичних надбань усе прогресивне , змінити , модернізувати , трансформувати навчальний процес так, щоб забезпечити його дослідницький , пошуковий характер. Такий підхід сприяє розвитку мислення , розумових творчих здібностей учнів . Учні психологічно краще готуються до сприйняття невідомого , нового для них. Це зумовлює не тільки кращі результати в навчанні , а й сприяє формуванню особистості , таких моральних якостей , як цілеспрямованість , наполегливість , принциповість .

Слайд 23:

Мета Своєю метою ставлю - всебічний розвиток особистості школяра з урахуванням його природних задатків , здібностей , інтересів та потреб через формування географічної культури як основи світосприйняття , світогляду та діяльності .

Слайд 23:

Тема над якою працюю Впровадження краєзнавчої діяльності на уроках географії Краєзнавчий принцип надає можливості навчати учнів відповідно до дидактичного правила " від відомого –до невідомого ", " від близького – до далекого". Навчання набуває практичної спрямованості , удосконалюються навички поводження в природі , з’являється інтерес до екологічних , господарських проблем.

Слайд 23:

Краєзнавча діяльність на уроках Робота учнів 6 клас Програма шкільного курсу географії у 6 класі дає можливість для використання краєзнавчого матеріалу під час вивчення тем: " Рельєф і поверхня Землі ," " Літосфера ", " Гідросфера ", "Атмосфера", " Біосфера ". Учні виконують низку практичних робіт на місцевому матеріалі : метеорологічні та фенологічні спостереження ( складання графіку ходу температури повітря за місяць , рози вітрів , діаграми хмарності ). 7 клас Учні 7 класу , вивчаючи природу материків , використовують знання про рідний край, порівнюють краєвиди свого краю з природою інших материків , вчаться встановлювати зв’язки між   природними компонентами. 8 клас У 8 класі в курсі « Географія України " розширюються знання про природу рідного краю, більш детально вивчається своя область ( географічне положення , рельєф , клімат , природа). Майже на кожному уроці використовується краєзнавчий матеріал ( карти своєї області , району, календарі погоди, гербарії місцевих рослин , корисні копалини своєї області , ілюстрації та слайди заповідних територій ). 9 клас В 9 класі кожна тема переплітається з позакласною пошуковою роботою. Порівняння знань про рідний край з матеріалом, що вивчається в курсі географії, спонукає учнів до активної розумової діяльності, привчає робити самостійні висновки та узагальнення. При вивченні теми "Географічне положення України" школярі порівнюють площу своєї області щодо інших областей та України. При вивченні "Адміністративно-територіального устрою" визначають скільки районів має область та її історико-географічне розташування. Широко використовуються краєзнавчі матеріали при вивченні "Населення України". Учні знайомляться з кількісним складом населення своєї області, міста, району, села; складають таблиці зміни чисельності населення за роками, порівнюють густоту населення свого краю з іншими областями; виконують творчу роботу "Національності нашого села" (проводять соціологічне опитування жителів різних національностей, відвідують сільську раду для отримання статистичних даних; складають таблиці природного приросту національного складу і географію міграцій населення села).

Слайд 23:

Результати педагогічної діяльності Результативна участь в олімпіадах та конкурсах:  ІІ районний етап олімпіади з географії 2013 рік - Гавриш Аліна - ІІІ місце 2015 рік - Сургай Максим - ІІІ місце                   Гавриш Аліна - ІІІ місце 2016 рік - Білаш Дмитро - ІІІ місце Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя  Батьківщина - Україна » 2014 р.- Сургай М., Білаш Д. - І місце 2015 р. - Гавриш А. - І місце                 Сургай М. - І місце

Слайд 23:

Нагороди моїх учнів

Слайд 23:

Участь у обласній історико-краєзнавчій пошуковій експедиції учнівської молоді “Чорнобиль : події, долі, пам’ять”

Слайд 23:

Мої нагороди

Слайд 23:

Методи та форми навчання Щоб захопити учнів предметом та виявити їх творчі здібності , на різних етапах уроку застосовую різноманітні інтерактивні форми та методи навчання . Завдяки їх застосуванню досягаю постійної активної взаємодії всіх учнів , виявлення творчості кожного, вільне висловлювання думки, знаходження ідей та рішень .

Слайд 23:

Робота на уроці 7 кл. Тема: Рельєф та геологічна будова Південної Америки 8 кл. Тема: Ландшафти своєї місцевості (на прикладі Краснокустького району)

Слайд 23:

Робота з географічними картами 9 кл. Тема: Економіко-географічне та геополітичне положення України 7 кл. Тема: Рельєф та геологічна будова Південної Америки

Слайд 23:

Мій блог https://geovsviti.blogspot.com/

authorStream Live Help