εννοιολογική χαρτογράφηση

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Χαρτογραφώ- Κατανοώ- Δημιουργώ:

Εννοιολογικοι χαρτες Εργαλεια Διδακτικες πρακτικες Χαρτογραφώ- Κατανοώ- Δημιουργώ Ελένη Αναγνώστου, ΠΕ02 ΠΑΚΕ Ρόδου

PowerPoint Presentation:

Θεωρητικό υπόβαθρο

PowerPoint Presentation:

τι είναι η εννοιολογική χαρτογράφηση;

Λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης:

Λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης Εννοιολογικοί χάρτες ( concept maps) Νοητικοί χάρτες ( mind maps) Σημασιολογικά δίκτυα ( semantic networks) Δημοφιλή εργαλεία: Cmap Tools, Inspiration, VUE

Συμβολή εννοιολογικής χαρτογράφησης στη μάθηση::

Συμβολή εννοιολογικής χαρτογράφησης στη μάθηση: Ενεργητική – Αποτελεσματική μάθηση: γενική θεώρηση αλλά κα επιλεκτική εστίαση μιας γνωστικής περιοχής Εργαλείο δημιουργικής σκέψης: οι ιδέες γίνονται σαφέστερες κ΄ το μυαλό ελεύθερο να συλλάβει νέες Εργαλείο ανάπτυξης κριτικής σκέψης : οι μαθητές οξύνουν δεξιότητες εξαγωγής συμπερασμάτων

Συμβολή εννοιολογικής χαρτογράφησης στη μάθηση::

Συμβολή εννοιολογικής χαρτογράφησης στη μάθηση: Εργαλείο μεταγνώσης: βοηθά τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν Ενίσχυση ομαδοσυνεργατικής μάθησης: όταν ένας χάρτης κατασκευάζεται από μια ομάδα μαθητών Επίλυση προβλημάτων

Πλεονεκτήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης με χρήση λογισμικών::

Πλεονεκτήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης με χρήση λογισμικών: Ευκολία αναδιάρθρωσης κόμβων Δυναμική μετακίνηση κόμβων χωρίς την αλλαγή δεσμών Προώθηση συνεργασίας μικρών ομάδων Μεγάλη επιφάνεια σχεδιασμού Σύνδεση με διαδίκτυο Δυνατότητα εμπλουτισμού με γραφικά

Χρήσεις εννοιολογικής χαρτογράφησης::

Χρήσεις εννοιολογικής χαρτογράφησης: Ως μέσο οργάνωσης και παρουσίασης μαθήματος στην τάξη (είτε από το δάσκαλο ή από το μαθητή) Ως διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση πρότερων γνώσεων και παρερμηνειών Ως εργαλείο αξιολόγησης της μάθησης και της εξέλιξης της γνωστικής αλλαγής

Διδακτικές προτάσεις σε φιλολογικά μαθήματα:

Διδακτικές προτάσεις σε φιλολογικά μαθήματα Ιστορία: δημιουργία σχεδιαγράμματος του μαθήματος και εμπλουτισμός με εικόνες, βίντεο, ήχο, κείμενο (πηγές) Δημιουργία συγκριτικών χαρτών (Θεοδόσιος- Ιουλιανός) , χαρτών ιστορικών προσώπων Δημιουργία χαρτών αιτίας αποτελέσματος

Διδακτικές προτάσεις σε φιλολογικά μαθήματα:

Διδακτικές προτάσεις σε φιλολογικά μαθήματα Αρχαία και νεοελληνική γραμματεία Δημιουργία χάρτη ανάλυσης ενός κειμένου με προεκτάσεις σε ύφος, γλώσσα, συμβολισμούς και σύνδεση με βιογραφικό και τεχνοτροπία συγγραφέα Δημιουργία σύνθεσης ενός νέου κειμένου από τους μαθητές με βάση την ανάλυση του αρχικού κειμένου

Διδακτικές προτάσεις σε φιλολογικά μαθήματα:

Διδακτικές προτάσεις σε φιλολογικά μαθήματα Αρχαία ελληνική γλώσσα: Δημιουργία σχεδιαγράμματος του αρχαίου κειμένου και σύνδεση με γραμματοσυντακτικά φαινόμενα Δημιουργία σχεδιαγράμματος του αρχαίου κειμένου και σύνδεση με ερμηνευτικές προσεγγίσεις και με εμπλουτισμό με εικόνα, βίντεο ήχο, εικόνα, άλλο κείμενο

Διδακτικές προτάσεις σε φιλολογικά μαθήματα:

Διδακτικές προτάσεις σε φιλολογικά μαθήματα Γλώσσα: Δημιουργία σχεδιαγράμματος κειμένου για την παραγωγή περίληψης, επιχειρηματολογικού ή άλλου κειμένου, ακόμη και πολυτροπικού κειμένου

Παράδειγμα χάρτη με χρήση CmapTools:

Παράδειγμα χάρτη με χρήση CmapTools

Παράδειγμα χάρτη με χρήση Vue:

Παράδειγμα χάρτη με χρήση Vue

Παράδειγμα χάρτη με χρήση bubbl.:

Παράδειγμα χάρτη με χρήση bubbl.

authorStream Live Help